Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.667.4

08.03.2023

 Wysyłanie SMS-ów
  * Poprawiono błąd dokładnego czasu zapisu SMS-a do bazy

3.0.667.3

08.03.2023

 Wysyłanie SMS-ów
  * Zmieniono sposób obliczania sumy kontrolnej

3.0.667.2

06.03.2023

Menu -> Ustawienia
  + Dodano pozycję menu "Zarejestrowane SMSy"

 

 Administracja -> Uprawnienia -> Uprawnienia -> Lista dostępnych funkcji
  + Dodano ustawianie uprawnienia dostępu do "Zarejestrowanych SMS-ów (wszystkich)"

 

 SMS-y -> Formularz SMS-ów zapisanych do bazy
  * Zmieniono kolumny (grida) z informacjami o statusie SMS-a

 

 Wysyłanie SMS-ów przez bramkę sms.fiskas.pl
  + Dodano button z odczytem listy urządzeń (aparatów telefonicznych)

3.0.667.1

17.02.2023

 SMS-y -> Formularz SMS-ów zapisanych do bazy
  - Usunięto podział na SMS oczekujące i wysłane.
  + Dodano rozwijaną listę z wyborem statusu:  Wszystkie/Nie Wysłane/Wysłane/Błędne
  * Poprawiono rozwijaną listę z wyborem powiązań    

3.0.666.23

02.02.2023

Kontrahent -> Edycja -> Odczyt z GUS-u -> Formatka porównywania danych z bazy z danymi z GUS-u
  * Poprawiono identyfikację kontrahentów zawieszonych z datą wznowienia działalności starszą od daty zawieszenia


 Kontrahent -> Wyszukiwanie
  * Poprawiono wyszukiwanie zawieszonych kontrahentów bez  dat

3.0.666.22

01.02.2023

Kontrahent -> Edycja -> Odczyt z GUS-u -> Formatka porównywania danych z bazy z danymi z GUS-u
  * Poprawiono identyfikację kontrahentów zawieszonych i kontrahentów którym cofnięto zawieszenie albo cofnięto likwidację

3.0.666.21

01.02.2023

Kontrahent -> Wyszukiwanie
  + Dodano zakładkę Rekord z polami umożliwiającymi wyszukiwanie na podstawie informacji o rekordzie

3.0.666.20

31.01.2023

Kontrahent -> Edycja -> Odczyt z GUS-u-> Formatka porównywania danych z bazy z danymi z GUS-u
  + Dodano (Dla kontrahentów zawieszonych i takich którym cofnięto zawieszenie albo cofnięto likwidację) informację z datą zawieszenia/cofnięcia zawieszenia

3.0.666.19

30.01.2023

Menu -> Ewidencja
  + Dodano wywołanie ewidencji urządzeń niefiskalnych

3.0.666.18

27.01.2023

Wysyłanie SMS
  * Zmieniono zawartość pola numer telefonu dla sytuacji gdy w bazie jest wpisany więcej niż jeden numer - teraz w polu jest numer domyślny

 

 Zlecenie -> Wpisywanie pozycji - usługi związanej z akcją
  * Poprawiono błąd zamiany jednostek miary czasu akcji (dla usług Odnowienie Licencji i Instalacja)

3.0.666.17

29.12.2022

 Kontrahenci -> Edycja -> Odczyt danych o Płatniku VAT z Ministerstwem Finansów
  * Poprawiono rzutowanie które występowało gdy w polu Regon odczytano Null

 

 Lite 2 -> Weryfikacja z RZS -> Pobieranie PU   
  * Poprawiono rzutowanie które występowało gdy w polu Serwisant odczytano Null

3.0.666.16

20.12.2022

Ewidencja -> Edycja -> zakładka Użytkownik (dla kas Mobilnych i Rezerwowych)
  + Dodano przycisk Kopiuj (widoczny gdy adres kasy Mobilnej/Rezerwowej jest pusty), kopiuje adres użytkownika do adresu kasy

 

 Towary -> Kategoria urządzenia fiskalne -> Szukanie -> zakładka Fiskalne 1
  * Poprawiono wyszukiwanie Modeli(które nie mają ustawienia Kasa/Drukarka z powodu braku rekordu w tabeli ustawień technicznych   

3.0.666.15

13.12.2022

 Lite 2 -> Przegląd ustawowy
  + Dodano pole edycji Numeru faktury VAT
  + Dodano pole edycji Daty faktury VAT 

3.0.666.14

13.12.2022

Osoby -> Edycja -> Zakładka telefony
  + Dodano w gridzie kolumnę Domyślny

 

 Telefony
  * Zmieniono kolejność sortowania tak aby jako pierwszy był Domyślny      

3.0.666.13

12.12.2022

 Wysyłanie SMS
  * Zmieniono pokazywanie informacji o numerach telefonów    

3.0.666.12

12.12.2022

 Wysyłanie SMS
  * Poprawiono podpowiadanie numeru telefonu w liście rozwijanej dla jednego numeru   

3.0.666.11

09.12.2022

 Kontrahent -> Edycja -> zakładka Współpraca -> Banki
  * Poprawiono odszukiwanie nazwy banku po wpisaniu nr-u konta bankowego

3.0.666.10

07.12.2022

 Ustawienia -> Ustawienia stanowiska -> Zakładka Logowanie
  + Dodano wybór wersji programu dla ustawienia autoryzacji "Wybór z ręki"

3.0.666.9

06.12.2022

 Ustawienia -> Ustawienia stanowiska
  + Dodano zakładkę Logowanie z ustawieniami umożliwiającymi utworzenie pliku  "Login.asc" dla ułatwienia logowania, a także dla zalogowania automatycznego.

3.0.666.8

06.12.2022

 Info -> O Programie -> Ścieżki w dolnej części formatki
  * Poprawiono okno wyboru pliku ze wskazanej ścieżki

Strony

Newsletter