Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.1.670.1

15.06.2023

Alarmy
  * Zmieniono przydzielanie do operacji dla usuwanych dat likwidacji, wznowienia i zawieszenia działalności kontrahenta przy weryfikacji GUS

3.1.669.12

12.06.2023

 Kontrahenci -> Częściowa weryfikacja w GUS
  - Usunięto komunikat o braku komunikacji wraz z koniecznym kliknięciem aby weryfikacja była kontynuowana

 

 Alarmy
  + Dodano do Alarmu o błędzie komunikacji Id Kontrahenta
  * Zmieniono sposób wywoływania formatek z listami alarmów z okna edycji kontrahenta    

3.1.669.11

06.06.2023

Kontrahenci -> Częściowa weryfikacja w GUS
  * Poprawiono warunki zapisu Alarmu

3.1.669.10

06.06.2023

Alarmy
  * Zmieniono zasadę wpisywania z kilku alertów na jeden z jednego odczytu GUS

 

 Kontrahenci -> GUS
  + Dodano zapis do Historii kontrahenta z Częściowej weryfikacji GUS

3.1.669.9

05.06.2023

Alarmy
  + Dodano informacje o kontrahencie (takie same jak w Lite 2)
  + Dodano podmenu

 

 Kontrahenci -> GUS
  * Poprawiono wpisywanie alarmów

3.1.669.8

02.06.2023

 Alarmy
  * Poprawiono błąd wywołania

3.1.669.7

31.05.2023

Kontrahenci -> GUS
  * Poprawiono błąd który pojawiał się gdy z GUS-u pobrano datę zawieszenia

 

 Menu -> Serwis -> Zlecenia bieżące
  * Poprawiono błąd wywołania

 

 Kontrahenci -> Wyszukiwanie
  * Poprawiono błąd który pojawiał się przy wyszukiwaniu pustych numerów NIP

3.1.669.6

23.05.2023

Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Wyszukiwanie
  + Dodano zapis domyślnego ustawienia do wyszukiwanie w ewidencji urządzeń fiskalnych

 

 Kontrahenci -> GUS
  + Dodano wpisywanie do alarmów informacji o zmianie daty: likwidacji, zawieszenia i wznowienia działalności

3.1.669.5

10.05.2023

 Osoby -> Edycja
  * Zmieniono obsługę pola wyboru Serwisant - Gdy są wpisane uprawnienia (numery plomb) to od teraz można go wyłączyć
  * Zmieniono obsługę pola wyboru Sprzęt wymagający uprawnień - Gdy są już wpisane uprawnienia(numery plomb) to od teraz można go wyłączyć

 

 Komunikacja z Novitus-API
  * Zmieniono obsługę komunikatu Błąd 400  ( i innych błędów HTTP) tak, aby pomimo zgłoszenia tego błędu odczytać Json-a i pokazać przyczynę błędu na ekranie

3.1.669.4

18.04.2023

 Start
  * Zmieniono warunki pokazywania komunikatu o wersji bazy danych Firebird

 

 Kontrahent -> Grid -> Wyszukiwanie -> Zakładka Właściciel
  * Przeniesiono warunek "Forma działalności gospodarczej" na pierwszą zakładkę (Podstawowe)

3.1.669.3

17.04.2023

 Start
  + Dodano komunikat o wersji bazy danych Firebird (gdy inna niż 3.0)

3.0.669.2

17.04.2023

 Kontrahent -> Grid -> Zmień w zaznaczonych -> zakładka GUS
  + Dodano edycję pola wyboru "Do częściowego sprawdzenia w GUS"

 

 Kontrahent -> Grid -> Wyszukiwanie -> Zakładka GUS 2
  + Dodano edycję pola wyboru "Do częściowego sprawdzenia w GUS"

3.0.669.1

14.04.2023

Kontrahent -> Edycja -> Pasek przycisków
  * Zmieniono działanie ikonki informującej o statusie działalności kontrahenta w GUS,  gdy nie było daty rozpoczęcia działalności to nie było ikonki, a teraz ikonka jest zawsze.

 

 Ewidencja -> Edycja
  + Dodano ikonkę informującą o stanie urządzenia odpowiednim kolorem

 

 Lite 2
  + Dodano ikonkę informującą o stanie urządzenia odpowiednim kolorem

3.0.669.0

13.04.2023

Kontrahent -> Edycja -> zakładka GUS
  + Dodano pole wyboru "Do częściowe sprawdzenie w GUS"

 

 Administracja -> Uprawnienia -> Uprawnienia -> Wybór funkcji aplikacji
  + Dodano ustawianie uprawnień do funkcji "Historia powiadomień SMS"
  + Dodano ustawianie uprawnień do funkcji "Wysyłanie powiadomień SMS"

3.0.668.5

11.04.2023

Kontrahent -> Edycja -> Odczyt z GUS-u -> Formatka porównywania danych z bazy z danymi z GUS-u
  + Dodano pole wyboru "Nie aktualizuj danych adresowych jeśli są puste w GUS", domyślnie jest włączony i powoduje, że program nie przepisuje pustych danych adresowych pobranych z GUS"

3.0.668.4

05.04.2023

 Administracja -> Baza danych -> Ustawienia kopii zapasowej -> zakładka Usługa serwera
  + Dodano warunek zapisu dotyczący harmonogramu i lokalnego folderu

 

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano nową naprawę: Przepisz datę likwidacji ze zleceń do ewidencji   

3.0.668.3

29.03.2023

 Administracja -> Baza danych -> Ustawienia kopii zapasowej -> zakładka usługa serwera  
  * Zmieniono opisy i poprawiono automatyczne włączanie pola wyboru Szyfrowanie po zaznaczenia pola wyboru Chmura

3.0.668.2

24.03.2023

 Administracja -> Baza danych -> Ustawienia kopii zapasowej -> zakładka Usługa serwera
  + Dodano ustawienia dla opóźnionego uruchomienia serwera wg harmonogramu

 

3.0.668.1

15.03.2023

Administracja -> Baza danych -> Ustawienia kopii zapasowej
  + Dodano ustawienia dla tworzenia kopii zapasowej przez serwer (usługę Windows-a)

3.0.668.0

09.03.2023

Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS
  + Dodano ustawienie podpowiadanego terminu ważności SMS-a (SMS-ów po terminie serwer już nie wyśle)

 

 Wysyłanie SMS-ów
  + Dodano pole do wpisania terminu ważności SMS-a (Ważny do dnia)  
  * Zmieniono sposób obliczania sumy kontrolnej (cofnięcie)

 

 Lista wysłanych SMS-ów
  + Dodano kolumnę terminu ważności
  + Dodano przycisk Odśwież (dane)

Strony

Newsletter