Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.1.675.13

24.10.2023

 Administracja -> Nasza Firma- > Ustawienia firmy -> Zakładka GUS / MF / CEIDG
  + Dodano zapis klucza API CEIDG
  + Dodanoprzycisk testu poprawności klucza API CEIDG

3.1.675.12

20.10.2023

 Kontrahent -> Edycja
  * Zmieniono obsługę pola wyboru Działalność zawieszona tak aby data zawieszenia była dostępna niezależnie od stanu tego pola

 

 Kontrahent -> Szukanie
  * Poprawiono obsługę wyszukiwnia po województwie, powiecie i gminie właściciela
  + Dodano wczytywanie listy osób zatrudnionych w wybranym biurze rachunkowym

 

 Usługi -> Dopisywanie
  * Zmieniono kontrolę poprawności danych

 

 Protokół odczytu pamięci fiskalnej
  + dodano odczyt sposobu użytkowania wybranego urządzenia
  * Poprawiono odczyt miejsca instalacji 

3.1.675.10

17.10.2023

 Kontrahent -> Edycja
  * Poprawiono start na zakładce adresu firmy, a nie zakładce adresu właściciela

 

 Menu -> Ewidencja -> Szybka transakcja
  * Poprawiono przepisywanie domyślnego powodu instalacji z użytkownika do powodu instalacji kasy zlikwidowanej 

3.1.675.9

17.10.2023

 Kontrahent -> Edycja
  * Poprawiono blokowanie edycji (kluczyk) w adresie

 

 Kontrahent -> Wyszukiwanie
  + Dodano do pola NIP-u kontrolę, czy wpisane znaki to same cyfry

 

 Lite 2
  * Poprawiono przepisywanie powodu instalacji kasy z nowo wpisanego użytkownika

 

 Menu -> Ewidencja -> Szybka transakcja
  * Poprawiono zapisy sposobu użytkowania i lokalizacji 

3.1.675.8

13.10.2023

Komunikacja z producentami
  * Poprawiono pokazywanie komunikatu o końcu albo przekroczeniu daty ważności klucza autoryzacyjnego


 Administracja -> Nasza firma -> Ikona Ustawienia firmy -> Zakładka Wymagane pola
  + Dodano ustawienie wpisywania nazwy Miasta-Poczty na podstawie kodu pocztowego


 Kontrahent -> Edycja
  + Dodano automatyczne uzupełnianie pola Miasta-Poczty (przy ustawieniu domyślnym wpisywania nazwy Miasta-Poczty na podstawie kodu pocztowego), w momencie wyjścia z pola edycji kodu pocztowego i tylko gdy pole Miasta-Poczty jest puste


 Na formatkach edycji:  Modeli, Osób, Lokalizacji i Urzędów Skarbowych
  + Dodano ikonę drukarki  

3.1.675.7

11.10.2023

 Na większości formatek edycji
  - Usunięto ikonkę Dodaj (zielony znak plus)

3.1.675.6

11.10.2023

Kontrahent -> Edycja -> Zakładka Kontakty -> Zakładka Inne
  * Poprawiono obsługę przycisków edycji i usuwania


 Kontrahent -> Edycja -> Zakładka Typ
  * Zmieniono nazwę pola wyboru Rolnik ryczałtowy na Gospodarstwo rolne
  + Dodano automatyczne zaznaczanie pola wyboru Gospodarstwo rolne gdy po pobraniu danych z GUS będzie nazwa Gospodarstwo rolne


 Kontrahent -> Edycja -> Zakładka GUS
  * Poprawiono obsługę zapisu pola wyboru Zawieszona działalność gospodarcza


 Menu -> Ewidencja -> Szybka transakcja
  + Dodano komunikat o nie odnalezieniu kontrahenta o podanym numerze NIP
  + Dodano zapis do pola Serwis (urządzenia fiskalnego)
  + Dodano kontrolę, czy transakcja sprzedaży nie dotyczy kasy ufiskalnionej
      przez innego podatnika
  + Dodano wybór sposobu użytkowania (kasa stacjonarna/mobilna/rezerwowa)
  * Poprawiono błąd dopisywania lokalizacji miejsca instalacji urządzenia
  + Dodano zapis zmian w ewidencji do Historii
  + Dodano automatyczne przestawianie przycisków opcji Dealer/Użytkownik na
     podstawie typu Nabywcy   


 Kontrahent -> Wyszukiwanie -> Zakładka Typ
  * Zmieniono nazwę pola wyboru Rolnik ryczałtowy na Gospodarstwo rolne

3.1.675.5

06.10.2023

Ewidencja -> Edycja
  + Dodano ikony dotyczące zgody RODO oraz zawieszenia/likwidacji działalności na zakładkach:  użytkownika, serwisu, dystrybutora i producenta.

