Sekafi - Zakre usług

Certyfikat Gwarancji

Co to jest Certyfikat Gwarancji ?

Wraz z zakupionym programem użytkownik otrzymuje Certyfikat Gwarancji ważny przez okres minimum 3 miesięcy. Jest to dokument, dzięki któremu licencjobiorca aplikacji ma prawo do bezpłatnych aktualizacji programu do nowszych wersji oraz wsparcia technicznego przez naszych specjalistów. 

 

Jak przedłużyć Certyfikat Gwarancji ?

Licencjobiorca ma prawo do przedłużenia Certyfikatu Gwarancji w każdym momencie użytkowania programu. Kupując kolejny Certyfikat Gwarancji użytkownik ma prawo do aktualizacji programu i wsparcia technicznego. Certyfikat ważny jest zawsze na 12 miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia poprzedniego. Zwracamy uwagę, że okres przedłużenia Certyfikatu biegnie od momentu zakończenia poprzedniego, a nie od daty zakupu nowego, jednak na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

 

Przykład

Piotr Nowak kupił 10.07.2012r. program Sekafi 3 SQL. Certyfikat Gwarancji przysługuje mu do dnia 10.07.2013r. Pan Piotr zdecydował się na przedłużenie Certyfikatu Gwarancji dopiero 10.11.2013r. Jednak Certyfikat Gwarancji ważny jest na okres 12 miesięcy licząc od dnia wygaśnięcia poprzedniej czyli będzie posiadał ważny Certyfikat do dnia 10.07.2014r czyli przez okres 8 miesięcy. 

Gdyby Pan Piotr zdecydował się na zakupienie przedłużenia Certyfikatu dopiero 2 lata po wygaśnięciu poprzedniego to jego ważność wyniosłaby 3 miesiące od daty zakupu tego właśnie Certyfikatu.

 


 

Newsletter