Sekafi - Zakre usług

RODO

Września, 2018-05-25

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FISKAS SERVICE 
Wojciech Kańczurzewski
62-300 Września ul. Żwirki i Wigury 25

ZMIANY W SEKAFI ZWIĄZANE Z RODO

Nasza firma dołożyła wszelkich starań aby sprostać wymaganiom, które postawiło przed nami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Odbyliśmy szereg konsultacji w tym zakresie, których celem było ustalenie ostatecznych zmian, które należałoby wprowadzić w systemach informatycznych dotyczących branży fiskalnej. W wyniku tych konsultacji zostały podjęte poniższe ustalenia.

Podmioty zajmujące się Produkcją Importem oraz Dystrybucją i Serwisem Urządzeń Fiskalnych, podlegają przede wszystkim Ustawom i Rozporządzeniom w tym zakresie. Ustawodawca (Ministerstwo Finansów) zobowiązuje i nakłada na te podmioty obowiązki przetwarzania tych danych przez cały cykl życia urządzeń fiskalnych, od momentu fiskalizacji, poprzez przeglądy, naprawy i inne czynności aż do odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

Po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej obowiązuje nas Ustawa o Rachunkowości, która nakazuje przechowywanie tych dokumentów przez okres kolejnych pełnych 5 lat.

Przykład:
Byli pracownicy firmy zajmującej się serwisowaniem urządzeń fiskalnych, będą znajdować się w ewidencji na dokumentach (na protokołach) oraz w książkach serwisowych przez cały cykl życia urządzenia fiskalnego oraz pięć pełnych lat od ich odczytu.

Poza powyższymi zasadami – które są nadrzędne – wszystkie pozostałe obowiązki i zapisy RODO dotyczące bezpieczeństwa, integralności, informacji oraz czasu przetwarzania danych pozostają w mocy.

W związku z tym w Sekafi zostało wprowadzonych wiele zmian.

Dla naszych klientów opracowaliśmy dokument „Zalecenia bezpieczeństwa Systemu SEKAFI3 SQL”, w którym został umieszczony szereg uwag oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 

Sekafi zmiany RODO Zalecenia bezpieczeństwa Systemu SEKAFI3 SQL

Newsletter