Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.1.678.35

21.03.2024

 Kontrahenci -> Częściowa Weryfikacja   
  * Poprawiono format raportu z weryfikacji (dodano informacje o blokadzie edycji nazwy i adresu, jeśli nazwa lub adres są inne w bazie CEIDG/KRS/GUS)

3.1.678.34

20.03.2024

 Kontrahenci -> Częściowa Weryfikacja   
  * Poprawiono format raportu z weryfikacji (dodano informacje o różnicach w nazwie i adresie)

 

 Alarmy
  * Zmieniono wygląd podmenu gdy na gridzie zaznaczy się więcej niż jeden alarm

3.1.678.33

19.03.2024

 Kontrahenci -> Częściowa Weryfikacja   
  * Poprawiono format raportu z weryfikacji

 

 Zgłoszenia i zawiadomienia do urzędu skarbowego -> Grid -> Zmiany w zaznaczonych
  + Dodano pasek postępu przy zapisie zmian

3.1.678.32

18.03.2024

 Kontrahenci -> Częściowa Weryfikacja   
  * Poprawiono format raportu z weryfikacji (bez opisu różnych pól)

3.1.678.31

18.03.2024

 Kontrahenci -> Częściowa Weryfikacja -> Alarmy
  * Poprawiono zapis kontrahenta dla alarmów typu Info

 

 Kontrahenci -> Częściowa Weryfikacja   
  * Poprawiono format raportu z weryfikacji

 

3.1.678.30

15.03.2024

 Zgłoszenia i zawiadomienia do urzędu skarbowego -> Dopisywanie podatnika z GUS
   * Zmieniono stan ikony GUS dla nowego (pustego) dokumentu

 

 Komunikacja z producentami -> Import uprawnień serwisantów z RZS
   + Dodano aktualizację daty wydania plomby

3.1.678.29

13.03.2024

 Alarmy
  * Zmieniono wygląd dla edycji Alarmów
  + Dodano reakcję na ustawienie maksymalizacji okien

3.1.678.28

13.03.2024

 Kontrahent -> Historia
   * Poprawiono błąd porównywania pola dla kluczyka blokady edycji

 

3.1.678.27

13.03.2024

 Kontrahent -> Dopisywane z Weryfikacji w GUS kontrahenta
   + Dodano odczyt z MF

 

 Lite 2 -> Kopiowanie informacji o Użytkowniku
   * Poprawiono literówkę

3.1.678.26

08.03.2024

 Kontrahent -> Dopisywane z Weryfikacji w GUS kontrahenta skreślonego z rejestru REGON
  * Poprawiono błąd obsługi  

 

 Kontrahent -> Informacja o zawieszeniu i likwidacji w formie kolorowego kółka
  + Dodano informację o skreśleniu z REGON

3.1.678.25

07.03.2024

 Kontrahent -> Weryfikacja w GUS
   + Dodano odczyt danych dla Gospodarstw rolnych

 

 Kontrahent -> Weryfikacja w CEIDG   
   + Dodano odczyt danych adresu korespondencyjnego

 

 Kontrahent -> Weryfikacja
   + Dodano zapis numeru telefonu i adresu e-Mail

3.1.678.24

04.03.2024

 Kontrahent -> Weryfikacja w GUS -> Ogólna forma działalności gospodarczej
   + Dodano rozpoznawanie czy jest Tylko gospodarstwo rolne

3.1.678.23

04.03.2024

 Kontrahent -> Ogólna forma działalności gospodarczej -> Tylko gospodarstwo rolne
   * Poprawiono błąd obsługi

 

3.1.678.22

01.03.2024

 Weryfikacja -> Porównywanie danych adresowych na ekranie  
   + Dodano pobieranie pliku z nazwami PKD i odczyt z tego pliku

 

 Kontrahent -> Ogólna forma działalności gospodarczej
   + Dodano nową ogólną formę działalności: Tylko gospodarstwo rolne

 

 Kontrahent -> Weryfikacja   
   * Poprawiono wybieranie firmy
   * Poprawiono oznaczanie zawieszenia kontrahenta

3.1.678.21

25.02.2024

 LITE2 -> Weryfikacja użytkownika
   * Zamieniono weryfikację częściową na pełną (z danymi adresowymi i nazwą)

 

 Ewidencja -> Edycja
   + Dodano weryfikację w CEIDG i w KRS dla serwisu
   + Dodano weryfikację w CEIDG i w KRS dla dystrybutora
   + Dodano weryfikację w CEIDG i w KRS dla producenta      

 

3.1.678.20

22.02.2024

 Weryfikacja -> Porównywanie danych adresowych na ekranie
   * Zmieniono pokazywanie informacji o usuwanych PKD gdy lista jest pusta

 

 Logowanie
   * Poprawiono reakcję programu gdy operator musi zmienić hasło

3.1.678.19

21.02.2024

 Weryfikacja -> Porównywanie danych adresowych na ekranie
   + Dodano informacje o PKD

 

 Weryfikacja z KRS
   - Zablokowano usuwanie PKD dla zlikwidowanych kontrahentów

3.1.678.18

20.02.2024

 Ewidencja -> Edycja -> Zakładka Użytkownik/właściciel
   + Dodano weryfikację w CEIDG i w KRS (w zależności od formy działalności gospodarczej)
 
Alarmy
   + Dodano Alarm dla daty skreślenia z REGON-u  

3.1.678.17

12.02.2024

 Kontrahenci -> Weryfikacja w GUS
   * Poprawiono błąd odczytu dla oddziałów
 
 Kontrahenci -> Weryfikacja w KRS
   * Poprawiono odczyt z KRS-u dla Stowarzyszeń, org.zawodowych, fundacji, ZOZ

3.1.678.16

12.02.2024

 Administracja -> Nasza Firma -> Ustawienia firmy -> Zakładka GUS / MF / CEIDG
   + Dodano ustawienie czy zawsze tworzyć raport z częściowej weryfikacji

 

 Kontrahenci -> Grid -> podmenu -> Częściowa weryfikacja w GUS/CEIDG/KRS
   * Poprawiono zatrzymywanie weryfikacji gdy nie odnaleziono numeru KRS

Strony

Newsletter