Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.620.25

19.10.2017

 * Zmieniono ikonę programu Sekafi 3 SQL

 Zlecenie -> RMA
  * W wersji Architect w zleceniu, po pobraniu RMA z RZS, poprawiono zapis adresu odbiorcy urządzenia po naprawie. 

 Administracja -> Baza danych -> Chmura oraz Kopia zapasowa
  * Poprawiono wyświetlanie informacji o dostępnym miejscu w cloud.sekafi.pl

3.0.620.24

18.10.2017

 Ewidencja urządzeń fiskalnych  
  + W ewidencji urządzeń fiskalnych na liście dodano możliwość dodania 2 nowych kolumn: Nr licznika raportu dobowego oraz Data licznika.

3.0.620.23

14.10.2017

 Pierwsze uruchomienie programu 
  + Dodano okno szybkiego dopisywania serwisantów i danych o ich uprawnieniach

3.0.620.22

10.10.2017

 Menu -> Administracja -> Nasza firma
  * Poprawiono błąd zamykania formatki

3.0.620.21

10.10.2017

 Uruchamianie w wersji do testów (po zainstalowaniu Sekafi bez autoryzacji)
  - Usunięto wybór wersji (pozostał tylko wybór podwersji)

 Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr nr fabr/RZS -> Pobieranie serwisantów i plomb 
  + Dodano automatyczne przypisywanie pobieranych serwisantów do zespołu serwisowego

3.0.620.20

09.10.2017

 Pierwsze uruchomienie programu 
  + Dodano okno szybszego dopisywania i ustawiania domyślnej grupy serwisowej, magazynu i osoby przypisanej do Administratora

 Uruchamianie programu 
  * Przywrócono w wersji testowej pokazywanie okna wyboru wersji i podwersji  

3.0.620.19

04.10.2017

 Administracja -> Naprawa danych 
  + Dodano nową funkcję naprawczą służącą do przeniesienia błędnie przypisanego prefiksu numeru unikatowego do modelu. Dzięki temu, jeśli w bazie znajdują się urządzenia o nieprawidłowo przypisanym modelu, można za pomocą tej funkcji przenieść te urządzenia do innego modelu. Opcja ta jest dostępna w menu Administracja -> Naprawa danych -> Przenieś prefiks nr-u unikatowego. 

 Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr nr fabr/RZS 
  * W wersji Architect poprawiono błąd wysyłania uprawnień serwisantów do RZS pojawiający się w przypadku, gdy jeden serwisant ma przypisane zatrudnienie w kilku firmach.  

3.0.620.18

02.10.2017

 Administracja -> Baza danych -> Kopia zapasowa 
  * Poprawiono błędy w zapisie kopii zapasowych Sekafi do chmury cloud.sekafi.pl (nowy WebDAV)

3.0.620.17

07.09.2017

 Kontrahenci (Producent) -> zakładka Kontr nr fabr/Rzs 
  * Poprawiono błędy w pobieraniu niezarejestrowanych urządzeń fiskalnych do ewidencji od producenta z systemu RZS. 

 Zmiana wersji użytego komponentu 
  * Indy z wersji 9 na 10

3.0.620.16

26.08.2017

 Producent ELZAB -> zakładka Kontr nr fabr/RZS 
  * Poprawiono drobne błędy, takie jak np. format daty, występowanie znaków specjalnych itp. podczas generowania pliku XML z danymi o urządzeniach fiskalnych i czynnościach serwisowych dla producenta ELZAB. 

3.0.620.15

17.08.2017

 Administracja -> Licencja -> Pobieranie Kodu Gwarancji z update.sekafi.pl
  * Zmieniono obsługę gdy na update.sekafi.pl nie ma Kodu Gwarancji  

3.0.620.14

16.08.2017

 Pobieranie z update.skafi.pl
  * Zmieniono automatyczne pobieranie kodu gwarancji z każdorazowego na raz na 7 dni
  * Zmieniono miejsce wywoływania pobierania kodu gwarancji

3.0.620.13

13.08.2017

Pobieranie z update.sekafi.pl

Wersja Sekafi 3.0.620.13 wprowadza duże zmiany w zakresie komunikacji programu z serwerem aktualizacji update.sekafi.pl.

