Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.634.2

16.06.2018

 Protokoły odczytu pamięci fiskalnej -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Zgłoszenia do Urzędu skarbowego -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Lite 2 -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych 

3.0.634.1

13.06.2018

 Lokalizacje miejsc instalacji -> Edycja
  + Dodano Historię zmian dokonywanych w Lokalizacji - nowa zakładka Historia Zmian

 Ewidencja -> Edycja
  + Dodano Historię zmian dokonywanych w Ewidencji - nowa zakładka Historia Zmian

3.0.633.5

12.06.2018

 Zlecenie -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

3.0.633.4

10.06.2018

 Zlecenie -> Edycja
  + Dodano ikonę informującą o "zgodzie na przetwarzanie danych osobowych" kontrahenta na Zleceniu

3.0.633.3

06.06.2018

 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia firmy
  + Dodano zakładkę z ustawieniami dotyczącymi komunikatów o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Kontrahent -> Edycja
  + Dodano ikonę "zgody na przetwarzanie danych osobowych"
  + Dodano komunikat o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Osoby -> Edycja
  + Dodano komunikat o braku zgody (od firmy w której jest zatrudniony) na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Usługi -> Grid -> Podmenu -> Zmiana kategorii
  * Poprawiono obsługę zmiany kategorii dla jednej usługi         

3.0.633.2

04.06.2018

 Kontrahent -> Dopisywanie
  * Poprawiono zapis zmian kontrahenta 

3.0.633.1

01.06.2018

 Kontrahent -> edycja-Zakładka typ -> Przetwarzanie danych osobowych
  + Dodano checkbox wyrażenia zgody na powierzanie danych osobowych i 2 daty 

3.0.632.6

30.05.2018

 Administracja -> Uprawnienia -> Ustawienia wymagań dla hasła operatora
  + Dodano kontrolę minimalnych ilości znaków

3.0.632.5

29.05.2018

 Logowanie/Hasła
  * Poprawiono wpisywanie poprzedniego hasła - Gdy nie ma - nie jest wpisywane

 Administracja -> Uprawnienia -> Ustawienia wymagań dla hasła operatora
  * Poprawiono reakcję na wymagania minimalnych ilości znaków w haśle gdy zmiana hasła nie jest wymagana

3.0.632.3

28.05.2018

 Osoby -> Dopisywanie
   * Poprawiono zapis zmian osoby

3.0.632.2

25.05.2018

 Wersja FS: Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
   * Zmieniono wywołanie listy kluczy

3.0.632.1

23.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  + Dodano zapis klucza szyfrującego do listy   

3.0.631.2

22.05.2018

 Osoby, Pracownicy, Serwisanci -> edycja -> Nowa zakładka Historia Zmian
  + Dodano historię zmian osób

 Logowanie/Hasła
  * Poprawiono błąd definiowania "bez hasła"

3.0.631.1

21.05.2018

 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  - Usunięto (zablokowano) ustawienie "Dopuszczalna zmiana hasła"
  + Dodano ustawienie: Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
  + Dodano ustawienie: Hasło nigdy nie wygasa
  + Dodano ustawienie: Konto wyłączone 

3.0.630.1

18.05.2018

 Administracja -> Uprawnienia
  + Dodano ustawienia wymagań dla hasła operatora

3.0.629.9

16.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  * Poprawiono cofanie do poprzedniej operacji    

3.0.629.8

15.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  * Poprawiono przesyłanie klucza do update.sekafi.pl   

3.0.629.7

14.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  + Dodano kod resetu  

3.0.629.6

13.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych
  * Zmieniono układ pozycji w podmenu
  + Dodano pozycję Informacje dodatkowe
  + Dodano edycję klucza szyfrującego dla plików backup-u po kontroli znajomości aktualnego klucza

 Administracja -> Bazy Danych -> Ustawienia backup-u
  - Usunięto edycję klucza szyfrującego dla plików backup-u

3.0.629.5

08.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Kopia zapasowa
  + Dodano możliwość szyfrowania pliku kopii zapasowej (backup-u)
  + Dodano możliwość utworzenia raportu z programu gbak.exe dołączonego do kopii

 Administracja -> Bazy Danych -> Chmura cloud.sekafi.pl -> Ustawienia backup-u
  + Dodano zapis klucza szyfrującego do pliku ES3    

 Wersja specjalna: Administracja -> Bazy Danych -> Chmura -> Pliki w chmurze
  + Dodano automatyczne pobieranie, odszyfrowywanie i wypakowywanie bazy z wybranej kopii bezpieczeństwa 

Strony

Newsletter