Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.657.2

16.12.2021

 Ewidencja -> Zakładka -> Specjalne -> Zakładka -> Terminal
  + Dodano pole wyboru dotycz. umowy Terminowa/Bezterminowa

 

 Administracja -> Pozostałe
  + Dodano pozycję menu: Dla terminali płatniczych umożliwiając wprowadzanie dowolnych zmian w listach wyboru dostępnych w edycji danych o terminalach 


 
 Ewidencja -> Wyszukiwanie -> Dla Kategorii: fiskalne -> Zakładka fiskalne -> Zakładka Terminal 
  + Dodano szukanie po polu umowa: Terminowa/Bezterminowa 

 

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Wyszukiwanie -> Zakładka Terminal
  + Dodano szukanie po polu umowa: Terminowa/Bezterminowa

3.0.657.1

15.12.2021

 Ewidencja -> Zakładka -> Specjalne -> Zakładka -> Terminal
  + Dodano pole Umowa_Od 
  + Dodano pole Nazwy modelu terminala

 

 Ewidencja -> Wyszukiwanie -> Dla Kategorii: fiskalne -> Zakładka fiskalne -> Zakładka Terminal 
  + Dodano szukanie po polu Umowa_Od 
  + Dodano szukanie po polu Nazwy modelu terminala 


  
 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Wyszukiwanie -> Zakładka Terminal
  + Dodano szukanie po polu Umowa_Od 
  + Dodano szukanie po polu Nazwy modelu terminala

3.0.656.3

07.12.2021

 Komunikacja z producentami -> Dla Comp/Novitus -> Pobieranie transakcji
  * Zmieniono sposób informowania o błędzie nr 400 tak, aby nie wymagał od reakcji od operatora 

3.0.656.2

05.12.2021

 Ewidencja -> Zakładka -> Specjalne -> Zakładka -> Terminal
  + Dodano aktualizację historii zmian wyniku kontaktu z właścicielem w sprawie terminala płatniczego

3.0.656.1

04.12.2021

 Ewidencja -> Zakładka -> Specjalne -> Zakładka -> Terminal
  + Dodano obsługę i zapis informacji o terminalach płatniczych (przy kasach fiskalnych) wraz z aktualizacją historii zmian

 

 Ewidencja -> Wyszukiwanie -> Dla Kategorii: fiskalne -> Zakładka fiskalne 
  + Dodano zakładkę Terminal z polami do wyszukiwania kas wg informacji o terminalu płatniczym

 

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Wyszukiwanie
  + Dodano zakładkę Terminal z polami do wyszukiwania kas wg informacji o terminalu płatniczym    

3.0.655.16

30.11.2021

 Ewidencja-Wyszukiwanie -> Zakładka:Fiskalne
  + Dodano wyszukiwanie po polu Kopia wydruków (to pole jest edytowane w modelu)

 

 Ewidencja urządzeń fiskalnych-Wyszukiwanie -> Zakładka:Dodatkowe
  + Dodano wyszukiwanie po polu Kopia wydruków 

3.0.655.15

23.11.2021

 Ustawienia stanowiska -> Zakładka Lite 2
  * Zmieniono zakładkę z ustawieniami początkowymi CheckBox-ów dla Lite 2 z P.U. na wszystkie dokumenty wystawiane z Lite2  

3.0.655.14

22.11.2021

 Wydruki Fast-Report 
  * Poprawiono błąd zależności kopiowania szablonu 

 

 Lite 2
  + Dodano ikonki Telefon i e-Mail Użytkownika (dwuklik)
  + Dodano pobieranie daty fiskalizacji z RZS-a

 

 Lite 2 -> Porównywanie z RZS
  + Dodano pobieranie napraw   

 

 Ustawienia stanowiska
  + Dodano zakładkę Lite 2 z ustawieniami początkowymi dla CheckBox-ów w P.U. 

 

 Protokół odczytu modułu fiskalnego->Pozycje
  + Dodano automatyczne przełączanie pola edycji na comboBox-a z możliwością wybrania "Zw." 

