Sekafi - Zakre usług

Zespoły serwisowe

Na początku działalności w firmie zatrudniamy jednego czy dwóch serwisantów, którzy uzupełniają się wiedzą i doświadczeniem tworząc zespół, wszystko wydaje się proste i oczywiste. Zajmują się wszystkimi zadaniami w firmie.

Wraz z rozwojem naszej firmy najczęściej tworzą się specjalizowane komórki serwisowe zajmujące się określoną działalnością np. urządzenia fiskalne, wagi elektroniczne, kopiarki, komputery czy oprogramowanie. Prowadzenie wspólnych zleceń zaczyna być uciążliwe, wyświetlają się wszystkie zadania, które nie przedstawiają właściwego obrazu dla konkretnego działu. Utworzenie dedykowanych zespołów spowoduje że serwisanci od kas czy wag widzą tylko swoje zlecenia i wiedzą co i kiedy mają do zrobienia i znów wszystko staje się jasne.

Dodatkowym atutem dedykowanego zespołu serwisowego jest możliwość zdeklarowania własnej ewidencji zasobów, dzięki czemu wyświetli nam się tylko ewidencja elementów powiązanych z tym zespołem.

Weryfikacja oraz rozliczanie pracy poszczególnych zespołów jest prostsze. Bez trudu zobaczymy statystyki poszczególnego zespołu pod względem: przerobu, zyskowności czy kosztów. Szczególnie przydatna funkcjonalność przy pracy wielo-oddziałowej.

Newsletter