Sekafi - Zakre usług

Dokumenty handlowe

Sekafi zawiera również komponenty handlowe, dzięki którym mamy możliwość wystawiania dokumentów zakupowych. Podczas tworzenia dokumentów zakupowych towary według indywidualnych potrzeb mogą dodawać się do stanów magazynowych na podstawie których tworzą się dokumenty przyjęcia i wydania z ewidencji co automatycznie buduje historię egzemplarza.

Newsletter