Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.625.1

24.01.2018

 Administracja -> Pozostałe   
  + Dodano Regiony (rejestr regionów)

 Kontrahent -> edycja -> zakładka Współpraca 
  + Dodano pole Region

 Wersja Architect: Zlecenie z RMA
  * Poprawiono zapis wymiany modułu fiskalnego do ewidencji

3.0.624.1

11.01.2018

 Wersja Architect: Skrypt
  + Dodano tabelę historii zmian rejestru firm
  + Dodano pola Czy_zweryfikowano_xxx w tabelach zmian serwisów

3.0.623.4

05.01.2018

 Wersja Enterprise i Architect: Zlecenia
  + Dodano dostęp do druku kodów kreskowych z formatek ZPL (z nagłówków zleceń)

3.0.623.3

29.12.2017

 Wersja Architect: Administracja -> Import danych -> Info błędów importu produkcji
  * Poprawiono błąd w ponownym imporcie

3.0.623.2

28.12.2017

 Wersja Architect: Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia dla firmy -> Dokumenty
  + Dodano ustawienie (dla dokumentów zmiany serwisu tworzonych z wniosków pobranych z RZS) określające czy dla każdego urzędu skarbowego mają być oddzielne decyzje zmian serwisów

 Wersja Architect: Zmiany serwisu -> Edycja -> Pozycje       
  + Dodano kolumnę L.p. (liczba porządkowa)

3.0.623.1

19.12.2017

 Wersja Architect: Administracja -> Import danych -> Info błędów importu produkcji
  + Dodano usuwanie informacji o błędach
  + Dodano ponowienie importu

3.0.622.3

13.12.2017

 Wersja Architect:  Administracja -> Import danych
  + Dodano Informacje o błędach w imporcie produkcji

3.0.622.2

07.12.2017

 Wersja Architect: Zmiana serwisu -> Import wniosków
  * Poprawiono (przyspieszono) zapis importowanych wniosków o zmianę serwisu

3.0.622.1

06.12.2017

 Ewidencja sprzętu
  + Dodano wyzwalacz (do bazy danych) gwarantujący poprawny zapis numeru unikatowego (Numer unikatowy zawsze będzie dużymi literami)

3.0.621.5

05.12.2017

 Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Poprawiono odczyt województwa i gminy kontrahenta

3.0.621.4

05.12.2017

Wersja Architect: Zmiana serwisów->Import wniosków
  + Dodano okno z informacjami o postępie importowania i zapisu wniosku o zmianę serwisu z RZS. 

3.0.621.3

04.12.2017

 Ewidencja -> Dokumenty PE i WE
  + Dodano wyszukiwarkę dokumentów

 Wersja Architect: Zmiana serwisów -> Import wniosków
  * Poprawiono przechodzenie z pola edycji klawiszem Enter

 Wersja Architect: Upoważnienia do jednorazowej interwencji
  + Dodano przycisk wyboru usługi z rejestru

 Odczyt wiadomości o promocjach
  + Dodano test i odczyt przy uruchamianiu programu

3.0.621.2

28.11.2017

 Odczyt zmian w nowszych wersjach Sekafi
  + Dodano test i odczyt przy uruchamianiu programu

3.0.621.1

20.11.2017

 (wersje wielofirmowe) Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr. nr fab./RZS -> Pobieranie serwisantów i plomb 
  + W konfiguracji połączenia z API RZS wybranego producenta dodano powiązanie parametrów logowania z aktualnie wybraną firmą. 

3.0.620.31

16.11.2017

 Administracja -> Zespoły serwisowe 
  * Poprawiono edycję i dopisywanie nowych zespołów serwisowych - zmiana wyglądu formularza. 

 Wersja Architect: Menu -> Upoważnienia do jednorazowej interwencji
  * Poprawiono wyszukiwanie po numerach kas   

3.0.620.30

10.11.2017

 Aplikacja -> Zmiana firmy 
  + W oknie edycji Magazynów poprawiono drobne błędy oraz sposób dopisywania nowych magazynów. Na widoku jest wyświetlana firma-właściciel danego magazynu. Poprawiono także zapis poprzednio wybranego magazynu przy operacji zmiany firmy. 

3.0.620.29

10.11.2017

 Administracja -> Magazyny 
  * Poprawiono edycję i dopisywanie nowych magazynów (widać firmę-właściciela)

3.0.620.28

06.11.2017

 Administracja -> Licencja -> Gwarancja -> Formularz zamówienia przedłużenia gwarancji 
  - Powrócono do modelu przedłużania gwarancji na 1 kolejny rok zamiast przedłużeń na 2 i 3 lata. 

3.0.620.27

03.11.2017

 Pierwsze uruchomienie programu 
  + Ważną funkcjonalnością, która pojawiła się w tej wersji Sekafi jest Kreator pierwszego uruchomienia programu dla nowej firmy. Dzięki temu, uruchamiając program po raz pierwszy, możemy w bardzo prosty i szybki sposób zdefiniować dane naszej firmy, informacje o administratorze oraz imiona i nazwiska serwisantów pracujących w firmie wraz z numerami i datami wydania uprawnień serwisowych przez poszczególnych producentów. Ponadto uruchamiając Sekafi w wersji DEMO możemy wybrać w jakiej podwersji chcemy uruchomić program, co pozwala na łatwe testowanie programu w różnych konfiguracjach. 

 Serwis 
  + Dodano nową funkcjonalność: Import transakcji z RZS. Opcja ta pozwala na pobranie z systemu RZS producenta informacji o zakupionych urządzeniach wraz z datą zakupu oraz numerem faktury. Dzięki temu nie musimy ręcznie wprowadzać nowych urządzeń do systemu, tylko można łatwo i szybko pobrać je od producenta wprost do Sekafi – opcja aktualnie dostępna dla producenta POSNET. 

 Lite 2
  + W Zdarzeniu serwisowym LITE2 dodano nowy formularz druku: Wniosek o zwrot kwoty z Urzędu Skarbowego. Wydruk ten jest dostępny w LITE2 po kliknięciu na ikonę Druk. 

 Zlecenie
  + W Zleceniu na zakładce Zleceniodawca dodano ikonę umożliwiającą szybkie przejście do edycji lokalizacji zleceniodawcy. 

3.0.620.26

20.10.2017

 Administracja -> Naprawa danych -> Przepisz "Wpis do książki serwisowej...
  * Poprawiono błąd uruchomienia funkcji naprawczej przepisującej flagę "Wpis do książki serwisowej" z usług do zleceń. Funkcja ta jest dostępna w menu Administracja -> Naprawa danych -> Przepisz "wpis do książki serw.." z usług do zleceń. 

Strony

Newsletter