Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.655.1

28.06.2021

 Katalog Usług -> Edycja
  + Dodano usługę specjalną "wymiana karty SIM" 


 Katalog Usług -> Wyszukiwanie po Identyfikatorze usług specjalnych
  + Dodano do listy usług specjalnych


 Modele(Towary) -> Edycja -> Zakładka Załączniki
  + Dodano Identyfikator części specjalnych


 Ewidencja -> zakładka fiskalne
  + Dodano Listę wymienionych części specjalnych 


 Zlecenia
  + Dodano obsługę usługi specjalną "wymiana karty SIM", która dopisuje wymienioną część specjalną z numerami do listy na ewidencji  

3.0.654.42

21.06.2021

 Lite 2
  * Poprawiono obługę tworzenia zleceń dla brakujących usług specjalnych (Odczyt, Likwidacja)


 Katalog Usług -> wyszukiwanie
  * Poprawiono listę wyszukiwania usług specjalnych

3.0.654.41

17.06.2021

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano Naprawę ewidencji składników-> część 4 - usuwanie duplikatów numerów seryjnych składników
  + Dodano Naprawę ewidencji składników-> część 5 - Częściowa aktualizacja modeli

 

 Serwis -> Komunikacja z producentami -> Pobieranie transakcji
  * Poprawiono zapis serwisu kasy w zależności od wersji programu; W wersji Profesional: Domyślny serwis wpisywany jest we wszystkich pozycjach. W pozostałych wersjach: Serwis pozostaje pusty

 

 Ewidencja -> Składniki -> Edycja
  * Poprawiono edycję (już nie "znika" nazwa modelu)
  + Dodano Info o rekordzie
  + Dodano Info o modelu
  + Dodano Indeksowanie po kliknięciu na nagłówek kolumny

 

 Inne Gridy (np.rejestr Kontrahentów,Lokalizacji itp.)
  + Dodano Indeksowanie wielokolumnowe; Kliknięcie na nagłówek kolumny kasuje poprzednie indeksowanie i ustawia nowe, po tym kliknięciu następne kliknięcie na nagłówek kolumny z wciśniętym klawiszem Ctrl powoduje, że nie kasuje się poprzednie indeksowanie jedynie dodawany jest kolejne.

3.0.654.40

10.05.2021

 Zlecenia -> Wymiana podzespołu
  * Poprawiono zapis zmiany składnika ewidencjonowanego urządzenia

 

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano Naprawę ewidencji składników

3.0.654.38

08.04.2021

 Kontrahenci -> edycja -> Zakładka Kontr.nr fabr/API -> podzakładka API Novitus
    * Zamieniono widoczną nazwę pola z SAPID na Identyfikator extranet

3.0.654.37

26.02.2021

 Menu -> Serwis -> Protokół odczytu modułu fiskalnego -> Zakładka Serwis
   * Poprawiono odczyt numeru plomby tak, aby uwzględniał datę utraty plomby

3.0.654.36

20.02.2021

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji - składniki
   + Dodano weryfikacje niezaimportowanych składników wg unikalności

3.0.654.35

12.02.2021

 Menu -> Serwis -> Komunikacja z producentami -> Pobierz transakcje z RZS
  * Zmieniono reakcję na nieprawidłowo sformatowany numer fabryczny; zamiast przerywać pobieranie - pomija numery danej kasy i wczytuje pozostałe

3.0.654.34

21.01.2021

 Zlecenie -> Element
   * Podczas wporwadzania urządzenia na Zleceniu, poprawiono zapis danych do bazy po edycji numeru ewidencyjnego. 

3.0.654.31

17.12.2020

 LITE 2 (Urządzenia fiskalne NOVITUS)
   + Podczas wykonywania zdarzeń Fiskalizacji, Przeglądu i Likwidacji, na formularzu dodano możliwość eksportu wprowadzanego zdarzenia do API Novitus

3.0.654.30

26.11.2020

 [Wersja Architect]  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   + Dodano zakładkę Usuwanie (umożliwia ręczne usuwania rekordów z tabeli Importu urządzeń z produkcji)   


 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji
   + Dodano nową funkcję naprawczą: Łączenie rekordów kas o tych samych numerach fabrycznych


 Wersja FS: Administracja -> Baza danych -> Informacje dodatkowe
   + Dodano test wartości generatorów

3.0.654.29

18.11.2020

[Wersja Architect]  Model -> Edycja -> Zakładka transze
   + Dodano nową funkcję generowania wielu transz z zadanego zakresu numerów (ikona różdżki)

3.0.654.28

12.11.2020

 Ewidencja -> Podmenu -> LITE 2
   * Poprawiono wybór kasy dla odnalezienia więcej niż jednego rekordu o tym samym numerze unikatowym i tym samym fabrycznym

3.0.654.27

03.11.2020

 Menu -> Ustawienia -> Ustawienia stanowiska -> Zakładka Serwisowe
   + Dodano ustawienie "Dla  kas OnLine są Zgłoszenia do U.S."

3.0.654.26

15.10.2020

 Zlecenie -> Dopisywanie pozycji (elementu)
   * Poprawiono błąd odczytu informacji o wymienianym elemencie

3.0.654.25

13.10.2020

 LITE 2
   * Poprawiono zapis ID akcji do pozycji zlecenia 

3.0.654.23

12.10.2020

 Lite 2
   + Dodano szybkie dopisywanie innych akcji


 Zlecenia -> Edycja
   * Poprawiono błąd zapisu typu zlecenia (terenowe/warsztatowe)

3.0.654.22

16.09.2020

 Ewidencja -> Szybka transakcja
   * Poprawiono początkową datę na bieżącą

3.0.654.21

15.09.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji   
   + Dodano (w podmenu na gridzie składników) opcje ułatwiające zaznaczanie pozycji
   + Dodano sortowanie składników  
   * Poprawiono obsługę zliczania składników po ponownym imporcie 

    
 Kartoteki->Dodatkowe->Banki 
   + Dodano wyszukiwnie

3.0.654.20

23.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   * Poprawiono weryfikacje rekordów niezaimportowanych - wg ewidencji i wg unikalności
   + Dodano (w podmenu na gridzie) opcje ułatwiające zaznaczanie pozycji
   + Dodano łączenie modeli o identycznych indeksach.
   + Dodano szybkie usuwanie Id_produkcji z bazy Sekafi

Strony

Newsletter