Sekafi - Zakre usług

Firebird 3.0

Migracja bazy danych Sekafi 3.1 z Firebird 2.5 do Firebird 3.0

W związku z zakończonym wsparciem dla silnika bazy danych Firebird w wersji 2.5 zalecamy migrację do wersji 3.0. 

Wersja Firebird 3.0 wprowadziła wiele usprawnień w zarządzaniu relacyjnymi bazami danych. Wykorzystanie sprzętu wieloplatformowego i dużych przestrzeni adresowych przekłada się na wzrost wydajności. Poprawiono bezpieczeństwo i szyfrowanie transmisji.

Poniżej znajduje się instrukcja migracji bazy danych: 

Instrukcja migracji bazy danych Sekafi z Firebird 2.5 do Firebird 3.0

Zalecamy wykupienie u nas usługi migracji bazy danych. Wówczas masz pewność, że Twoje dane zostaną przeniesione w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Newsletter