Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.638.2

03.10.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API
  + Dodano porównywanie danych o fiskalizacji dla kas których producenci mają RZS

3.0.638.1

01.10.2018

 Wersja Architect:  Administracja -> Pozostałe
  + Dodano Typy urządzeń fiskalnych

 Wersja Architect:  Towary -> zakładka Specjalne
  * Zmieniono układ gridów dla urządzeń fiskalnych na dwie podzakładki
  + Dodano Wybór typu urządzeń fiskalnych

3.0.637.2

26.09.2018

 Ewidencja urządz.fiskaln. -> Wyszukiwanie
  + Dodano wyszukiwanie po dacie instalacji i sposobie użytkowania

3.0.637.1

24.09.2018

 Ewidencja -> edycja
  + Dodano datę instalacji
  * Zmieniono kolejność wpisywania dat na pierwszej zakładce
 Kontrahent (Dot. rekordu producenta Comp/Novitus) -> Edycja -> Zakładka RZS -> Zakładka Novitus
  + Dodano zapis daty ważności klucza Hash  

3.0.636.15

22.09.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API
  * Poprawiono obsługę i dane wysyłane dla kas mobilnych i rezerwowych

3.0.636.14

20.09.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API
  + Dodano możliwość usuwania z bazy producenta informacji o fiskalizacji
 Lite 2
  + Dodano możliwość wysyłania do producenta informacji o fiskalizacji 

3.0.636.13

19.09.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API
  + Dodano możliwość usuwania z bazy producenta informacji o naprawach wpisywanych do książki serwisowej
 Kontrahent (Dot. rekordu producenta Comp/Novitus) -> Edycja -> Zakładka RZS -> Zakładka Novitus
  * Zmieniono obsługę Test-u połączenia tak aby odczytać datę ważności klucza

3.0.636.12

18.09.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API
  + Dodano podgląd danych o naprawach wpisywanych do książki serwisowej

3.0.636.11

14.09.2018

 Zlecenia -> Fiskalizacja -> edycja pozycji
  + Dodano edycję godziny fiskalizacji

3.0.636.10

12.09.2018

 Ewidencja -> edycja urządzenia fiskalnego
  + Dodano możliwość edycji godziny fiskalizacji  
 Lite 2 -> Fiskalizacja
  + Dodano godzinę fiskalizacji

3.0.636.9

11.09.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API
  * Poprawiono podgląd danych o fiskalizacji — dodano imię i nazwisko serwisanta i kolumnę wyniku porównania danych

3.0.636.8

11.09.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API
  + Dodano pobieranie danych o rejestracji i fiskalizacji urządzenia z API Novitus

3.0.636.7

10.09.2018

 Lite 2 -> Porównywanie danych z API 
  + Dodano przyciski wysyłania i usuwania dat wykonanych przeglądów ustawowych przez API Novitusa 

3.0.636.6

07.09.2018

 Lite 2
  + Dodano nową funkcjonalność - Porównywanie danych z API Producenta. W nowym oknie można porównać dane kasy znajdujące się w Sekafi z danymi jakie ma producent w swoim systemie. W tej wersji funkcjonalność została dodana dla urządzeń producenta Novitus

LITE2 Porównywanie z API


  * Zmieniono nazwę przycisku "Historia" na "Historia zleceń"

3.0.636.5

04.09.2018

 Kontrahent -> (wyszukiwarka)
  * Zmieniono rodzaj okna (na modalne) w wyszukiwarce kontrahentów wywoływanej przy starcie
 Kontrahent -> Edycja
  + Dodano transmisje poprzez API Novitusa
 Grid-y
  + Dodano okno z informacją o oczekiwaniu przy odczytywaniu (z bazy danych) rekordów do grida

3.0.636.4

20.08.2018

 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  * Poprawiono błąd nie wyświetlania się osób na liście do powiązania z operatorem (ComboBox)

3.0.636.3

13.08.2018

 Kontrahent -> Edycja -> NIP  
  - Usunięto błąd - blokadę wyjścia z pola edycji numeru NIP przy błędnej sumie kontrolnej 

3.0.636.2

10.08.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono listę wyboru osób uprawnionych do wpisania i zatwierdzania dokumentu
 Osoba -> wyszukiwanie
  + Dodano możliwość wyszukiwania po nowym polu "Zatwierdza"
 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  * Poprawiono listę wyboru osób do powiązania z operatorem w taki sposób, aby pominąć osoby, które nie są już zatrudnione

3.0.636.1

09.08.2018

 Osoba -> edycja
  + Dodano nowe pole "Zatwierdza". Pole jest wykorzystywane w wersji Architect do wskazania pracowników mogących zatwierdzać wystawiane w programie dokumenty. 
 Kontrahent -> Edycja -> NIP  
  * Poprawiono zliczanie sumy kontrolnej w numerach NIP oraz umożliwiono wyjście z pola w czasie edycji

3.0.635.31

06.08.2018

 Kontrahent -> Edycja -> Dane z GUS-u
  * Poprawiono zbyt wąskie okno formatki, gdy z GUS-u zostaną odczytany 2 różne krótkie nazwy kontrahenta
 Ewidencja -> akcje  
  + Dodano zapis zmian akcji

Strony

Newsletter