Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.666.7

05.12.2022

 Model (fiskalny) -> Edycja -> zakładka Specjalne -> zakładka Dane techniczne
  * Zamieniono nazwę pola Kopia wydruków na Rodzaj kasy
  + Dodano nowy rodzaj: Wirtualna (Software-owa)
 
 Dodano możliwość pominięcia okna logowania (po przez utworzenie we folderze prywatnym operatora Windows dla Sekafi3 pliku "Login.asc")

 Wysyłanie SMS
  * Zmieniono długości rozwijanych list i ramek (poprawka wizualna)

3.0.666.6

04.12.2022

 Wysyłanie SMS
  - Usunięto przycisk Rejestr szablonów do SMS-ów, a wywołanie rejestru szablonów przeniesiono do podmenu
  - Usunięto przycisk SMS-y wysłane, a wywołanie listy tych SMS-ów przeniesiono do podmenu
  - Usunięto przycisk SMS-y do wysłania, a wywołanie listy tych SMS-ów przeniesiono do podmenu 

3.0.666.5

30.11.2022

 Kontrahent -> Edycja -> Odczyt Czy płatnik VAT z Ministerstwem Finsnsów/HTTP
  - Wyłączono SSL3

3.0.666.4

29.11.2022

 Lite 2 -> Wyślij SMS
  * Zamieniono standardową rozwijaną listę na rozwijaną listę z kolumnami (dla list z numerami telefonów)

3.0.666.3

28.11.2022

 Lite 2 -> Wyślij SMS
  + Dodano rozwijaną listę z numerami do użytkownika i do miejsca lokalizacji

3.0.666.2

17.11.2022

 Kontrahenci->Dopisz nową firmę
  * Poprawiono błąd nieprawidłowego trybu

3.0.666.1

17.11.2022

Kontrahenci -> Edycja -> zakładka Typ
  + Dodano typ Biuro rachunkowe

 

 Kontrahenci -> Edycja -> zakładka Współpraca  
  + Dodano (w pod-zakładce) wybór biura rachunkowego obsługującego daną firmę
  + Dodano wybór osoby z biura rachunkowego

 

 Kontrahenci -> Podmenu -> Wyszukaj
  * Zamieniono zakładki
  + Dodano wyszukiwania po biurze rachunkowym, danych z Min. Finans.

 

 Kontrahenci -> Edycja zbiorcza
   + Dodano edycję typu Biuro rachunkowe

 

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  + Dodano (dla sms.fiskas.pl) odstęp między SMS-ami


 SMS-y
  * Zmieniono pola tabeli SMS-y do wysłania

 

 Ewidencja -> Edycja -> zakładka Specjalne -> zakładka Terminal Płatniczy
  - usunięto edycję informacji na temat kontaktu z właścicielem urządzenia (w sprawie terminala płatniczego)  

 

 Rejestry (z adresami) -> zakładka Kontakty -> Zakładka Telefony
  - Usunięto typy telefonów: Lokalny i Międzynarodowy   

3.0.665.1

07.11.2022

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  + Dodano wybór sposobu wysyłania SMS-a; Bezpośrednio z Sekafi czy po przez usługę serwisową Windows-a
  + Dodano pobieranie urządzeń ze strony sms.fiskas.pl

 

 Wysyłanie SMS-ów -> SMS-y do wysłania i już wysłane
  + Dodano wybór metody wysyłania
  + Dodano kolumny z informacją o metodzie wysyłania SMS-a

3.0.664.1

02.11.2022

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  + Dodano wybór ustawienia domyślnego połączenia UpdateScrypt.bin
  + Dadano tabelę SMS_KARTY_SIM dla numerów kart SIM dla połączeń do wysyłania SMS-ów

3.0.663.9

31.10.2022

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  * Zmieniono konfiguracje ustawień do połączeń dla Powiadomienia SMS
  + Dodano ustawienia do połączeń ze stroną sms.fiskas.pl

3.0.663.8

24.10.2022

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  * Zmieniono miejsce ustawiania protokołu HTTP/HTTPS

3.0.663.7

21.10.2022

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  + Dodano wybór rodzaju własnej bramki SMS oraz niezależne bramki włączanie SmsApi.Pl
  + Dodano obsługę listy kart SIM
  + Dodano możliwość wysłania testowego SMS-a przez własną bramkę

3.0.663.6

19.10.2022

 Wysyłanie SMS-ów
  * Zmieniono ustawienia bramek SMS

3.0.663.5

11.10.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Zaznaczone kilka pozycji -> Podmenu -> Utwórz dokumenty zgłoszeniowe dla zaznaczonych
  + Dodano wybór treści dla generowanych zgłoszeń
  * Poprawiono generowanie dla urządzeń Mobilnych i Rezerwowych

3.0.663.4

08.10.2022

Lite 2 (dla kas OnLine) -> Dotyczy: Fiskalizacji i Przeglądu ustawowego
  + Dodano możliwość zmiany pól komunikacji z CRK

 

 Lite 2 -> Wymiana modułu pamięci fiskalnej
  * Poprawiono zapis do pola "Zmiana NIP podatnika" w pozycji zlecenia

 

 Kontrahenci -> Grid (zaznaczenie kilku rekordów) -> Podmenu -> Zmiany w zaznaczonych -> zakładka Sprzedaż
  * Poprawiono odblokowywanie możliwości Zapisu

3.0.663.3

06.10.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Podmenu -> Wyszukaj
  + Dodano wyszukiwanie po polach komunikacji kasy z CRK
  + Dodano wyszukiwanie po Adresie dla kas Mobilnych/Rezerwowych
  + Dodano wyszukiwanie po Wersji programu po homologacji

3.0.662.1

04.10.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Edycja-> zakładka Specjalne
   + Dla kas OnLine dodano pole do wyboru sposobu komunikacji kasy z CRK
   + Dla sposobu komunikacji Modem GSM jest karta SIM i dla niej dodano pola: Dostawcy, Nr karty SIM oraz Data ważności

 

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Podmenu -> Zmiany w zaznaczonych
   + Dodano zakładkę "Serwisanci" umożliwiającą zmianę serwisantów w zaznaczonych urządzeniach

3.0.661.3

27.09.2022

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> zaznacz wybrane kasy
   + Odblokowano "Utwórz dokumenty zgłoszeniowe dla zaznaczonych" (kas)

3.0.661.2

14.09.2022

 Wysyłanie SMS-ów
  + Poprawiono odczyt danych dla paska Statusu Usługi SmsSenderService

 

 Wysyłanie SMS-ów -> Szablony SMS-ów  
  * Poprawiono wczytywanie kilku szablonów SMS-ów z plików

3.0.661.1

17.08.2022

Ewidencja urządzeń fiskalnych -> zaznaczyć wybrane kasy -> Podmenu -> Zmiany w zaznaczonych
  + Dodano zakładkę "Urz. Fiskalne" z możliwością zbiorczej edycji: Sposobu użytkowania kasy oraz Powód instalacji kasy

 

 Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Serwisowe
  + Dodano ustawienie dla Lite 2 pozwalające wybrać czy utworzenie nowego odczytu modułu pamięci fiskalnej ma automatycznie wstawiać zlecenie

 

 Lite 2 -> Tworzenie nowego odczytu modułu pamięci fiskalnej
  + Dodano wybór czy odczyt ma automatycznie wstawiać zlecenie
  + Dodano wybór serwisanta i możliwość automatycznego zamknięcia zlecenia
  * Poprawiono zapis numeru Plomby na dokumencie odczytu

 

 Wysyłanie SMS-ów
  + Dodano pasek Statusu Usługi SmsSenderService

Strony

Newsletter