Sekafi - Zakre usług

Dokumenty handlowe

Sekafi zawiera również komponenty handlowe, dzięki którym mamy możliwość wystawiania dokumentów zakupowych i sprzedażowych. Podczas tworzenia dokumentów zakupowych towary według indywidualnych potrzeb mogą dodawać się do stanów magazynowych na podstawie których tworzą sie dokumenty przyjęcia i wydania z ewidencji co automatycznie buduje historię egzemplarza.

Newsletter