Jedną z najważniejszych jest automatyczne pobieranie kodu gwarancji dla licencji Sekafi. Dzięki temu po przedłużeniu gwarancji nie trzeba już samodzielnie wpisywać kolejnego kodu, tylko program przy uruchomieniu pobierze go automatycznie bez ingerencji użytkownika. Automatyczne sprawdzanie dostępności nowego kodu gwarancji odbywa się raz na tydzień - jeśli użytkownik chce wywołać to sprawdzenie ręcznie, może to uczynić w dowolnym momencie przechodząc do menu Administracja -> Licencja -> Gwarancja i klikając na ikonę "Wczytaj kod gwarancji z update.sekafi.pl" znajdującą się obok pola z wprowadzonym kodem gwarancji.

Dodatkowo podczas uruchamiania Sekafi, system sprawdza czy nie ma dostępnej nowszej wersji i jeśli na serwerze zostanie umieszczona nowa aktualizacja programu, to pojawi się okno z informacją oraz listą zmian dokonanych od ostatniej wersji programu zainstalowanej na komputerze.

3.0.620.12

07.08.2017

 Aktualizacja dat akcji
  * Poprawiono błąd braku aktualizacji dat akcji, który pojawiał się tylko gdy dane zlecenie zostało wpisane z automatycznym uzupełnieniem zleceniodawcy i urządzenia, po wejściu do zleceń z edycji pozycji w ewidencji

3.0.620.11

04.08.2017

 Zlecenia -> edycja Urządzenia 
  * Poprawiono zapis domyślnie wybranego serwisanta  

 Zlecenia -> usuwanie pozycji (usługi) z akcjami czasu
  * Poprawiono odczyt poprzedniego okresu akcji z ewidencji w zleceniu po usunięciu usługi z akcją czasu

 Protokół odczytu pamięci fiskalnej -> edycja
  * Poprawiono odczyt listy serwisantów służącej do wyboru serwisanta dokonującego odczyt

3.0.620.10

27.07.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS 
  + Dodano przesyłanie transakcji z Bonus-a do RZS  

3.0.620.9

21.07.2017

 Menu -> Administracja -> Naprawa danych 
  + Dodano nową funkcję naprawczą, która służy do uzupełnienia przynależności do modelu dla urządzeń zaimportowanych do Sekafi w wersji Architect. Funkcja ta jest dostępna w menu Administracja -> Naprawa danych -> Uzupełnianie Id modelu w ewidencji

3.0.620.8

28.06.2017

 Towar -> Edycja -> Zakładka Zlecenie -> Zakładka Uprawnienia
  * Poprawiono filtrowanie plomb i serwisantów
  + Dodano oznaczenie czerwonym kolorem nieodnowionych uprawnień serwisanta do kas 

 Lite 2
  + W Zdarzeniu serwisowym LITE2 dodano 2 nowe wydruki: Potwierdzenie przyjęcia sprzętu oraz Potwierdzenie wydania sprzętu. Nowe wydruki są dostępne także dla kas niefiskalnych i zlikwidowanych w prawym dolnym rogu, po kliknięciu na ikonę Druk

3.0.620.7

28.06.2017

 Zlecenia -> Edycja numeru unikatowego 
  * Poprawiono obsługę wpisywania dłuższego numeru unikatowego (dla nowych homologacji od 2015 roku)

3.0.620.6

27.06.2017

 Zlecenia -> Edycja numeru unikatowego 
  * W Zleceniu poprawiono funkcjonalność, dzięki której jeżeli we wprowadzanym numerze unikatowym urządzenia fiskalnego znajdują się spacje, to zostaną one usunięte. 

 Ewidencja -> Zakładka Dystrybutor
  * Poprawiono obsługę odczytu informacji pobranych z GUS 

Strony

Newsletter