Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.654.23

12.10.2020

 Lite 2
   + Dodano szybkie dopisywanie innych akcji


 Zlecenia -> Edycja
   * Poprawiono błąd zapisu typu zlecenia (terenowe/warsztatowe)

3.0.654.22

16.09.2020

 Ewidencja -> Szybka transakcja
   * Poprawiono początkową datę na bieżącą

3.0.654.21

15.09.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji   
   + Dodano (w podmenu na gridzie składników) opcje ułatwiające zaznaczanie pozycji
   + Dodano sortowanie składników  
   * Poprawiono obsługę zliczania składników po ponownym imporcie 

    
 Kartoteki->Dodatkowe->Banki 
   + Dodano wyszukiwnie

3.0.654.20

23.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   * Poprawiono weryfikacje rekordów niezaimportowanych - wg ewidencji i wg unikalności
   + Dodano (w podmenu na gridzie) opcje ułatwiające zaznaczanie pozycji
   + Dodano łączenie modeli o identycznych indeksach.
   + Dodano szybkie usuwanie Id_produkcji z bazy Sekafi

3.0.654.19

07.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   + Dodano bezpośrednie dopisywanie do ewidencji z zaznaczonych rekordów (tylko urządzenia fiskalne)

3.0.654.18

05.08.2020

 Producent Posnet: Import produkcji;  Administracja -> Import danych -> Info o błędach w imporcie produkcji
   * Przeniesiono Re-Import urządzeń do button-a z rozwijalną listą poleceń
   + Dodano weryfikacje rekordów niezaimportowanych - wg ewidencji i wg unikalności

3.0.654.17

30.07.2020

 Kontrahenci -> Edycja
  + Dodano nazwę formy działności gospodarczej:  Nierejestrowana 

3.0.654.16

20.07.2020

 Lokalizacja miejsca instalacji (oddziały) -> Edycja
  * Poprawiono automatyczne przechodzenie do edycji


 Zlecenia -> Edycja
  + Dodano pole edycji czasu (godziny) zgłoszenia zlecenia


 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia firmy -> Zakładka Integracja -> Serwer Auth
  * Poprawiono błąd pokazywania pierwszej zakładki ustawień do połączenia z serwerem Auth 

3.0.654.14

10.07.2020

 Serwis -> Komunikacja z producentami -> OIC / Novitus / Comp
  * Zmieniono formatkę obrazująca wysyłanie zleceń


 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Grid -> Wywoływanie Serwera Auth
  + Dodano oddzielny generator dla kas typu OnLine Wersja 2


 Wersja Architect, Posnet: Ewidencja -> Edycja
  + Dodano oddzielny generator dla kas typu OnLine Wersja 2

3.0.654.13

24.06.2020

 Menu -> Ewidencja -> Przyjęcie PE -> Dodawanie pozycji
  * Poprawiono błąd wyszukiwania modelu o ID równym minus jeden

3.0.654.12

23.06.2020

 Zlecenia -> Dopisywanie kasy bez właściciela i bez serwisu
  * Poprawiono błędne przypisywanie oddziału serwisu (wer. Enterprise)
  * Poprawiono błędne przypisywanie lokalizacji (bez właściciela)


 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano możliwość wyszukania tylko nowych i odnowionych uprawnień


 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  + Dodano nowe uprawnienie: Czy ma prawo zmienić domyślną datę w Sekafi


 Wersja Architect, Wnioski o odnowienie uprawnień
  - Zablokowano możliwość wydania uprawnień z datą wcześniejszą od dzisiaj

3.0.654.11

19.06.2020

 Zbiorcze zmiany modeli zaznaczonych na gridzie
  * Poprawiono wybór modeli fiskalnych

3.0.654.10

18.06.2020

 Pobieranie modeli z API Novitusa
  * Poprawiono (uaktualniono) obsługę pola rodzaju kopii druku


 Modele
  + Dodano rodzaj kopii druku o nazwie Inne

3.0.654.9

17.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  * Poprawiono obsługę wyszukiwania odebranych uprawnień
  - Usunięto daty do wyboru zakresu daty odebranych uprawnień
  + Dodano możliwość wyszukania tylko odebranych uprawnień

 

 Lite2 -> Fiskalizacja
  + Dodano pole edycji numeru ewidencyjnego

 

 Administracja -> Import danych
  + Dodano import do ewidencji z pliku CSV (format ELZAB)

3.0.654.8

09.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  * Poprawiono błąd (zapis do c:\tmp)

3.0.654.7

07.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  * Poprawiono zapytanie SQL dla sposobu rejestracji kopii wydruków 

3.0.654.6

05.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wybór wg sposobu rejestracji kopii wydruków 

3.0.654.5

03.06.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wybór czy tylko nowe uprawnienia, czy tylko odnowienia

3.0.654.4

01.06.2020

 Wersja Architect, Kontrahent -> Wysyłanie modeli do RZS
  + Dodano pole Kopia wydruku

 

 Kontrahent -> Pobieranie modeli z RZS
  + Dodano pole Kopia wydruku

3.0.654.3

29.05.2020

 Wersja Architect, Uprawnienia serwisantów -> Eksport do MF
  + Dodano wybór zakresu ilości eksportowanych dat odnowienia

Strony

Newsletter