3.1.675.4

05.10.2023

Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Wyszukiwanie -> Akcje/Użyt.
  - Usunięto wyszukiwanie urządzeń wg Daty wznowienia użytkownika


 Wysyłanie powiadomień SMS
  + Dodano kontrolę wersji Serwera Sekafi do wysyłania SMS-ów
  + Dodano odczyt odpowiedzi serwera na błędny klucz API do sms.fiskas.pl

 

3.1.675.3

02.10.2023

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Wyszukiwanie -> pierwsza zakładka
  + Dodano nowe pole wyboru z opcjami: Wybrany / Inny niż


 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Wyszukiwanie
  * Zmieniono nazwę zakładki Akcje na Akcje/Użyt.  
  + Dodano wyszukiwanie urządzeń wg cech użytkowników: Daty zawieszenia, Daty wznowienia, Daty likwidacji, Daty skreślenia z regon (na zakładce Akcje/Użyt.)


 Kontrahent -> Edycja
  - Usunięto pole Data zawieszenia do:
  * Poprawiono blokadę pola NIP po pobraniu danych kontrahenta z GUS-u


 Kontrahent-Zmiany w zaznaczonych -> Zakładka Cechy/Finanse
  + Dodano Podpowiadany powód instalacji kasy 

3.1.675.2

27.09.2023

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> Grid -> Podmenu
  + Dodano nową pozycję: Ustaw użytkowników do częściowej weryfikacji GUS

3.1.675.1

26.09.2023

 Rejestr Kontrahentów -> Edycja
  + Dodano do blokowania pole Nazwa skrócona
  * Poprawiono obsługę zmiany biura rachunkowego

3.1.675.0

25.09.2023

 Rejestr Kontrahentów -> Edycja
  + Dodano do blokowania pola Imię i Nazwisko właściciela, oraz Regon i Kraj dla NIP-u
  * Poprawiono błąd zapisu zerowej daty w polu Daty obowiązku podatkowego po wybraniu Anuluj
  + Dodano wybór domyślnego powodu instalacji kasy
  * Poprawiono obsługę zakładki biuro rachunkowe 

3.1.674.2

23.09.2023

 Osoba
  * Zmieniono dostęp do zakładki danych pracownika

3.1.674.1

23.09.2023

 Rejestr Kontrahentów -> Edycja
  + Dodano do blokady edycji (ikona kluczyk) pole Ogólna forma działalności
  * Zmieniono nazwy pola forma działalności na ogólna forma działalności i szczegółowa forma działalności


 Rejestr Kontrahentów -> Wyszukiwanie  
  * Zmieniono nazwy pola forma działalności na ogólna forma działalności i szczegółowa forma działalności

3.1.674.0

22.09.2023

 Wysyłanie Sms-ów
  + Dodano obsługę ostrzeżeń o końcu daty subskrypcji


 Administracja -> Nasza firma -> ikona Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS -> zakładka sms.fiskas.pl
  + Dodano zapis odczytanego terminu subskrypcji sms.fiskas.pl


 Administracja -> Nasza firma -> ikona Ustawienia firmy -> zakładka Powiadomienia SMS -> zakładka smsapi.pl
  + Dodano ustawienie Alert gdy na koncie będzie mniej (konto prepaid)

3.1.673.2

12.09.2023

 Komunikacja z producentami-> Odbiór informacji o serwisantach z uprawnieniami
  + Dodano zapis numeru NIP serwisu do odebranych nowych numerów uprawnień

3.1.673.1

08.09.2023

 Zlecenie -> pozycje
  + Dodano zapis numeru plomby (uprawnień) serwisanta do pozycji zlecenia


 Serwisant -> zakładka Plomby (uprawnienia)
  + Dodano zapis numeru NIP serwisu 

3.1.672.11

06.09.2023

 Start
   * Zmieniono komunikat o wersji Firebirda niższego od Firebirda 3.0

3.1.672.10

05.09.2023

 Start
   * Zmieniono komunikat o wersji Firebirda niższego od Firebirda 3.0

Strony

Newsletter