Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.629.4

24.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu -> Dopisywanie pozycji
  * Poprawiono błąd w kontroli 13-znakowego numeru unikatowego

3.0.629.2

23.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono błąd w edycji danych firmy
  + Dodano odczyt z GUS-u danych adresowych firmy dla weryfikacji 

3.0.629.1

21.04.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Chmura -> Ustawienia backup-u
  + Dodano edycję klucza szyfrującego dla plików backupu

 Kontakty -> Terminarz
  - Usunięto Terminarz

 Aplikacja -> Backup do chmury
  + Dodano szyfrowanie kopii bazy wysyłanej do cloud.sekafi.pl

3.0.628.6

18.04.2018

 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji -> Łączenie (usuwanie duplikatów) pozycji w ewidencji o różnych numerach unikatowych
  + Dodano możliwość wykonania raportu bez usuwania duplikatów  

3.0.628.5

17.04.2018

 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji -> Łączenie (usuwanie duplikatów) pozycji w ewidencji o różnych numerach unikatowych
  + Dodano raport usuniętych duplikatów  

3.0.628.4

10.04.2018

 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji
  + Dodano łączenie (usuwanie duplikatów) pozycji w ewidencji dla rekordów danych o kasach fiskalnych o tym samym numerze fabrycznym i tym samym modelu

3.0.628.3

08.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono zmiany serwisu

3.0.628.2

05.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono błąd w dopisywaniu zmiany serwisu

3.0.628.1

05.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  + Dodano informację o danych firmy sprzed edycji

3.0.627.4

05.04.2018

 Aplikacja -> Backup
  * Poprawiono opisy

3.0.627.3

20.03.2018

 Aplikacja -> Baza danych -> Chmura -> Ustawienia Chmury
  * Poprawiono błąd braku aktywacji klawisza Test po wpisaniu klucza

 Wersja Fiskas: Administracja -> Hasła -> Zaszyfruj
  + Dodano Generowanie listy haseł

3.0.627.2

19.03.2018

 Aplikacja -> Backup
  * Zmieniono nazwę w menu na  Backup do cloud.sekafi.pl

3.0.627.1

19.03.2018

 Aplikacja (menu)
  + Dodano Backup (tworzenie kopii bezpieczeństwa)

 Administracja -> Baza danych
  + Dodano Ustawienia backup-u

3.0.626.6

07.03.2018

 Zlecenia -> edycja pozycji
  * Poprawiono błąd zapisu liczników dla pozycji typu Transport

3.0.626.5

06.03.2018

 Administracja -> Baza danych -> Naprawa danych
  * Zgrupowano w podmenu naprawy związane z akcjami przeglądu ustawowego
  + Dodano naprawę dat przeglądów jednomiesięcznych 

3.0.626.4

01.03.2018

 Administracja -> Baza danych -> Kopia zapasowa
  * Poprawiono odczyt rozmiaru zajętego miejsca w cloud.sekafi.pl

3.0.626.3

28.02.2018

 Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth
   + Dodano obsługę generatora Fawag_AuthChallengeResponse.exe (wersja 2)

3.0.626.2

21.02.2018

 Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth
   + Dodano obsługę generatora AuthCodeZero wersja 2

 Wersja Architect: Zmiany serwisu -> Edycja -> Pozycje
   + Dodano wyszukiwanie pozycji w edytowanym dokumencie zmiany serwisu.     

3.0.626.1

26.01.2018

  Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth
   + Dodano generator Auth wersja 2
   + Dodano wybór wersji generatora Auth (zakładka w edycji modelu)
   + Dodano uprawnienie do wyboru wersji generatora Auth (uprawnienia do modelu)

3.0.625.2

26.01.2018

 Wersja Architect: Zlecenie z RMA
   Zlecenia -> edycja Urządzenia -> Wybór skąd
  * Poprawiono błąd ponawiania wyboru skąd

Strony

Newsletter