Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.1.672.9

04.09.2023

Administracja -> Nasza firma -> ikonka Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS -> zakładka sms.fiskas.pl
  + Dodano odczyt terminu subskrypcji

 

 Wysyłanie Sms-ów po przez sms.fiskas.pl
  + Dodano kontrolę terminu subskrypcji

 

 Ewidencja -> Szukanie -> Własne
  * Usunięto błąd zbyt krótkich pól tekstowych dla danych typu text/edycja

3.1.672.8

01.09.2023

 Menu -> Info -> Zamówienie
  * Poprawiono format cen w treści zamówienia na upgrade Sekafi

3.1.672.7

01.09.2023

 Kontrahent -> Dopisywanie nowego  kontrahenta
  * Poprawiono błąd nadpisywania kontrahenta bez NIP-u

 

 Menu -> Info -> Zamówienie
  + Dodano informacje o cenach w treści zamówienia na upgrade Sekafi

3.1.672.6

31.08.2023

 Menu -> Info -> Zamówienie
  * Zmieniono obsługę obliczania podsumowanie
  + Dodano zamawianie wsparcia technicznego

3.1.672.5

29.08.2023

Menu -> Info -> Zamówienie
  * Zmieniono obsługę obliczania cen za subskrypcję na sms.fiskas.pl

3.1.672.4

29.08.2023

 Menu -> Info -> Zamówienie
  + Dodano odczyt terminu subskrypcji na sms.fiskas.pl

3.1.672.3

28.08.2023

 Menu -> Info -> Zamówienie
  + Dodano odczyt terminu subskrypcji na sms.fiskas.pl

3.1.672.2

24.08.2023

 Menu -> Info -> Zamówienie
  + Dodano obsługę zamawiania Subskrypcji na sms.fiskas.pl

3.1.672.1

17.08.2023

 Kontrahent -> Edycja
  * Zmieniono obsługę pól związanych z GUS dla kontrahentów którzy mają wybraną formę prowadzonej działalności gospodarczej na Działalność nierejestrowana

 

 Kontrahent -> Grid -> Podmenu -> Częściowa weryfikacja danych z GUS
  - Usunięto częściową weryfikację kontrahentów którzy mają wybraną formę prowadzonej działalności gospodarczej na Działalność nierejestrowana

3.1.672.0

17.08.2023

 Lite 2 -> Pobierz z API
  * Poprawiono błąd zapisu daty fiskalizacji pobranej z RZS-a

 

 Kontrahent -> Edycja -> Zakładka Podstawowe
  + Dodano możliwość zablokowania/odblokowania edycji nazwy i adresu kontrahenta (dostępne: ikonka kluczyk za nazwą)

 

 Kontrahent -> Edycja -> Pobranie danych z GUS
  * Poprawiono błąd odczytu z GUS symbolu formy prowadzonej działalności gospodarczej dla spółek cywilnych   

 

 Kontrahent -> Grid -> Podmenu -> Częściowa weryfikacja danych z GUS
  + Dodano aktualizację pól: data_skreślenia_z_REGON i utworzenia firmy
  + Dodano kontrolę nazwy i adresu kontrahenta i jeżeli się różnią to wpisywany jest alert

3.1.671.9

09.08.2023

 Kontrahent -> Edycja -> Pobranie danych z GUS
  * Poprawiono aktualizację pola CZY_ZAWIESZONY, gdy wg danych z GUS nie jest zawieszony (dla kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)  

3.1.671.7

31.07.2023

Kontrahent -> Kolor kółka
  * Poprawiono błąd który pojawiał się gdy data wznowienia działalności była ta sama co data bieżąca w Sekafi

3.1.671.5

27.08.2023

 Menu -> Info -> Zamówienie
  * Zmiana kodowania polskich znaków w zamówieniu

3.1.671.4

26.07.2023

 Menu -> Info -> Zamówienie
  * Zmiana kodowania informacji w zamówieniu

3.1.671.3

24.07.2023

Grid (lista rekordów)
  + Dodano możliwość zaznaczenia rekordów unikalnych wg pola po którym posortowano listę rekordów - dostępne w podmenu na tzw Filerze (Filer to nagłówek zerowej kolumny oznaczony czarnym trójkątem)

 

 Sekafi - Pasek stanu
  * Poprawiono brak aktualizacji daty na pasku stanu (po zmianie daty z innej na datę dzisiejszą)     

3.1.671.2

24.07.2023

Pasek przycisków (skrótów) -> (Obok przycisku Alarmy)
  + Dodano przycisk 'Inna data' widoczny tylko gdy data w Sekafi różni się od daty w systemie operacyjnym

 

 Menu   
  - Usunięto pytanie o zmianę dzisiejszej daty

3.1.671.1

20.07.2023

Menu
  + Dodano kontrolę daty podpowiadanej w Sekafi, a gdy data z systemu jest inna (bo np. minęła doba) pojawia się pytanie, o zmianę dzisiejszej daty

 

 Kontrola wersji bazy danych
  + Dodano weryfikację uprawnień do wykonania skryptu z możliwością usunięcia automatycznego logowania

3.1.671.0

19.07.2023

 Kontrahenci -> zakładka Dodatkowe
  + Dodano pole Forma działalności gospodarczej  (nazwa wraz kodem z GUS-u)

 

 Lite 2
  + Dodano przy kontrahencie napis GUS z informacją kiedy dane były aktualizowane 

3.1.670.3

14.07.2023

 Lite 2
  + Dodano mały przycisk (c) dla szybkiego skopiowania do bufora danych (o urządzeniu i o kontrahencie) pokazywanych na ekranie

3.1.670.2

29.06.2023

 Kontrahenci -> Szukanie -> zakładka GUS
  * Zmieniono dostęp do wyboru daty zawieszenia na niezależny od stanu zawieszenia

 

 Kontrahenci -> Edycja -> Odczyt danych z GUS-u
  - Usunięto błąd braku ustawienia stanu zawieszenia działalności kontrahenta , gdy jest odczytana data zawieszenia

Strony

Newsletter