Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.654.34

21.01.2021

 Zlecenie -> Element
   * Podczas wporwadzania urządzenia na Zleceniu, poprawiono zapis danych do bazy po edycji numeru ewidencyjnego. 

3.0.654.31

17.12.2020

 LITE 2 (Urządzenia fiskalne NOVITUS)
   + Podczas wykonywania zdarzeń Fiskalizacji, Przeglądu i Likwidacji, na formularzu dodano możliwość eksportu wprowadzanego zdarzenia do API Novitus

3.0.654.30

26.11.2020

 [Wersja Architect]  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   + Dodano zakładkę Usuwanie (umożliwia ręczne usuwania rekordów z tabeli Importu urządzeń z produkcji)   


 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji
   + Dodano nową funkcję naprawczą: Łączenie rekordów kas o tych samych numerach fabrycznych


 Wersja FS: Administracja -> Baza danych -> Informacje dodatkowe
   + Dodano test wartości generatorów

3.0.654.29

18.11.2020

[Wersja Architect]  Model -> Edycja -> Zakładka transze
   + Dodano nową funkcję generowania wielu transz z zadanego zakresu numerów (ikona różdżki)

3.0.654.28

12.11.2020

 Ewidencja -> Podmenu -> LITE 2
   * Poprawiono wybór kasy dla odnalezienia więcej niż jednego rekordu o tym samym numerze unikatowym i tym samym fabrycznym

3.0.654.27

03.11.2020

 Menu -> Ustawienia -> Ustawienia stanowiska -> Zakładka Serwisowe
   + Dodano ustawienie "Dla  kas OnLine są Zgłoszenia do U.S."

3.0.654.26

15.10.2020

 Zlecenie -> Dopisywanie pozycji (elementu)
   * Poprawiono błąd odczytu informacji o wymienianym elemencie

3.0.654.25

13.10.2020

 LITE 2
   * Poprawiono zapis ID akcji do pozycji zlecenia 

3.0.654.23

12.10.2020

 Lite 2
   + Dodano szybkie dopisywanie innych akcji


 Zlecenia -> Edycja
   * Poprawiono błąd zapisu typu zlecenia (terenowe/warsztatowe)

3.0.654.22

16.09.2020

 Ewidencja -> Szybka transakcja
   * Poprawiono początkową datę na bieżącą

3.0.654.21

15.09.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji   
   + Dodano (w podmenu na gridzie składników) opcje ułatwiające zaznaczanie pozycji
   + Dodano sortowanie składników  
   * Poprawiono obsługę zliczania składników po ponownym imporcie 

    
 Kartoteki->Dodatkowe->Banki 
   + Dodano wyszukiwnie

3.0.654.20

23.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   * Poprawiono weryfikacje rekordów niezaimportowanych - wg ewidencji i wg unikalności
   + Dodano (w podmenu na gridzie) opcje ułatwiające zaznaczanie pozycji
   + Dodano łączenie modeli o identycznych indeksach.
   + Dodano szybkie usuwanie Id_produkcji z bazy Sekafi

3.0.654.19

07.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   + Dodano bezpośrednie dopisywanie do ewidencji z zaznaczonych rekordów (tylko urządzenia fiskalne)

3.0.654.18

05.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   * Przeniesiono Re-Import urządzeń do button-a z rozwijalną listą poleceń
   + Dodano weryfikacje rekordów niezaimportowanych - wg ewidencji i wg unikalności

3.0.654.17

30.07.2020

 Kontrahenci -> Edycja
  + Dodano nazwę formy działności gospodarczej:  Nierejestrowana 

3.0.654.16

20.07.2020

 Lokalizacja miejsca instalacji (oddziały) -> Edycja
  * Poprawiono automatyczne przechodzenie do edycji


 Zlecenia -> Edycja
  + Dodano pole edycji czasu (godziny) zgłoszenia zlecenia


 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia firmy -> Zakładka Integracja -> Serwer Auth
  * Poprawiono błąd pokazywania pierwszej zakładki ustawień do połączenia z serwerem Auth 

3.0.654.14

10.07.2020

 Serwis -> Komunikacja z producentami -> OIC / Novitus / Comp
  * Zmieniono formatkę obrazująca wysyłanie zleceń


 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Grid -> Wywoływanie Serwera Auth
  + Dodano oddzielny generator dla kas typu OnLine Wersja 2


 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Edycja
  + Dodano oddzielny generator dla kas typu OnLine Wersja 2

3.0.654.13

24.06.2020

 Menu -> Ewidencja -> Przyjęcie PE -> Dodawanie pozycji
  * Poprawiono błąd wyszukiwania modelu o ID równym minus jeden

3.0.654.12

23.06.2020

 Zlecenia -> Dopisywanie kasy bez właściciela i bez serwisu
  * Poprawiono błędne przypisywanie oddziału serwisu (wer. Enterprise)
  * Poprawiono błędne przypisywanie lokalizacji (bez właściciela)


 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano możliwość wyszukania tylko nowych i odnowionych uprawnień


 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  + Dodano nowe uprawnienie: Czy ma prawo zmienić domyślną datę w Sekafi


 Wersja Architect, Wnioski o odnowienie uprawnień
  - Zablokowano możliwość wydania uprawnień z datą wcześniejszą od dzisiaj

3.0.654.11

19.06.2020

 Zbiorcze zmiany modeli zaznaczonych na gridzie
  * Poprawiono wybór modeli fiskalnych

Strony

Newsletter