Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.648.3

05.08.2019

 Lite 2 -> Wybór podatnika -> Wyszukiwanie po numerze NIP
  * Zmieniono wyszukiwanie Urzędu skarbowego i dodano zapis o zmianie oraz zweryfikowaniu urzędu skarbowego do Historii zmian kontrahenta

 

 Lite 2 -> Fiskalizacja, Przegląd ustawowy i Likwidacja
  + Dodano możliwość potwierdzenia lub wyboru innego urzędu skarbowego podatnika podczas wykonywania zdarzeń serwisowych 

3.0.648.2

01.08.2019

 Lite 2 -> Wybór podatnika -> Wyszukiwanie po numerze NIP
  + Dodano możliwość zapisu zweryfikowania Urzędu skarbowego


 Wersja Architect: Menu -> Upr.serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wpisywanie do raportu dat odebrania uprawnień serwisantów


 Ewidencja-> Wyszukiwanie po polach własnych
  + Dodano sposób wyszukiwania "Puste" w celu pokazania rekordów z nieustaloną wartością (NULL) 

3.0.648.1

30.07.2019

 Kontrahent -> Eksport do pliku XLS
  + Dodano eksport danych do pliku o formacie wymaganym przez producentów Posnet i Innova. (Poprzedni wersja eksportu z zastosowaniem komponentu DevExpress została usunięta w kwietniu 2018). Nowa wersja eksportu korzysta z Serwera COM i jest dostępna tylko gdy jest zainstalowana aplikacja Microsoft Excel


 Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth 
  * Poprawiono obsługę generatora Auth dla zerowania kas OnLine oraz dodano zapis daty generowania do bazy danych

3.0.647.28

09.07.2019

 Ewidencja -> edycja -> API Novitus
  * Poprawiono błąd braku numeru NIP w danych dla API Novitus

3.0.647.27

08.07.2019

 Kontrahent -> Edycja -> RZS -> Pliki XML dla producenta ELZAB
  * Zamieniono kolejność sekcji ksiazki i interwencje.


 Novitus API
  * Zmieniono nr wersji API przy wysyłaniu danych o kasie 

3.0.647.26

08.07.2019

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano Korektę dat wykonania przeglądów w zleceniach (z akcji). Dotyczy pustego pola z datą wykonania usługi na zleceniu, po utworzeniu odrębnej tabeli akcji dla zleceń.

3.0.647.25

05.07.2019

 Serwis -> Komunikacja z producentami -> Novitus
  * Poprawiono pobieranie modeli z API Novitus - podczs pobierania, parametry nowotworzonych modeli są przepisywane z kategorii nadrzędnej

3.0.647.24

03.07.2019

 Lite 2 -> urządzenia Novitus
  * Po likwidacji kasy, przycisk umożliwiający wysyłkę danych do API został zmieniony na wysyłanie likwidacji do API


 Zlecenia -> Domyślny serwisant bez uprawnień  
  - Jeżeli zalogowany do programu serwisant nie ma ważnych uprawnień do serwisowania danego urządzenia, to nie pojawi się na liście wyboru serwisantów

3.0.647.23

28.06.2019

 LITE 2 oraz EWIDENCJA -> urządzenia Novitus
  * Zamieniono wysyłanie danych na wysyłanie likwidacji do API  

3.0.647.22

27.06.2019

 Lite 2 -> Odszukiwanie kasy po podanym numerze fabrycznym i/lub unikatowym
  + Dodano komunikat gdy numery fabryczny i unikatowy należą do różnych urządzeń 

3.0.647.21

26.06.2019

 Ewidencja -> Wysyłanie do API Novitus
  * Poprawiono odczyt numeru uprawnień serwisanta


 Lite 2 -> Wysyłanie do API Novitus
  * Poprawiono odczyt numeru uprawnień serwisanta 


 Lite 2 -> Odszukiwanie kasy po podanym numerze fabrycznym
  + Dodano wybór z grida gdy w ewidencji jest więcej niż jedno urządzenie o podanym numerze fabrycznym 

3.0.647.20

25.06.2019

 Ewidencja -> Wyszukiwanie
  + Dodano wyszukiwanie po polach Powód intalacji i Numer EPROM


 Kontrahent -> Wyszukiwanie
  + Dodano wyszukiwanie po danych Właściciela jednoosobowej działalności  


 Kontrahent -> Edycja -> RZS
  * Zmieniono dostęp do transmisji danych z producentem — w zależności od ustawienia checkBox-a "API producenta" będzie albo API albo plik


 Wersja Architect: Osoby -> Odnowienie uprawnień do serwisowania kas
  * Poprawiono wysyłanie informacji o odnowieniu uprawnień serwisanta do RZS (kolejność) - uprawnienia wysyłane dopiero po wyborze modeli (typów)

3.0.647.19

21.06.2019

 Licencja -> Kod gwarancji
  * Zmieniono jawność kodu gwarancji (ukryto)
 Licencja -> Kod autoryzacji NIP
  * Zmieniono jawność kodu autoryzacji NIP (ukryto) 

3.0.647.18

21.06.2019

 Wersja Architect: Kontrahent -> RZS -> Wysyłanie danych Dealera/Uprawnień
  + Dodano pola związane z umową Producent-Dealer

3.0.647.17

18.06.2019

 Lite 2 -> Prównywanie z API -> Likwidacja
  + Dodano wysyłanie daty likwidacji kasy do API Novitus

3.0.647.16

14.06.2019

 Kontrahent -> Edycja -> zakładka RZS 
  * Poprawiono pobieranie modeli
  * Poprawiono edycję i zapis zmian w polu hasła do RZS
 Lite 2
  * Poprawiono rozpoznawanie API Novitus

3.0.647.15

12.06.2019

 Zlecenia -> usługa fiskalizacji
  - Usunięto wybieranie serwisantów dopisywanych do tworzonego zgłoszenia do US

 Zlecenia -> usługa odczytu
  * Poprawiono automatycznie tworzone dokumenty protokołów odczytu pamięci fiskalnej

 Lite 2
  * Poprawiono automatycznie tworzone dokumenty protokołów odczytu pamięci fiskalnej
  * Poprawiono błąd braku serwisanta po wpisaniu fiskalizacji
  * Poprawiono rozpoznawanie dostępności do RZS i API
  - Usunięto wybieranie drugiego serwisanta fiskalizującego urządzenie

3.0.647.14

10.06.2019

 Zlecenia -> usługa fiskalizacji
  * Poprawiono automatycznie tworzone dokumenty zgłoszeń do urz. skarb. po fiskalizacji

3.0.647.13

05.06.2019

 Wersja Architect: Menu -> Upr.serwisantów -> Eksport do MF
  * Zmieniono domyślne ustawienie checkbox-a BOM na wyłączony 
 LITE2
  * Poprawiono automatycznie tworzone dokumenty zgłoszeń do urz. skarb. po fiskalizacji, zmianie miejsca lokalizacji i zmianie sposobu użytkowania

3.0.647.12

05.06.2019

 Wersja Architect: Menu -> Upr.serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano checkbox BOM umożliwiający wybór kodowania tworzonego pliku CSV (UTF-8 lub UTF-8 BOM)

Strony

Newsletter