Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.615.11

15.02.2017

 Zlecenie -> Dopisanie zleceniodawcy (nie ma go w rejestrze firm)
  * Poprawiono odświeżanie informacji o przypisanym urzędzie skarbowym

3.0.615.10

14.02.2017

 Wersja Architect: Producent -> Wysyłanie modeli do RZS
  * Poprawiono odszukiwanie transz

 Kontrahent -> Wysyłanie do RZS -> Kasy
  * Zmieniono ograniczenie maksymalnej liczby kas z 5 000 na 50 000

3.0.615.9

13.02.2017

 Kontrahent -> Wysyłanie do RZS -> Kasy
  + Dodano scalanie częściowych odpowiedzi z RZS dla wysyłania kas z firmami

3.0.615.8

12.02.2017

 Wersja Architect: Producent -> Wysyłanie do RZS -> Wysyłanie numerów kas
 +  Dodano możliwość wyboru od którego ID oraz po ile numerów w pakiecie 

3.0.615.7

09.02.2017

 Wersja Architect: Producent -> Wysyłanie do RZS -> Wysyłanie numerów kas
 * Poprawiono błąd związany z zapisem raportu do pliku
 + Dodano CheckBox NIP Dealera

3.0.615.6

08.02.2017

 Wersja Architect: Producent -> Wysyłanie do RZS -> Wysyłanie numerów kas
  + Dodano raport zbiorczy wysyłania

3.0.615.5

07.02.2017

 Wersja Architect: Producent -> Wysyłanie do RZS -> Wysyłanie numerów kas
 * Poprawiono błąd związany z odstępami między kolejnymi ID

3.0.615.4

06.02.2017

 Wersja Architect: Producent -> Wysyłanie do RZS
  + Dodano wysyłanie numerów więcej niż jednej kasy (listy wg ID)

3.0.615.3

05.02.2017

 Menu -> Wnioski o uprawnienia
  * Poprawiono odświeżanie dat

3.0.615.2

04.02.2017

 Menu -> Wnioski o uprawnienia
  * Poprawiono odszukiwanie serwisanta (wg plomby)

3.0.615.1

03.02.2017

 Menu
  + W głównym menu dodano Wnioski o uprawnienia

3.0.614.4

02.02.2017

 Wersja Architect: Menu -> Serwis
  + Zablokowano Wnioski o odnowienie uprawnień (Pobierane z RZS-u) 

 Rejestr kontrahentów -> zakładka RZS -> Wysłanie zleceń
  * Poprawiono błąd

 Administracja -> Zespoły
  * Poprawiono błędny widok formularza edycji zespołu serwisowego

3.0.614.1

11.01.2017

 Wersja Architect: Menu -> Serwis
  + Dodano Wnioski o odnowienie uprawnień (Pobierane z RZS) 

 Rejestr towarów (części/modeli)
  + Dodano pole Poprzednie indeksy towaru

 Katalogu usług
  + Dodano pole Poprzednie kody (indeksy) usługi  

 Administracja -> Import danych
  + Dodano Zamianę Indeksów towarów (i kodów usług) wg danych z pliku Csv

 Pobieranie z web -> modele
  * Poprawiono błąd który pojawiał się przy modelu z usuniętym prefiksem

3.0.613.1

03.01.2017

 Wersja Architect: Zlecenia -> Edycja -> Urządzenie-Adnotacje
  + Dodano zakładkę na informacje z odczytanego RMA 

3.0.612.2

30.12.2016

 Wersja Architect: Zlecenia
  * Usunięto odczyt z pól RMA nieobecnych w transmisji z RZS API 

3.0.612.1

28.12.2016

 Zlecenie -> edycja
  * Poprawiono błąd i odblokowano zleceniodawcę na zleceniach z LITE2  

3.0.611.1

27.12.2016

 Wersja Architect: Zlecenia
  + Dodano pole Numer RMA 

3.0.610.24

21.12.2016

 Wersja Architect i Enterprise -> Producent -> Wysyłanie wymian pamięci do API RZS
  + Dodano ograniczenie wysyłania wymian dla kas edytowanego producenta

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano Przywracanie usuniętych części (ze zleceń)
  + Dodano Przywracanie usuniętych usług (ze zleceń)

 Grid(y)
  * Poprawiono wyszukiwanie po posortowanej kolumnie typu data (data+czas)

3.0.610.23

16.12.2016

 Wersja Architect: Zlecenia bieżące
  + Dodano wyszukiwanie po ID RMA

3.0.610.22

15.12.2016

 Gdy pojawi się błąd działania Sekafi
  + Dodano komunikat na koniec wysyłania e-maila

Strony

Newsletter