Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.652.11

31.03.2020

 Kontrahenci -> RZS -> Wysyłanie zleceń
  * Poprawiono błąd rozmiaru danych dla wysyłania zleceń do RZS

3.0.652.10

30.03.2020

 O programie -> Numer wersji Windows-a
  * Zmieniono sposób odczytu numeru wersji Windows 10

3.0.652.8

18.03.2020

 LITE 2 -> Zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego
  * Poprawiono podpowiadaną miejscowość sporządzenia dokumentu na miejscowość siedziby firmy serwisowej

3.0.652.7

11.03.2020

 Raporty
  * Poprawiono uruchamianie raportów - SekafiR


 Zapis do pliku
  * Poprawiono wybór domyślnego katalogu (folderu) z Sekafi

3.0.652.6

26.02.2020

 Ustawienia -> Ustawienia stanowiska -> Zakładka Globalne
  + Dodano ustawienie domyślnego katalogu zapisywania dla plików generowanych z Sekafi

3.0.652.5

10.02.2020

 Towary
  * Poprawiono scalanie rekordów (podpowiadany jest rekord z powtórzonym indeksem)

3.0.652.4

07.02.2020

 Producent Posnet: Import produkcji 
  * Poprawiono obsługę reimportu urządzeń

3.0.652.3

03.02.2020

 Kontrahenci -> Edycja
  * Poprawiono zamienioną kolejność aktywacji pól numeru domu i numeru lokalu

3.0.652.2

28.01.2020

 Ewidencja
  * Poprawiono błąd filtrowania ewidencji wg oddziałów serwisu. Błąd pojawiał się tylko, gdy wpisywano kasy z włączonym filtrem - przypisywanie kas do oddziałów serwisu, a następnie wyłączono filtr - Filtr nadal był włączony. 

3.0.652.1

23.01.2020

 Towary (modele) -> zakładka Podstawowe
  + Dodano pole kodu CN towaru (ang. Combined Nomenclature, CN)

3.0.651.3

31.12.2019

 Transmisje danych (przez Internet) z zewnętrznymi serwisami: RZS, API Novitus, GUS, MF, itp.
  + Dołączono protokół komunikacji TLS3

3.0.651.2

19.12.2019

 Ewidencja
  - Usunięto błąd z poprzedniej wersji - braku automatycznego przechodzenia do edycji

 

 Producent Novitus -> API 
  + Dodano komunikaty o braku ważnego certyfikatu oraz o zbliżającym się końcu jego ważności
  + Dodano przycisk: Skopiuj klucz do API ze schowka 

3.0.651.1

16.12.2019

 Katalog usług -> edycja 
  * Zmieniono (wydłużono do 30 znaków) maksymalną długość kodu usługi

 

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano naprawę nazw urządzeń fiskalnych zaczynających się od słowa 'Podstawa' (Usuń "podstawa" z nazw sprzętu w ewidencji)

 

 Ewidencja 
  + Dodano pole z datą odczytu fiskalizacji z RZS

 

 Import fiskalizacji z RZS
  + Dodano warunek umożliwiający pomijanie ostatnio importowanych kas  

3.0.650.2

20.11.2019

 Wersja Architect : Menu -> Zmiany serwisów -> Import z RZS
  * Poprawiono kontrolę zbyt długich danych w adresie lokalizacji

3.0.650.1

12.11.2019

 Ewidencja, Kontrahenci, Zlecenia, Osoby -> Skanowanie
  + Dodano możliwość wprowadzenia domyślnych nazw skanowanych plików, w celu ich późniejszego szybkiego wybierania podczas skanowania dokumentów. 

3.0.649.19

08.11.2019

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Wyszukiwanie -> Zakładka Dodatkowe
  + Dodano wyszukiwanie urządzeń fiskalnych za pomocą typowych długości numeru unikatowego

3.0.649.18

08.11.2019

 Edycja numeru unikatowego urządzenia fiskalnego
  + Dodano automatyczne usuwanie spacji w numerze

3.0.649.17

05.11.2019

 Ewidencja -> Wyszukiwanie
  + Dodano wyszukiwanie za pomocą numeru fabrycznego składnika

3.0.649.16

29.10.2019

 Serwis -> Komunikacja z producentami -> Pobieranie uprawnień z COMP (Novitus)
  * Poprawiono zapis zaimportowanych danych (serwisanta i uprawnień) do bazy
  + Dodano zapis samego odnowienia uprawnień

3.0.649.15

28.10.2019

 Ewidencja urządzeń fiskalnych (grid)
  + Dodano kolumnę NIP użytkownika

Strony

Newsletter