Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.649.2

18.09.2019

 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia -> Zakładka GUS/MF 
  + Dodano parametr wymuszający automatyczne pobranie danych ze strony Ministerstwa Finansów po każdym pobraniu danych z GUS 

3.0.649.1

13.09.2019

 Kontrahenci -> Edycja -> Zakładka Współpraca
  + Wprowadzono możliwość weryfikacji statusu płatnika VAT kontrahenta poprzez API Białej Listy Ministerstwa Finansów. 
     Dodatkowo za pomocą API odczytywane są numery kont bankowych kontrahenta.  

 

api-weryfikacja-wl-vat-kth.png

3.0.648.13

10.09.2019

 Zlecenia (Zakończone) -> Edycja
  - Usunięto zakładkę Rozliczenia zbiorcze (w zamkniętych zleceniach)
  + Dodano zakładkę Uwagi (aby pokazać Uwagi które wpisano na zakładce Rozliczenia zbiorcze 


 Zlecenie -> Edycja
  + Przywrócono podgląd numeru i daty faktury na zakładce Zlecenie -> Rozliczenie  

3.0.648.11

01.09.2019

 Ewidencja -> Edycja -> Zakładka Użytkownik
  + Dodano listę rozwijaną (combobox) z pustą pozycją dla ułatwienia usuwania Użytkownika (pustą pozycję dodano także do nazwy Miejsca instalacji dla ułatwienia usuwania)


 Ewidencja -> Edycja -> Zakładka Serwis
  + Dodano listę rozwijaną (combobox) z pustą pozycją dla ułatwienia usuwania Serwisu (pustą pozycję dodano także do nazwy oddziału serwisu dla ułatwienia usuwania)
  * Poprawiono błąd wywołania listy kontrahentów w celu wybrania serwisu, który umożliwiał usunięcie serwisu wybranego jako własna firma 


 Ewidencja -> Edycja -> Zakładka Dystrybutora
  + Dodano listę rozwijaną (combobox) z pustą pozycją dla ułatwienia usuwania Dystrybutora (Pustą pozycję dodano także do nazwy oddziału dystrybutora dla ułatwienia jej usuwania)


 Ewidencja -> Edycja -> Zakładka Producent
  + Dodano pustą pozycję do nazwy oddziału producenta dla ułatwienia usuwania oddziału producenta

3.0.648.10

28.08.2019

 Lite 2 -> Wybór podatnika -> Wyszukiwanie
  * Poprawiono błąd braku zapisu zmian w adresie zamieszkania właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej
  + Dodano automatyczne pobieranie danych kontrahenta z GUS, gdy w aktualnych danych kontrahenta nie jest wybrana forma prowadzenia działalności gospodarczej

3.0.648.9

20.08.2019

 Wersja Architect : Upr.Serwisantów -> Eksport Do MF
  * Poprawiono błąd dotyczący odebranych uprawnień serwisantów - w generowanym pliku CSV wpis w formie raportu

3.0.648.7

16.08.2019

 Kontrahent -> RZS
  + Wprowadzono pierwszą testową wersję importu miejsc instalacji urządzeń fiskalnych do Sekafi z portalu producenta RZS

3.0.648.6

12.08.2019

 Wersja Architect : Ewidencja -> Edycja
  * Poprawiono widoczność przycisku: Wysyłanie do RZS

3.0.648.4

06.08.2019

 Lite 2 -> Wpisywanie zlecenia
  * Poprawiono przepisywanie wskaźnika kontrahenta do dokumentu zlecenia  


 Kontrahent -> Edycja
  * Dane niezweryfikowanego urzędu skarbowego pokazywane są od teraz w kolorze czerwonym (zamiast koloru zielonego)

3.0.648.3

05.08.2019

 Lite 2 -> Wybór podatnika -> Wyszukiwanie po numerze NIP
  * Zmieniono wyszukiwanie Urzędu skarbowego i dodano zapis o zmianie oraz zweryfikowaniu urzędu skarbowego do Historii zmian kontrahenta

