Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.1.678.15

11.02.2024

 Kontrahenci -> Grid -> podmenu -> Częściowa weryfikacja w GUS/CEIDG/KRS
   * Poprawiono błąd który pojawiał się kiedy nie odnaleziono numeru KRS
   * Poprawiono raport z weryfikacji
   + Dodano zapis wyłączania w polu CZY_CZESCIOWY_GUS gdy weryfikacja się nie powiodła 

3.1.678.14

09.02.2024

 Kontrahenci -> Grid -> podmenu -> Częściowa weryfikacja w GUS/CEIDG/KRS
   * Poprawiono obsługę przerywania weryfikacji

3.1.678.13

09.02.2024

 Weryfikacja w CEIDG
   * Poprawiono odczyt danych gdy jest więcej niż jedna firma

 

 Administracja -> Nasza Firma -> Ustawienia firmy -> Zakładka GUS/MF/CEIDG
   * Poprawiono błąd który pojawiał się przy teście klucza API CEIDG

 

 Urządzenia fiskalne -> Podmenu -> Ustaw użytkowników do częściowej weryfikacji
   * Zmieniono z GUS na GUS/KRS/CEIDG

 

 Kontrahenci -> Wyszukiwanie -> zakładka RODO/Kontakt -> Dla ID CEIDG
   + Dodano możliwość wyboru: Niepuste    

3.1.678.12

05.02.2024

 Weryfikacja w CEIDG
   * Zmieniono odczyt daty likwidacji kontrahenta

3.1.678.11

05.02.2024

 Weryfikacja w CEIDG
   * Zmieniono komunikat Policz (dodano podział ilości dla GUS/KRS/CSIDG)

3.1.678.10

02.02.2024

 Weryfikacja w CEIDG
   * Poprawiono limit odczytów w ciągu 3 minut na 49 (limit w bazie CEIDG to 50 odczytów)  

3.1.678.9

02.02.2024

 Kontrahenci -> Grid -> podmenu -> Częściowa weryfikacja w GUS/CEIDG/KRS
   * Poprawiono obsługę przerywania weryfikacji

 

 Weryfikacja w CEIDG
   * Zmieniono limit odczytów w ciągu 3 minut na 3 do testów

3.1.678.8

02.02.2024

 Kontrahenci -> Wyszukiwanie
   * Zmieniono nazwy zakładek z GUS na GUS/KRS/CEIDG
   + Dodano wyszukiwanie po dacie weryfikacji w KRS/CEIDG
   - Usunięto wyszukiwanie i obsługę Wysyłanie do GUS PRO

3.1.678.7

02.02.2024

 Kontrahenci -> Edycja
  * Zmieniono obsługę podpowiadania danych adresowych dla pustych pół z włączonym uzupełnianiem poczty
  * Zmieniono obsługę porównywania pustych danych po odczycie z GUS/KRS/CEIDG

 

3.1.678.6

26.01.2024

 Kontrahenci -> Grid -> podmenu
  * Zmieniono Częściowa weryfikacja w GUS na Częściowa weryfikacja w GUS/CEIDG/KRS

3.1.678.5

22.01.2024

 Kontrahenci -> Edycja
  * Zmieniono nazwę zakładki GUS
     — Dla spółek na GUS/KRS
     — Dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na GUS/KRS
  + Dodano odczyt danych ze strony Ministerstwa Finansów po odczycie z CEIDG albo z KRS  (w zależności od ustawienia)

3.1.678.4

21.01.2024

 Kontrahenci -> Edycja
  * Poprawiono sposób zapisywania informacji o powiecie i ulicy, gdy nie odczytuje danych (są puste) po weryfikacji - nie zmieniają się dotychczasowe dane
  + Dodano pytanie o usunięcie daty zweryfikowania urzędu skarbowego po zmianie kodu pocztowego

3.1.678.3

15.01.2024

 Kontrahenci -> Edycja
  * Ikona pobierania danych z CEIDG pokazuje się za każdym razem

3.1.678.1

15.01.2024

 Kontrahenci -> Grid -> Podmenu
  + Dodano pozycję "Zmiany we wszystkich" dostępną dla użytkowników z uprawnieniami Administrator-a

3.1.677.1

30.12.2023

 Kontrahenci -> Edycja
  + Dodano pobieranie danych z bazy CEIDG (tylko u kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
  + Dodano pole ID CEIDG    
 
 Lite 2 -> Dane użytkownika
  + Dodano podkreślony napis CEIDG (tylko u kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

3.1.676.3

11.12.2023

 Zlecenia -> Wymiana pamięci fiskalnej
  * Zmieniono obsługę po wymianie numeru unikatowego ze zmianą numeru NIP

3.1.676.2

06.12.2023

 Zlecenia -> Edycja urządzenia niefiskalnego
  * Poprawiono błąd przy wybieraniu serwisanta  

3.1.676.1

04.12.2023

 Ewidencja -> Edycja
  * Zmieniono obsługę po wymianie numeru unikatowego ze zmianą numeru NIP — poprzedni numer NIP jest zapisywany do pola w ewidencji, a nie do listy wymienionych numerów NIP
 
 Dla Ewidencja -> AuthCr
  * Zwiększono licznik prób odczytania tymczasowego pliku 

3.1.675.15

31.10.2023

 Menu -> Ewidencja -> Szybka transakcja
  - Usunięto komunikat o braku kontrahenta po wpisaniu nowego numeru NIP
  + Dodano wywołanie wyszukiwania numeru NIP w bazie GUS
  + Dodano odczyt stanu podatnika VAT ze stron Min.Finsns.
  + Dodano usuwanie adresu dla kasy mobilnej i rezerwowej gdy transakcja sprzedaży dotyczy zlikwidowanej kasy do innego podatnika niż aktualny

 

 Lite 2 -> Wymiana modułu pamięci fiskalnej
  * Zmieniono obsługę pola Numer Ewidencyjny (Gdy zmieniany jest numer NIP-u, to Numer Ewidencyjny jest usuwany, a gdy pozostaje stary NIP to pozostaje też bez zmian Numer Ewidencyjny
  * Poprawiono odczyt i zapis nowego użytkownika po odczycie z danych GUS
  - Usunięto błąd który pojawiał się po zmianie miejsca instalacji, gdy numer telefonu użytkownika miał 20 znaków

3.1.675.14

26.10.2023

 Administracja -> Nasza Firma -> Ustawienia firmy -> Zakładka GUS / MF / CEIDG
  + Dodano blokadę edycji wpisanego klucza API CEIDG
  + Dodano przycisk usuwania klucza API CEIDG

 

 Zlecenia -> Edycja
  * Zmieniono nazwy (opisy) z trzech nazw "Wskaźnik" na zgodne z nazwami
      w Administrator -> Pozostałe
  * Poprawiono odczyt listy serwisantów
  * Poprawiono odczyt nazwy usługi  

 

 Kontrahenci -> grid
  - Usunięto błąd który pojawiał się po kliknięciu na nagłówek kolumny by posortować, a następnie odświeżyć dane     

Strony

Newsletter