Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.636.5

04.09.2018

 Kontrahent -> (wyszukiwarka)
  * Zmieniono rodzaj okna (na modalne) w wyszukiwarce kontrahentów wywoływanej przy starcie
 Kontrahent -> Edycja
  + Dodano transmisje poprzez API Novitusa
 Grid-y
  + Dodano okno z informacją o oczekiwaniu przy odczytywaniu (z bazy danych) rekordów do grida

3.0.636.4

20.08.2018

 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  * Poprawiono błąd nie wyświetlania się osób na liście do powiązania z operatorem (ComboBox)

3.0.636.3

13.08.2018

 Kontrahent -> Edycja -> NIP  
  - Usunięto błąd - blokadę wyjścia z pola edycji numeru NIP przy błędnej sumie kontrolnej 

3.0.636.2

10.08.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono listę wyboru osób uprawnionych do wpisania i zatwierdzania dokumentu
 Osoba -> wyszukiwanie
  + Dodano możliwość wyszukiwania po nowym polu "Zatwierdza"
 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  * Poprawiono listę wyboru osób do powiązania z operatorem w taki sposób, aby pominąć osoby, które nie są już zatrudnione

3.0.636.1

09.08.2018

 Osoba -> edycja
  + Dodano nowe pole "Zatwierdza". Pole jest wykorzystywane w wersji Architect do wskazania pracowników mogących zatwierdzać wystawiane w programie dokumenty. 
 Kontrahent -> Edycja -> NIP  
  * Poprawiono zliczanie sumy kontrolnej w numerach NIP oraz umożliwiono wyjście z pola w czasie edycji

3.0.635.31

06.08.2018

 Kontrahent -> Edycja -> Dane z GUS-u
  * Poprawiono zbyt wąskie okno formatki, gdy z GUS-u zostaną odczytany 2 różne krótkie nazwy kontrahenta
 Ewidencja -> akcje  
  + Dodano zapis zmian akcji

3.0.635.30

02.08.2018

 Towary (Modele) -> Eycja -> zakładka Gwarancja
  * Poprawiono odświeżanie danych producenta po kliknięciu na Anuluj (po zmianie danych producenta)
  * Poprawiono wpisywanie numeru NIP producenta (tylko cyfry i kreski)  
 Miejsce instalacji -> edycja
* Poprawiono pozycje formularza na dodatkowym ekranie 

3.0.635.29

01.08.2018

 Grid-y
  * Poprawiono błąd braku odświeżania gridów (list)

3.0.635.27

27.07.2018

 Menu -> Ewidencja -> Szybka transakcja
  - Usunięto kontrolę zgodności z SKK przy wpisywaniu numeru fabrycznego, która mogła generować błędy. 

 Kontrahent -> edycja
  * Zmieniono dostęp do pola NIP. Jeżeli już jest wpisanych 10 cyfr NIP-u, to nie będzie można już go więcej zmienić na kartotece danego kontrahenta. 

 Towary -> Edycja modelu urządzenia fiskalnego -> zakładka specjalne
  + Dodano nowy sposób przechowywania i udostępniania kopii wydruków o nazwie "online" 

 Administracja -> Baza danych -> Klucz szyfrujący -> Klucz domyślny
  + Dodano możliwość zapisu do pliku ES3 domyślnego klucza szyfrującego kopii bazy danych (dostęp z podmenu na napisie "klucz domyślny"). Klucz ten będzie potrzebny do odszyfrowania zaszyfrowanej kopii zapasowej bazy danych Sekafi. 

klucz-domyslny-zapisz-es3.png

3.0.635.26

26.07.2018

 Aktualizacja komponentu FastReport-a do wersji 6.1.9

 Aktualizacja komponentu X-files do wersji 6.8

3.0.635.24

23.07.2018

 Wersja FS: Logowanie
  + Dodano pomijanie wymaganej zmiany hasła dla FS

3.0.635.23

22.07.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  + Dodano okno szybkiego podglądu aktualnych uprawnień do serwisowania kas fiskalnych w danym serwisie

uprawnienia-serwisu.png

3.0.635.22

20.07.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  + Dodano zapis do historii zmian w ewidencji

 Administracja -> Licencja
  * Poprawiono aktywację formatki (Focus/Refresh)

3.0.635.21

17.07.2018

 Administracja -> Licencja
  * Poprawiono aktywację formatki (Focus/Refresh)

3.0.635.20

16.07.2018

 Ustawienia -> Ustawienia stanowiska
  + Dodano zakładkę: Widok list

 Kompilacja
  * Zmieniono domyślny manager pamięci na FastMM (aby usunąć błędy Access Violation) 

3.0.635.15

10.07.2018

 Start Aplikacji
  * Zmieniono (wewnętrzne) ustawienia głównej formatki 

3.0.635.14

09.07.2018

 Kontrahent -> Edycja -> Dane z GUS-u -> Wybór nazwy kontrahenta, gdy z GUS-u odczyta dwie różne nazwy kontrahenta
  * Poprawiono dopasowanie szerokości formatki

 Start Aplikacji
  * Zmieniono (wewnętrzne) ustawienia głównej formatki 

3.0.635.13

07.07.2018

 Start Aplikacji
  * Zmieniono sposób wywołania ustawień paska z ikonami

3.0.635.12

06.07.2018

 Kontrahent -> Edycja -> Dane z GUS-u
  + Dodano możliwość wyboru nazwy kontrahenta, gdy z GUS-u odczyta dwie różne nazwy kontrahenta

Funkcjonalność zauważalna głównie w przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą. W takich przypadkach podczas weryfikacji danych kontrahenta w GUS, Sekafi pozwoli wybrać, które dane chcemy zapisać do danego kontrahenta. 

gus-wybor.png

3.0.635.7

05.07.2018

 Dopisywanie i edycja po zalogowaniu długą nazwą operatora
  * Poprawiono drobne błędy

 Kontrahent -> Edycja
  + Dodano możliwość szybkiego skopiowania fragmentu z nazwy kontrahenta do skrótu kontrahenta (pole INDEKS) - funkcjonalność dostępna w przypadku pustego pola nazwy skróconej kontrahenta. 

Strony

Newsletter