Sekafi - Zakre usług

Wagi, tachografy, taksometry

Precyzja - obiektywnie to najważniejszy parametr w przypadku urządzeń pomiarowych typu wagi, tachografy i taksometry. Faktycznie jednak każdy przedsiębiorca wie, że nade wszystko liczy się legalność urządzeń, które posiada. Wystarczy zapomnieć o ponownej legalizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych urządzeń, a można wpaść w poważne tarapaty. Tu nie ma zmiłuj. Dlatego podejmując współpracę z firmą serwisującą i legalizującą urządzenia pomiarowe oczekuje się od niej absolutnej niezawodności. Nikt nie chce narażać się na dotkliwe konsekwencje wynikające z zaniedbań. Firmy-użytkownicy wag, tachografów czy taksometrów pragną skupić się na swojej działalności, a nie na pilnowaniu terminów. Dla przykładu: sklepy wielkoformatowe mają na stanie dziesiątki, jeśli nie setki wag. Oczywiście wszystkie one oklejone są plombami z datami ostatniej legalizacji. Jednak poleganie wyłącznie na tych oznaczeniach byłoby wysoce zawodne, nie mówiąc o tym, że takie sczytywanie będzie czasochłonne i drogie. Obsługą urządzeń pomiarowych powinien zajmować się specjalistyczny serwis. "Specjalistyczny" w tym przypadku znaczy "przygotowany na zautomatyzowane zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z serwisowaniem i legalizacją urządzeń pomiarowych". Rozwiązaniem umożliwiającym tego typu serwisom profesjonalne świadczenie usług jest SEKAFI.

SEKAFI pozwala osiągnąć najwyższą płynność i niezawodność działania na linii klient-serwis-urząd legalizujący. W przypadku urządzeń pomiarowych instytucją je legalizującą jest Urząd Miar. Należy podkreślić, że serwis legalizujący urządzenia ściśle współpracuje z Urzędem Miar. I tak:  instalator dokonujący legalizacji wagi nowej (tzw. oceny zgodności) po dokonaniu czynności technicznych zgłasza ją do urzędu, zaś jej parametry oraz terminy ważności zamieszcza w bazie danych SEKAFI. Dzięki temu dysponujemy kompletną ewidencją wszystkich urządzeń naszych klientów. Warto tutaj dodać, że to my sami definiujemy w programie wszystkie kategorie i przypisane im właściwości - zgodnie ze specyfiką branży oraz systemem pracy samego serwisu.

SEKAFI daje pełną kontrolę nad akcjami związanymi z czasem. W każdej chwili możemy je monitorować, a jeśli potrzebujemy to system automatycznie obliczy okres pozostały do końca legalizacji. W odpowiednim czasie ukaże się lista naszych klientów, którym należy przypomnieć o konieczności sprawdzenia urządzenia i dokonania legalizacji ponownej. Naturalnie w podobny sposób możemy zaplanować wszystkie akcje związane z serwisowaniem okresowym.

Jak już wspomniano, serwisy legalizujące urządzenia pomiarowe ściśle współpracują z Urzędem Miar. Dlatego tak istotnym komponentem programu SEKAFI jest możliwość generowania wszelkiego typu dokumentów. Dokumenty mogą być predefiniowane i uzupełniane automatycznie o dane pobierane bezpośrednio z bazy danych programu. Wbudowane mechanizmy ewidencji powodują, że system sam uzupełnia wszystkie informacje. Jednocześnie o zawartości oraz wyglądzie dokumentów (a nawet jednego konkretnego dokumentu!) decydujemy my sami.

Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że SEKAFI to program, który możemy w stopniu radykalnym dopasować do naszych potrzeb. Zatem - z jednej strony logiczna formuła, a z drugiej brak ograniczeń charakterystycznych dla systemów-gotowców.

Newsletter