Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.654.19

07.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   + Dodano bezpośrednie dopisywanie do ewidencji z zaznaczonych rekordów (tylko urządzenia fiskalne)

3.0.654.18

05.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   * Przeniesiono Re-Import urządzeń do button-a z rozwijalną listą poleceń
   + Dodano weryfikacje rekordów niezaimportowanych - wg ewidencji i wg unikalności

3.0.654.17

30.07.2020

 Kontrahenci -> Edycja
  + Dodano nazwę formy działności gospodarczej:  Nierejestrowana 

3.0.654.16

20.07.2020

 Lokalizacja miejsca instalacji (oddziały) -> Edycja
  * Poprawiono automatyczne przechodzenie do edycji


 Zlecenia -> Edycja
  + Dodano pole edycji czasu (godziny) zgłoszenia zlecenia


 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia firmy -> Zakładka Integracja -> Serwer Auth
  * Poprawiono błąd pokazywania pierwszej zakładki ustawień do połączenia z serwerem Auth 

3.0.654.14

10.07.2020

 Serwis -> Komunikacja z producentami -> OIC / Novitus / Comp
  * Zmieniono formatkę obrazująca wysyłanie zleceń


 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Grid -> Wywoływanie Serwera Auth
  + Dodano oddzielny generator dla kas typu OnLine Wersja 2


 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Edycja
  + Dodano oddzielny generator dla kas typu OnLine Wersja 2

3.0.654.13

24.06.2020

 Menu -> Ewidencja -> Przyjęcie PE -> Dodawanie pozycji
  * Poprawiono błąd wyszukiwania modelu o ID równym minus jeden

3.0.654.12

23.06.2020

 Zlecenia -> Dopisywanie kasy bez właściciela i bez serwisu
  * Poprawiono błędne przypisywanie oddziału serwisu (wer. Enterprise)
  * Poprawiono błędne przypisywanie lokalizacji (bez właściciela)


 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano możliwość wyszukania tylko nowych i odnowionych uprawnień


 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  + Dodano nowe uprawnienie: Czy ma prawo zmienić domyślną datę w Sekafi


 Wersja Architect, Wnioski o odnowienie uprawnień
  - Zablokowano możliwość wydania uprawnień z datą wcześniejszą od dzisiaj

3.0.654.11

19.06.2020

 Zbiorcze zmiany modeli zaznaczonych na gridzie
  * Poprawiono wybór modeli fiskalnych

3.0.654.10

18.06.2020

 Pobieranie modeli z API Novitusa
  * Poprawiono (uaktualniono) obsługę pola rodzaju kopii druku


 Modele
  + Dodano rodzaj kopii druku o nazwie Inne

3.0.654.9

17.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  * Poprawiono obsługę wyszukiwania odebranych uprawnień
  - Usunięto daty do wyboru zakresu daty odebranych uprawnień
  + Dodano możliwość wyszukania tylko odebranych uprawnień

 

 Lite2 -> Fiskalizacja
  + Dodano pole edycji numeru ewidencyjnego

 

 Administracja -> Import danych
  + Dodano import do ewidencji z pliku CSV (format ELZAB)

3.0.654.8

09.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  * Poprawiono błąd (zapis do c:\tmp)

3.0.654.7

07.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  * Poprawiono zapytanie SQL dla sposobu rejestracji kopii wydruków 

3.0.654.6

05.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wybór wg sposobu rejestracji kopii wydruków 

3.0.654.5

03.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wybór czy tylko nowe uprawnienia, czy tylko odnowienia

3.0.654.4

01.06.2020

 Wersja Architect, Kontrahent -> Wysyłanie modeli do RZS
  + Dodano pole Kopia wydruku

 

 Kontrahent -> Pobieranie modeli z RZS
  + Dodano pole Kopia wydruku

3.0.654.3

29.05.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wybór zakresu ilości eksportowanych dat odnowienia

3.0.654.2

29.05.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  * Poprawiono kolejność dat

3.0.654.1

28.05.2020

 Kontrahent: Comp/Novitus -> Edycja -> Zakładka Kontr Nr fabr./API -> API Novitus
  * Poprawiono błąd odczytu testu połączenia

 

 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Edycja -> Button "Różdżka" (Auth)
  + Dodano wywoływanie Serwera Auth

 

 Administracja -> Pozostałe -> Regiony
  * Poprawiono błąd braku zapisu zmian w nazwie i kodzie regionu
  + Dodano pole Oddział

 

 Wersja Architect: Uprawnienia serwisantów -> Wnioski o uprawnienia
  + Dodano Combo do filtrowania wniosków wg Regionów

3.0.653.3

21.05.2020

 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Grid -> Menu w prawym klawiszu myszki -> Wywoływanie Serwera Auth
  * Poprawiono błąd odczytu wersji Auth dla kas OnLine

3.0.653.2

20.05.2020

 Wersja Architect, Zlecenia -> urządzenia niefiskalne
  * Poprawiono (zablokowano) komunikat o braku typu modelu (gdyż nie powinien on dotyczyć urządzeń niefiskalnych). 

Strony

Newsletter