Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.627.1

19.03.2018

 Aplikacja (menu)
  + Dodano Backup (tworzenie kopii bezpieczeństwa)

 Administracja -> Baza danych
  + Dodano Ustawienia backup-u

3.0.626.6

07.03.2018

 Zlecenia -> edycja pozycji
  * Poprawiono błąd zapisu liczników dla pozycji typu Transport

3.0.626.5

06.03.2018

 Administracja -> Baza danych -> Naprawa danych
  * Zgrupowano w podmenu naprawy związane z akcjami przeglądu ustawowego
  + Dodano naprawę dat przeglądów jednomiesięcznych 

3.0.626.4

01.03.2018

 Administracja -> Baza danych -> Kopia zapasowa
  * Poprawiono odczyt rozmiaru zajętego miejsca w cloud.sekafi.pl

3.0.626.3

28.02.2018

 Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth
   + Dodano obsługę generatora Fawag_AuthChallengeResponse.exe (wersja 2)

3.0.626.2

21.02.2018

 Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth
   + Dodano obsługę generatora AuthCodeZero wersja 2

 Wersja Architect: Zmiany serwisu -> Edycja -> Pozycje
   + Dodano wyszukiwanie pozycji w edytowanym dokumencie zmiany serwisu.     

3.0.626.1

26.01.2018

  Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth
   + Dodano generator Auth wersja 2
   + Dodano wybór wersji generatora Auth (zakładka w edycji modelu)
   + Dodano uprawnienie do wyboru wersji generatora Auth (uprawnienia do modelu)

3.0.625.2

26.01.2018

 Wersja Architect: Zlecenie z RMA
   Zlecenia -> edycja Urządzenia -> Wybór skąd
  * Poprawiono błąd ponawiania wyboru skąd

3.0.625.1

24.01.2018

 Administracja -> Pozostałe   
  + Dodano Regiony (rejestr regionów)

 Kontrahent -> edycja -> zakładka Współpraca 
  + Dodano pole Region

 Wersja Architect: Zlecenie z RMA
  * Poprawiono zapis wymiany modułu fiskalnego do ewidencji

3.0.624.1

11.01.2018

 Wersja Architect: Skrypt
  + Dodano tabelę historii zmian rejestru firm
  + Dodano pola Czy_zweryfikowano_xxx w tabelach zmian serwisów

3.0.623.4

05.01.2018

 Wersja Enterprise i Architect: Zlecenia
  + Dodano dostęp do druku kodów kreskowych z formatek ZPL (z nagłówków zleceń)

3.0.623.3

29.12.2017

 Wersja Architect: Administracja -> Import danych -> Info błędów importu produkcji
  * Poprawiono błąd w ponownym imporcie

3.0.623.2

28.12.2017

 Wersja Architect: Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia dla firmy -> Dokumenty
  + Dodano ustawienie (dla dokumentów zmiany serwisu tworzonych z wniosków pobranych z RZS) określające czy dla każdego urzędu skarbowego mają być oddzielne decyzje zmian serwisów

 Wersja Architect: Zmiany serwisu -> Edycja -> Pozycje       
  + Dodano kolumnę L.p. (liczba porządkowa)

3.0.623.1

19.12.2017

 Wersja Architect: Administracja -> Import danych -> Info błędów importu produkcji
  + Dodano usuwanie informacji o błędach
  + Dodano ponowienie importu

3.0.622.3

13.12.2017

 Wersja Architect:  Administracja -> Import danych
  + Dodano Informacje o błędach w imporcie produkcji

3.0.622.2

07.12.2017

 Wersja Architect: Zmiana serwisu -> Import wniosków
  * Poprawiono (przyspieszono) zapis importowanych wniosków o zmianę serwisu

3.0.622.1

06.12.2017

 Ewidencja sprzętu
  + Dodano wyzwalacz (do bazy danych) gwarantujący poprawny zapis numeru unikatowego (Numer unikatowy zawsze będzie dużymi literami)

3.0.621.5

05.12.2017

 Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Poprawiono odczyt województwa i gminy kontrahenta

3.0.621.4

05.12.2017

Wersja Architect: Zmiana serwisów->Import wniosków
  + Dodano okno z informacjami o postępie importowania i zapisu wniosku o zmianę serwisu z RZS. 

3.0.621.3

04.12.2017

 Ewidencja -> Dokumenty PE i WE
  + Dodano wyszukiwarkę dokumentów

 Wersja Architect: Zmiana serwisów -> Import wniosków
  * Poprawiono przechodzenie z pola edycji klawiszem Enter

 Wersja Architect: Upoważnienia do jednorazowej interwencji
  + Dodano przycisk wyboru usługi z rejestru

 Odczyt wiadomości o promocjach
  + Dodano test i odczyt przy uruchamianiu programu

Strony

Newsletter