Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.620.11

04.08.2017

 Zlecenia -> edycja Urządzenia 
  * Poprawiono zapis domyślnie wybranego serwisanta  

 Zlecenia -> usuwanie pozycji (usługi) z akcjami czasu
  * Poprawiono odczyt poprzedniego okresu akcji z ewidencji w zleceniu po usunięciu usługi z akcją czasu

 Protokół odczytu pamięci fiskalnej -> edycja
  * Poprawiono odczyt listy serwisantów służącej do wyboru serwisanta dokonującego odczyt

3.0.620.10

27.07.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS 
  + Dodano przesyłanie transakcji z Bonus-a do RZS  

3.0.620.9

21.07.2017

 Menu -> Administracja -> Naprawa danych 
  + Dodano nową funkcję naprawczą, która służy do uzupełnienia przynależności do modelu dla urządzeń zaimportowanych do Sekafi w wersji Architect. Funkcja ta jest dostępna w menu Administracja -> Naprawa danych -> Uzupełnianie Id modelu w ewidencji

3.0.620.8

28.06.2017

 Towar -> Edycja -> Zakładka Zlecenie -> Zakładka Uprawnienia
  * Poprawiono filtrowanie plomb i serwisantów
  + Dodano oznaczenie czerwonym kolorem nieodnowionych uprawnień serwisanta do kas 

 Lite 2
  + W Zdarzeniu serwisowym LITE2 dodano 2 nowe wydruki: Potwierdzenie przyjęcia sprzętu oraz Potwierdzenie wydania sprzętu. Nowe wydruki są dostępne także dla kas niefiskalnych i zlikwidowanych w prawym dolnym rogu, po kliknięciu na ikonę Druk

3.0.620.7

28.06.2017

 Zlecenia -> Edycja numeru unikatowego 
  * Poprawiono obsługę wpisywania dłuższego numeru unikatowego (dla nowych homologacji od 2015 roku)

3.0.620.6

27.06.2017

 Zlecenia -> Edycja numeru unikatowego 
  * W Zleceniu poprawiono funkcjonalność, dzięki której jeżeli we wprowadzanym numerze unikatowym urządzenia fiskalnego znajdują się spacje, to zostaną one usunięte. 

 Ewidencja -> Zakładka Dystrybutor
  * Poprawiono obsługę odczytu informacji pobranych z GUS 

3.0.620.5

21.06.2017

 Wersja Architect: Zlecenia -> Pozycje- > Wymiana pamięci fiskalnej
  * Poprawiono zapis pozycji po pobraniu nowego numeru unikatowego z puli dostępnych

3.0.620.4

11.06.2017

 Wersja Architect: Zlecenia -> Pozycje -> Wymiana pamięci fiskalnej 
  + Dodano zapis pozycji w pobraniu nowego numeru unikatowego z puli dostępnych

 Zlecenia->Urządzenia     
  * Poprawiono wybór serwisanta na zleceniu - domyślnie podpowiada się zalogowany użytkownik

 Wersja Architect / Posnet
  * Zmieniono usuwanie plików xml po uzyskaniu kodu zerującego

3.0.620.3

06.06.2017

 Rejestr Serwisantów i rejestr pracowników -> Wyszukiwanie  
  * Poprawiono błąd pojawiający się przy wyszukiwaniu 

3.0.620.1

05.06.2017

 Rejestr Serwisantów i rejestr pracowników (grid)  
  + Dodano oddzielną konfigurację kolumn obejmującą  pole daty rozwiązania umowy o pracę
 Wersja Architect: Upoważnienia do jednorazowej interwencji -> Edycja 
  * Poprawiono zapis w ewidencji gdy nie jest podany podatnik albo miejsce lokalizacji   

3.0.619.3

05.06.2017

 Wersja Architect: Plomby -> Wysyłanie do RZS (struktura danych)
  + Dodano pole daty rozwiązania umowy o pracę

 Wersja specjalna
  - Usunięto z zakresu znaków dla haseł znak pionowej kreski

3.0.619.2

01.06.2017

 Edycja Dat
  - Usunięto usterkę (tylko w wersji z ManifestXP) utrudniającą wyłączenie daty

3.0.619.1

31.05.2017

 Rejestr osób -> Edycja
  + Dodano tekstowe pole Uwagi

 Wersja Architect: Plomby
  + Dodano (do grida plomby) pole daty rozwiązania umowy o pracę (z zatrudnienia)
  + Dodano (do grida plomby) pole daty utraty uprawnień
  + Dodano (do grida plomby) pole daty zwrotu plomby

 Wersja Architect: Menu -> Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano zamianę tekstu "Nie pracuje" (z pola nazwisko osoby) na datę rozwiązania umowy o pracę

3.0.618.3 (wersja z Manifest-XP)

29.05.2017

 Wydruki
  * Zaktualizowano wersję FastReport do v. 5.6  

3.0.618.2 (wersja z Manifest-XP)

29.05.2017

 Lite 2 -> Wydruki
  + Dodano wydruk pokwitowania sprzętu (bez zlecenia)

3.0.618.1

18.05.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  * Zmieniono strukturę danych przesyłanych egzemplarzy z Bonus-a do RZS

 Wersja Architect: Menu -> Serwis -> Wnioski o odnowienie uprawnień (Pobieranie)
  * Zmieniono format odbieranych wniosków - pola nowe imię i nowe nazwisko

3.0.617.5

16.05.2017

 Wersja Architect: Zmiana serwisu -> Import wniosku z RZS
  * Poprawiono błąd zapisu danych kasy i aktualizacji serwisu 

3.0.617.4

12.05.2017

 Kontrahent -> Odbieranie kas z RZS do ewidencji
  * Poprawiono błąd przypisywanego producenta

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  + Dodano przesyłanie licencji z Bonus-a do RZS

3.0.617.3

09.05.2017

 Edycja pola daty
  * Poprawiono błąd widoku daty dla systemu Windows 10
  + Dodano Manifest-XP

3.0.617.2

20.04.2017

 Wersja Architect: Menu -> Serwis -> Wnioski o odnowienie uprawnień (Pobieranie) 
  * Poprawiono format odbierania wniosków bez zdjęcia serwisanta z RZS

Strony

Newsletter