Sekafi - Zakre usług

Poziomy cenowe

Firmy zatrudniające wielu serwisantów oraz handlowców obsługujące setki klientów nie musza informować swoich pracowników o każdej nowo zawartej umowie oraz negocjacjach pomiędzy naszą firmą, a naszymi klientami. Fachowiec skupia się na wykonaniu swojego zadania, a system podstawia właściwe wartości uzgodnione pomiędzy nabywcą, a działem marketingu. Dzięki tej funkcjonalności możemy przypisywać odpowiednie poziomy cenowe dla konkretnych partnerów które definiujemy zgodnie z polityką marketingu naszej firmy. Przykładem takiego zastosowania może być określenie specjalnych poziomów cenowych np. dla naszych przedstawicieli regionalnych, serwisów, integratorów lub klientów kluczowych. Przypisanie wybranego poziomu cenowego umożliwi poprawne podstawienie obowiązujących cen dla właściwego odbiorcy. Istnieje możliwość kreowania indywidualnych cen na wybrane produkty lub usługi dla konkretnych odbiorców. Grupy rabatowe są rozszerzeniem poziomów cenowych na wybrane działy asortymentu. Dzięki takiemu modelowi pracy serwisant wykonujący działania nie koncentruje się na wycenach, ale na wykonaniu zadania.

Newsletter