 

 Wersja Architect, Dokumenty Zmiany serwisu->Edycja->zakładka pozycje
  + Dodano wyszukiwanie pozycji

3.0.655.13

06.09.2021

 Kontrahent->Edycja 
  * Poprawiono obsługę rozpoczynania nazwiska z dużej litery dla nazwisk dwuczłonowych (litera za kreską też duża) (w adresie właściciela)

 

 Osoby->Edycja 
  * Poprawiono obsługę rozpoczynania nazwiska z dużej litery dla nazwisk dwuczłonowych (litera za kreską też duża)

3.0.655.12

06.09.2021

 Admininistracja -> Naprawa danych -> Naprawa akcji przeglądów ustawowych -> Usuń kopie definicji P.U. -> Usuwanie kopii definicji P.U. z ręcznym potwierdzeniem
  * Poprawiono błąd który pojawiał się przy długich nazwach ulic i długich numerach lokali

 

 Lite 2 -> Zmiana miejsca lokalizacji
  * Poprawiono błąd który pojawiał się przy długich nazwach ulic i długich numerach lokali  

3.0.655.11

11.08.2021

 Ewidencja -> Edycja -> Zakładka załączniki
  + Dodano edycję pola Indeks Sykof

3.0.655.10

14.07.2021

 Ewidencja -> Edycja -> Zakładka załączniki
  + Dodano podgląd daty wysłania likwidacji kasy do API Novitus-a oraz możliwość jej usunięcia (prawym klawiszem myszki) 

 

 Zlecenia  
  + dodano wysyłanie do RZS-a cofnięcie wymiany części specjalnych przy usuwaniu wymiany części specjalnej 

3.0.655.9

09.07.2021

 Zlecenia
  * Poprawiono (przywrócono) pytanie dla wymiany pamięci fiskalnej którą już użyto w innej kasie 

3.0.655.8

09.07.2021

 Zlecenia
  * Poprawiono błąd pojawiania się komunikatu o konieczności wyboru wpływu na statystykę zleceń dla wymiany części i transportu

3.0.655.7

08.07.2021

 Zlecenia
  * Zmieniono wygląd pól stary i nowy numer, oraz daty wykonania usługi gdy są zablokowane

3.0.655.6

02.07.2021

 Zlecenia
  + Dodano wysyłanie danych o wymianie do RZS po wpisaniu usługi specjalnej "wymiana karty SIM"

3.0.655.5

30.06.2021

 Zlecenia
  * Poprawiono komunikat z nazwę "Wpływ na statystykę awarii" na "Wpływ na statystykę zleceń" 

3.0.655.4

29.06.2021

 Katalog Usług -> Edycja -> Lista rozwijana: "Wpływ na statystykę zleceń"
  + Dodano możliwość wybrania nowych 5 opcji : Programowanie, Fiskalizacja, Przegląd, Odczyt, Likwidacja

 

 Katalog Usług -> Wyszukiwanie -> Lista rozwijana: "Wpływ na statystykę zleceń"
  + Dodano możliwość wyszukiwania nowych opcji

 

 Zlecenia
  + Dodano obsługę nowych opcji 

3.0.655.3

29.06.2021

 Katalog Usług -> Edycja -> ComboCox:"Wpływ na statystykę awarii"
  * Zamieniono nazwę "Wpływ na statystykę awarii" na "Wpływ na statystykę zleceń"
  + Dodano możliwość wybrania opcji "Wymiana pamięci"  

 

 Katalog Usług -> Wyszukiwanie -> ComboCox:"Wpływ na statystykę awarii"
  * Zamieniono nazwę "Wpływ na statystykę awarii" na "Wpływ na statystykę zleceń"
  + Dodano możliwość wyszukiwania opcji "Wymiana pamięci"

 

 Zlecenia
  * Zamieniono nazwę "Wpływ na statystykę awarii" na "Wpływ na statystykę zleceń"
  + Dodano obsługę opcji "Wymiana pamięci" 

3.0.655.2

29.06.2021

Katalog Usług -> Edycja
  + Dodano możliwość nie wybrania żadnej opcji w comboBox: "Wpływ na statystykę awarii"

 

Zlecenia
  + Dodano obsługę komunikatu gdy nie została wybrana opcja w "Wpływ na statystykę awarii", którą trzeba wybrać. 

 

Katalog Usług -> Wyszukiwanie
  + Dodano możliwość wyszukiwania po "Wpływ na statystykę awarii"

Strony

Newsletter