Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.621.2

28.11.2017

 Odczyt zmian w nowszych wersjach Sekafi
  + Dodano test i odczyt przy uruchamianiu programu

3.0.621.1

20.11.2017

 (wersje wielofirmowe) Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr. nr fab./RZS -> Pobieranie serwisantów i plomb 
  + W konfiguracji połączenia z API RZS wybranego producenta dodano powiązanie parametrów logowania z aktualnie wybraną firmą. 

3.0.620.31

16.11.2017

 Administracja -> Zespoły serwisowe 
  * Poprawiono edycję i dopisywanie nowych zespołów serwisowych - zmiana wyglądu formularza. 

 Wersja Architect: Menu -> Upoważnienia do jednorazowej interwencji
  * Poprawiono wyszukiwanie po numerach kas   

3.0.620.30

10.11.2017

 Aplikacja -> Zmiana firmy 
  + W oknie edycji Magazynów poprawiono drobne błędy oraz sposób dopisywania nowych magazynów. Na widoku jest wyświetlana firma-właściciel danego magazynu. Poprawiono także zapis poprzednio wybranego magazynu przy operacji zmiany firmy. 

3.0.620.29

10.11.2017

 Administracja -> Magazyny 
  * Poprawiono edycję i dopisywanie nowych magazynów (widać firmę-właściciela)

3.0.620.28

06.11.2017

 Administracja -> Licencja -> Gwarancja -> Formularz zamówienia przedłużenia gwarancji 
  - Powrócono do modelu przedłużania gwarancji na 1 kolejny rok zamiast przedłużeń na 2 i 3 lata. 

3.0.620.27

03.11.2017

 Pierwsze uruchomienie programu 
  + Ważną funkcjonalnością, która pojawiła się w tej wersji Sekafi jest Kreator pierwszego uruchomienia programu dla nowej firmy. Dzięki temu, uruchamiając program po raz pierwszy, możemy w bardzo prosty i szybki sposób zdefiniować dane naszej firmy, informacje o administratorze oraz imiona i nazwiska serwisantów pracujących w firmie wraz z numerami i datami wydania uprawnień serwisowych przez poszczególnych producentów. Ponadto uruchamiając Sekafi w wersji DEMO możemy wybrać w jakiej podwersji chcemy uruchomić program, co pozwala na łatwe testowanie programu w różnych konfiguracjach. 

 Serwis 
  + Dodano nową funkcjonalność: Import transakcji z RZS. Opcja ta pozwala na pobranie z systemu RZS producenta informacji o zakupionych urządzeniach wraz z datą zakupu oraz numerem faktury. Dzięki temu nie musimy ręcznie wprowadzać nowych urządzeń do systemu, tylko można łatwo i szybko pobrać je od producenta wprost do Sekafi – opcja aktualnie dostępna dla producenta POSNET. 

 Lite 2
  + W Zdarzeniu serwisowym LITE2 dodano nowy formularz druku: Wniosek o zwrot kwoty z Urzędu Skarbowego. Wydruk ten jest dostępny w LITE2 po kliknięciu na ikonę Druk. 

 Zlecenie
  + W Zleceniu na zakładce Zleceniodawca dodano ikonę umożliwiającą szybkie przejście do edycji lokalizacji zleceniodawcy. 

3.0.620.26

20.10.2017

 Administracja -> Naprawa danych -> Przepisz "Wpis do książki serwisowej...
  * Poprawiono błąd uruchomienia funkcji naprawczej przepisującej flagę "Wpis do książki serwisowej" z usług do zleceń. Funkcja ta jest dostępna w menu Administracja -> Naprawa danych -> Przepisz "wpis do książki serw.." z usług do zleceń. 

3.0.620.25

19.10.2017

 * Zmieniono ikonę programu Sekafi 3 SQL

 Zlecenie -> RMA
  * W wersji Architect w zleceniu, po pobraniu RMA z RZS, poprawiono zapis adresu odbiorcy urządzenia po naprawie. 

 Administracja -> Baza danych -> Chmura oraz Kopia zapasowa
  * Poprawiono wyświetlanie informacji o dostępnym miejscu w cloud.sekafi.pl

3.0.620.24

18.10.2017

 Ewidencja urządzeń fiskalnych  
  + W ewidencji urządzeń fiskalnych na liście dodano możliwość dodania 2 nowych kolumn: Nr licznika raportu dobowego oraz Data licznika.

3.0.620.23

14.10.2017

 Pierwsze uruchomienie programu 
  + Dodano okno szybkiego dopisywania serwisantów i danych o ich uprawnieniach

3.0.620.22

10.10.2017

 Menu -> Administracja -> Nasza firma
  * Poprawiono błąd zamykania formatki

3.0.620.21

10.10.2017

 Uruchamianie w wersji do testów (po zainstalowaniu Sekafi bez autoryzacji)
  - Usunięto wybór wersji (pozostał tylko wybór podwersji)

 Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr nr fabr/RZS -> Pobieranie serwisantów i plomb 
  + Dodano automatyczne przypisywanie pobieranych serwisantów do zespołu serwisowego

3.0.620.20

09.10.2017

 Pierwsze uruchomienie programu 
  + Dodano okno szybszego dopisywania i ustawiania domyślnej grupy serwisowej, magazynu i osoby przypisanej do Administratora

 Uruchamianie programu 
  * Przywrócono w wersji testowej pokazywanie okna wyboru wersji i podwersji  

3.0.620.19

04.10.2017

 Administracja -> Naprawa danych 
  + Dodano nową funkcję naprawczą służącą do przeniesienia błędnie przypisanego prefiksu numeru unikatowego do modelu. Dzięki temu, jeśli w bazie znajdują się urządzenia o nieprawidłowo przypisanym modelu, można za pomocą tej funkcji przenieść te urządzenia do innego modelu. Opcja ta jest dostępna w menu Administracja -> Naprawa danych -> Przenieś prefiks nr-u unikatowego. 

 Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr nr fabr/RZS 
  * W wersji Architect poprawiono błąd wysyłania uprawnień serwisantów do RZS pojawiający się w przypadku, gdy jeden serwisant ma przypisane zatrudnienie w kilku firmach.  

3.0.620.18

02.10.2017

 Administracja -> Baza danych -> Kopia zapasowa 
  * Poprawiono błędy w zapisie kopii zapasowych Sekafi do chmury cloud.sekafi.pl (nowy WebDAV)

3.0.620.17

07.09.2017

 Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr nr fabr/Rzs 
  * Poprawiono błędy w pobieraniu niezarejestrowanych urządzeń fiskalnych do ewidencji od producenta z systemu RZS. 

 Zmiana wersji użytego komponentu 
  * Indy z wersji 9 na 10

3.0.620.16

26.08.2017

 Producent ELZAB -> zakładka Kontr nr fabr/RZS 
  * Poprawiono drobne błędy, takie jak np. format daty, występowanie znaków specjalnych itp. podczas generowania pliku XML z danymi o urządzeniach fiskalnych i czynnościach serwisowych dla producenta ELZAB. 

3.0.620.15

17.08.2017

 Administracja -> Licencja -> Pobieranie Kodu Gwarancji z update.sekafi.pl
  * Zmieniono obsługę gdy na update.sekafi.pl nie ma Kodu Gwarancji  

3.0.620.14

16.08.2017

 Pobieranie z update.skafi.pl
  * Zmieniono automatyczne pobieranie kodu gwarancji z każdorazowego na raz na 7 dni
  * Zmieniono miejsce wywoływania pobierania kodu gwarancji

Strony

Newsletter