Sekafi - Zakre usług

Sekafi 3 SQL Full

Wersja Full jest przeznaczona dla szczególnie wymagających użytkowników którzy produkują własne wyroby.  Full zawiera wszystkie komponenty zawarte w niższych wersjach oraz funkcje produkcji i magazynu depozytowego.

 

Magazyn depozytowy

Magazyn depozytowy jest swego rodzaju buforem, przez który przechodzą wszystkie operacje związane z serwisowanym sprzętem przyjmowanym, bezpośrednio od klienta lub za pośrednictwem firm spedycyjnych. 

Dzięki tej funkcjonalności mamy jedno miejsce w firmie zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta, pozwalające na szybkie rozeznanie się w sytuacji.

Moduł ten służy do zarządzania i monitorowania sprzętu przyjętego od klienta na serwis.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pełną kontrolę nad elementami trafiającymi do serwisu.

Moduł ten został stworzony dla firm wielo-zespołowych zatrudniających wielu serwisantów.

Głównym celem było uproszczenie procedury przyjmowania sprzętu od użytkownika.

Standardowa procedura zakładania zleceń wymaga utworzenia zadania we właściwym zespole.

W większych firmach podczas przyjmowania sprzętu do naprawy, byłoby kłopotliwe i czasochłonne przełączanie się pomiędzy zespołami.

Klient który przynosi różne sprzęty dostałby kilka pokwitowań.

Po przyjęciu sprzętu na magazyn depozytowy możemy zdecydować który z naszych zespołów ma zająć się sprzętem.

Przyjmując do serwisu komputer możemy najpierw przekazać go do zespołu „hardware” na wymianę napędu DVD, zasilacza, wiatraków oraz diagnostykę dysku, po czym zostanie przekazany do działu „software” gdzie np. zostanie zainstalowane oprogramowanie handlowo magazynowe.

Z magazynu depozytowego sprzęt klienta możemy wydać serwisantowi lub zewnętrznemu kontrahentowi.

Użytkownik systemu  posiada bezpośredni nadzór nad sprzętem.

W każdej chwili może podejrzeć na jakim etapie usługi się znajduje oraz jakie części zostały wymienione.

Moduł magazynu depozytowego pozwala na tworzenie dokumentów takich jak PD (Przyjęcie depozytu) oraz WD (Wydanie depozytu), które mogą zostać przekazane klientowi, ale również istnieje szereg  dokumentów do obiegu wewnątrz firmy takie jak np. WDS (Wydanie depozytu serwisantowi) oraz PDS (Przyjęcie depozytu od serwisanta). Magazyn depozytowy automatycznie tworzy dokumenty zleceń w wybranych zespołach serwisowych, którym przekazany jest sprzęt w celu wykonania usługi.

Przy użyciu magazynu depozytowego możemy wysłać sprzęt do firmy zewnętrznej np. producenta, na wykonanie szczególnych usług do których wymagane są specjalne narzędzia diagnostyczne lub wymagają tego przepisy.

Przykładem tego może być wymiana pamięci w urządzeniu fiskalnym, która musi być wykonana przez serwis producenta.

Dzięki magazynowi depozytowemu mamy pełną kontrole nad wysłanym sprzętem do importera lub producenta.

 

Po wymontowaniu części z komputera zleceniodawcy i wysłaniu ich do producenta w celu naprawy gwarancyjnej, mamy pełen podgląd w systemie jakie podzespoły należą do którego klienta, i w przypadku gdy zostaną one wymienione na inne, będziemy dokładnie wiedzieć gdzie je zamontować.  

 

Podczas rejestracji powrotu z serwisu fabrycznego producenta mamy możliwość wprowadzenia do systemu informacji o wykonanych czynnościach oraz wymienionych elementach, co zostanie dodane do historii tego egzemplarza oraz doliczone do napraw płatnych zleceniodawcy.

Moduł ten w pełni obejmuje również przesyłki spedycyjne, które uwzględnione są w całym tym procesie.

Newsletter