 

 Lite 2 -> Fiskalizacja, Przegląd ustawowy i Likwidacja
  + Dodano możliwość potwierdzenia lub wyboru innego urzędu skarbowego podatnika podczas wykonywania zdarzeń serwisowych 

3.0.648.2

01.08.2019

 Lite 2 -> Wybór podatnika -> Wyszukiwanie po numerze NIP
  + Dodano możliwość zapisu zweryfikowania Urzędu skarbowego


 Wersja Architect: Menu -> Upr.serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wpisywanie do raportu dat odebrania uprawnień serwisantów


 Ewidencja-> Wyszukiwanie po polach własnych
  + Dodano sposób wyszukiwania "Puste" w celu pokazania rekordów z nieustaloną wartością (NULL) 

3.0.648.1

30.07.2019

 Kontrahent -> Eksport do pliku XLS
  + Dodano eksport danych do pliku o formacie wymaganym przez producentów Posnet i Innova. (Poprzedni wersja eksportu z zastosowaniem komponentu DevExpress została usunięta w kwietniu 2018). Nowa wersja eksportu korzysta z Serwera COM i jest dostępna tylko gdy jest zainstalowana aplikacja Microsoft Excel


 Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth 
  * Poprawiono obsługę generatora Auth dla zerowania kas OnLine oraz dodano zapis daty generowania do bazy danych

3.0.647.28

09.07.2019

 Ewidencja -> edycja -> API Novitus
  * Poprawiono błąd braku numeru NIP w danych dla API Novitus

3.0.647.27

08.07.2019

 Kontrahent -> Edycja -> RZS -> Pliki XML dla producenta ELZAB
  * Zamieniono kolejność sekcji ksiazki i interwencje.


 Novitus API
  * Zmieniono nr wersji API przy wysyłaniu danych o kasie 

3.0.647.26

08.07.2019

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano Korektę dat wykonania przeglądów w zleceniach (z akcji). Dotyczy pustego pola z datą wykonania usługi na zleceniu, po utworzeniu odrębnej tabeli akcji dla zleceń.

3.0.647.25

05.07.2019

 Serwis -> Komunikacja z producentami -> Novitus
  * Poprawiono pobieranie modeli z API Novitus - podczs pobierania, parametry nowotworzonych modeli są przepisywane z kategorii nadrzędnej

3.0.647.24

03.07.2019

 Lite 2 -> urządzenia Novitus
  * Po likwidacji kasy, przycisk umożliwiający wysyłkę danych do API został zmieniony na wysyłanie likwidacji do API


 Zlecenia -> Domyślny serwisant bez uprawnień  
  - Jeżeli zalogowany do programu serwisant nie ma ważnych uprawnień do serwisowania danego urządzenia, to nie pojawi się na liście wyboru serwisantów

3.0.647.23

28.06.2019

 LITE 2 oraz EWIDENCJA -> urządzenia Novitus
  * Zamieniono wysyłanie danych na wysyłanie likwidacji do API  

3.0.647.22

27.06.2019

 Lite 2 -> Odszukiwanie kasy po podanym numerze fabrycznym i/lub unikatowym
  + Dodano komunikat gdy numery fabryczny i unikatowy należą do różnych urządzeń 

3.0.647.21

26.06.2019

 Ewidencja -> Wysyłanie do API Novitus
  * Poprawiono odczyt numeru uprawnień serwisanta


 Lite 2 -> Wysyłanie do API Novitus
  * Poprawiono odczyt numeru uprawnień serwisanta 


 Lite 2 -> Odszukiwanie kasy po podanym numerze fabrycznym
  + Dodano wybór z grida gdy w ewidencji jest więcej niż jedno urządzenie o podanym numerze fabrycznym 

Strony

Newsletter