Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.660.5

08.08.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> zaznacz wybrane kasy
   + Dodano tylko dla testów "Utwórz dokumenty zgłoszeniowe dla zaznaczonych" (kas)


 Serwis -> Zgłoszenia do urzędu skarbowego -> Wyszukiwanie
   + Dodano wyszukiwanie po wskaźniku grupującym

3.0.660.4

23.05.2022

Wysyłanie SMS-ów
   * Poprawiono wybieranie do odczytu numerów telefonów

3.0.660.2

22.05.2022

 Wysyłanie SMS-ów
   * Poprawiono odczyt numerów telefonów
   * Poprawiono wybieranie szablonu z rozwijanej listy

 

 Wysyłanie SMS-ów -> Lista poleceń SMS do wysłania   
   + Dodano pasek z informacją opisująca pole Status
   + Dodano przycisk do usuwania wybranych rekordów

3.0.660.1

15.05.2022

Zbiorcze wysyłanie SMS-ów
   * Zamieniono zewnętrzny SmsSender.exe w SysTray-u na usługę serwisową systemu Windows SmsSenderU.exe do wysyłania powiadomień SMS

 

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  + Dodano ustawienia dotyczące wysyłania powiadomień SMS dla usługi SmsSenderU.exe

 

 Towary -> Kategorie-Edycja kategorii -> zakładka Definicje Ewidencji
  * Poprawiono błąd braku możliwości zmiany rozmiaru pola edycji tekstu

 

  Administracja
  - Usunięto podwersję Mini

3.0.659.1

15.05.2022

 Zbiorcze wysyłanie SMS-ów
  + Dodano zewnętrzny SmsSender.exe w SysTray-u do wysyłania powiadomień SMS
  + Dodano tabelę do zapisu SMS-ów do wysłania

3.0.658.6

09.05.2022

Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Podmenu -> Zbiorcze wysyłanie SMS-ów
  * Zamieniono zapis do schowka na zapis do pliku
  * Zmieniono sposób wybierania numerów telefonów

3.0.658.5

04.05.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Podmenu
  + Dodano zbiorcze wysyłanie SMS-ów dla zaznaczonych urządzeń

3.0.658.4

28.04.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych
  * Poprawiono pobieranie danych dla kolumny: Sposób użytkowania

3.0.658.3

27.04.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych
  + Dodano dwie kolumny: Sposób użytkowania i telefon do użytkownika

 

 Ewidencja -> Edycja -> na zakładkach Użytkownik, Serwis, Dystrybutor, Producent
  + Dodano przycisk wywołania edycji kontrahenta

 

 Protokół odczytu pamięci fiskalnej
  * Poprawiono odczyt dat przeglądów ustawowych - tylko późniejsze od daty fiskalizacji 

3.0.658.2

08.04.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych
  + Dodano kolumny Producent, Serwis, Adres miejsca instalacji i telefon do miejsca instalacji
  + Dodano szybkie wyszukiwanie powtórzeń numerów unikatowych dostępne w podmenu (prawy klawisz myszki)

 

 Kontrahenci -> Podmenu (prawy klawisz myszki) -> Zmiany NIP-u w zaznaczonych
  + Dodano opcję Formatowanie NIP-u (Dodawanie i usuwanie kresek w numerze NIP)

3.0.658.1

30.03.2022

 Wysyłanie SMS-a
  + Dodano obsługę szablonów do treści SMS-ów z możliwością wstawiania pól odczytywanych z bazy danych

 

 Ewidencja -> Edycja
  + Dodano ikonkę dostępu do wysyłanych SMS-ów
       
 Kontrahenci -> Edycja
  + Dodano ikonkę dostępu do wysyłanych SMS-ów   
    
 Kontrahenci -> Edycja -> Kontakty -> Telefony   
  + Dodano ikonkę do wysyłania SMS-ów

 

 Miejsca lokalizacji -> Edycja
  + Dodano ikonkę dostępu do wysyłanych SMS-ów  
     
 Miejsca lokalizacji -> Edycja -> Kontakty -> Telefony   
  + Dodano ikonkę do wysyłania SMS-ów

 

 Kartoteki -> Osoby -> Edycja
  + Dodano ikonkę dostępu do wysyłanych SMS-ów

 

 Kartoteki -> Osoby -> Edycja -> Kontakty -> Telefony   
  + Dodano ikonkę do wysyłania SMS-ów

3.0.657.11

08.03.2022

 Lite 2
  + Dodano przycisk do wysyłania SMS-ów  
                            
 Wysyłanie SMS-a
  + Dodano zliczanie znaków w treści SMS-a

3.0.657.10

07.03.2022

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy
  * Poprawiono błąd braku reakcji na zakładce SMS po zapisie ustawień

3.0.657.9

07.03.2022

Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy
  + Dodano nową zakładkę z ustawieniami do konta API SMS

 

 Lite2
  + Dodano przycisk "SMS"
  + Dodano ikonki Telefon i e-Mail Miejsca instalacji (dwukrotne naciśniecie prawym przyciskiem myszy) 

3.0.657.8

19.02.2022

Kategorie -> Edycja kategorii -> zakładka Definicje ewidencji
  * Poprawiono błąd polegający na skracaniu długości pola własnego pojawiający się przy jego edycji

3.0.657.7

08.02.2022

Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia firmy -> zakładka Serwisowe
  + Dodano ustawienie Wymagany numer raportu dobowego przed zamknięciem zlecenia

3.0.657.6

31.01.2022

 Zlecenia -> Podgląd starego zlecenia zawierającego obsługę akcji
  * Poprawiono błąd braku zmiany nazwy komponentu    

3.0.657.5

24.01.2022

 Ewidencja -> Wyszukiwanie
  * Poprawiono błąd wyszukiwania bez powiązania z danymi technicznymi  

3.0.657.4

22.12.2021

 Zlecenie -> Dopisywanie urządzenia
  + Dodano kontrolę niepowtarzalności numeru unikatowego 

 

 Zlecenie -> Dopisywanie wymiany modułu pamięci fiskalnej (nowy nr unikatowy)
  * Zmieniono kontrolę poprawności nowego numeru unikatowego   
  
 Lite 2 -> Porównywanie danych -> Comp/Novitus
  - Usunięto komunikat o błędzie nr 400 
  - Usunięto dokładne porównywanie nr-ów plomb dla zakładki P.U. 

3.0.657.3

17.12.2021

 Lite 2 -> Porównywanie danych -> Comp/Novitus
  - Usunięto komunikat o błędzie nr 400 
  - Usunięto dokładne porównywanie nr-ów plomb dla zakładki P.U. 

Strony

Newsletter