Sekafi - Zakre usług

Architect

Jest to wersja przeznaczona głównie dla producentów i importerów, którzy obsługują przedstawicieli regionalnych, dystrybutorów oraz kluczowych klientów końcowych. Architect jest rozwinięciem wersji Professional i Enterprise o szereg funkcjonalności służących do zarządzania wielopoziomowym systemem dystrybucji za pośrednictwem przedstawicieli regionalnych, dystrybutorów oraz serwisów. Posiada funkcjonalności, które wykorzystywane są jedynie na tym szczeblu zarządzania sprzętem. W tej wersji mamy możliwość ewidencjonowania urządzeń przedstawicieli regionalnych i podległych im serwisów a także nadawania uprawnień pracownikom należącym do podległych nam partnerów.

Newsletter