Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.620.13

13.08.2017

Pobieranie z update.sekafi.pl

Wersja Sekafi 3.0.620.13 wprowadza duże zmiany w zakresie komunikacji programu z serwerem aktualizacji update.sekafi.pl.

Jedną z najważniejszych jest automatyczne pobieranie kodu gwarancji dla licencji Sekafi. Dzięki temu po przedłużeniu gwarancji nie trzeba już samodzielnie wpisywać kolejnego kodu, tylko program przy uruchomieniu pobierze go automatycznie bez ingerencji użytkownika. Automatyczne sprawdzanie dostępności nowego kodu gwarancji odbywa się raz na tydzień - jeśli użytkownik chce wywołać to sprawdzenie ręcznie, może to uczynić w dowolnym momencie przechodząc do menu Administracja -> Licencja -> Gwarancja i klikając na ikonę "Wczytaj kod gwarancji z update.sekafi.pl" znajdującą się obok pola z wprowadzonym kodem gwarancji.

Dodatkowo podczas uruchamiania Sekafi, system sprawdza czy nie ma dostępnej nowszej wersji i jeśli na serwerze zostanie umieszczona nowa aktualizacja programu, to pojawi się okno z informacją oraz listą zmian dokonanych od ostatniej wersji programu zainstalowanej na komputerze.

3.0.620.12

07.08.2017

 Aktualizacja dat akcji
  * Poprawiono błąd braku aktualizacji dat akcji, który pojawiał się tylko gdy dane zlecenie zostało wpisane z automatycznym uzupełnieniem zleceniodawcy i urządzenia, po wejściu do zleceń z edycji pozycji w ewidencji

3.0.620.11

04.08.2017

 Zlecenia -> edycja Urządzenia 
  * Poprawiono zapis domyślnie wybranego serwisanta  

 Zlecenia -> usuwanie pozycji (usługi) z akcjami czasu
  * Poprawiono odczyt poprzedniego okresu akcji z ewidencji w zleceniu po usunięciu usługi z akcją czasu

 Protokół odczytu pamięci fiskalnej -> edycja
  * Poprawiono odczyt listy serwisantów służącej do wyboru serwisanta dokonującego odczyt

3.0.620.10

27.07.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS 
  + Dodano przesyłanie transakcji z Bonus-a do RZS  

3.0.620.9

21.07.2017

 Menu -> Administracja -> Naprawa danych 
  + Dodano nową funkcję naprawczą, która służy do uzupełnienia przynależności do modelu dla urządzeń zaimportowanych do Sekafi w wersji Architect. Funkcja ta jest dostępna w menu Administracja -> Naprawa danych -> Uzupełnianie Id modelu w ewidencji

3.0.620.8

28.06.2017

 Towar -> Edycja -> Zakładka Zlecenie -> Zakładka Uprawnienia
  * Poprawiono filtrowanie plomb i serwisantów
  + Dodano oznaczenie czerwonym kolorem nieodnowionych uprawnień serwisanta do kas 

 Lite 2
  + W Zdarzeniu serwisowym LITE2 dodano 2 nowe wydruki: Potwierdzenie przyjęcia sprzętu oraz Potwierdzenie wydania sprzętu. Nowe wydruki są dostępne także dla kas niefiskalnych i zlikwidowanych w prawym dolnym rogu, po kliknięciu na ikonę Druk

3.0.620.7

28.06.2017

 Zlecenia -> Edycja numeru unikatowego 
  * Poprawiono obsługę wpisywania dłuższego numeru unikatowego (dla nowych homologacji od 2015 roku)

3.0.620.6

27.06.2017

 Zlecenia -> Edycja numeru unikatowego 
  * W Zleceniu poprawiono funkcjonalność, dzięki której jeżeli we wprowadzanym numerze unikatowym urządzenia fiskalnego znajdują się spacje, to zostaną one usunięte. 

 Ewidencja -> Zakładka Dystrybutor
  * Poprawiono obsługę odczytu informacji pobranych z GUS 

3.0.620.5

21.06.2017

 Wersja Architect: Zlecenia -> Pozycje- > Wymiana pamięci fiskalnej
  * Poprawiono zapis pozycji po pobraniu nowego numeru unikatowego z puli dostępnych

3.0.620.4

11.06.2017

 Wersja Architect: Zlecenia -> Pozycje -> Wymiana pamięci fiskalnej 
  + Dodano zapis pozycji w pobraniu nowego numeru unikatowego z puli dostępnych

 Zlecenia->Urządzenia     
  * Poprawiono wybór serwisanta na zleceniu - domyślnie podpowiada się zalogowany użytkownik

 Wersja Architect / Posnet
  * Zmieniono usuwanie plików xml po uzyskaniu kodu zerującego

3.0.620.3

06.06.2017

 Rejestr Serwisantów i rejestr pracowników -> Wyszukiwanie  
  * Poprawiono błąd pojawiający się przy wyszukiwaniu 

3.0.620.1

05.06.2017

 Rejestr Serwisantów i rejestr pracowników (grid)  
  + Dodano oddzielną konfigurację kolumn obejmującą  pole daty rozwiązania umowy o pracę
 Wersja Architect: Upoważnienia do jednorazowej interwencji -> Edycja 
  * Poprawiono zapis w ewidencji gdy nie jest podany podatnik albo miejsce lokalizacji   

3.0.619.3

05.06.2017

 Wersja Architect: Plomby -> Wysyłanie do RZS (struktura danych)
  + Dodano pole daty rozwiązania umowy o pracę

 Wersja specjalna
  - Usunięto z zakresu znaków dla haseł znak pionowej kreski

3.0.619.2

01.06.2017

 Edycja Dat
  - Usunięto usterkę (tylko w wersji z ManifestXP) utrudniającą wyłączenie daty

3.0.619.1

31.05.2017

 Rejestr osób -> Edycja
  + Dodano tekstowe pole Uwagi

 Wersja Architect: Plomby
  + Dodano (do grida plomby) pole daty rozwiązania umowy o pracę (z zatrudnienia)
  + Dodano (do grida plomby) pole daty utraty uprawnień
  + Dodano (do grida plomby) pole daty zwrotu plomby

 Wersja Architect: Menu -> Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano zamianę tekstu "Nie pracuje" (z pola nazwisko osoby) na datę rozwiązania umowy o pracę

3.0.618.3 (wersja z Manifest-XP)

29.05.2017

 Wydruki
  * Zaktualizowano wersję FastReport do v. 5.6  

3.0.618.2 (wersja z Manifest-XP)

29.05.2017

 Lite 2 -> Wydruki
  + Dodano wydruk pokwitowania sprzętu (bez zlecenia)

3.0.618.1

18.05.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  * Zmieniono strukturę danych przesyłanych egzemplarzy z Bonus-a do RZS

 Wersja Architect: Menu -> Serwis -> Wnioski o odnowienie uprawnień (Pobieranie)
  * Zmieniono format odbieranych wniosków - pola nowe imię i nowe nazwisko

3.0.617.5

16.05.2017

 Wersja Architect: Zmiana serwisu -> Import wniosku z RZS
  * Poprawiono błąd zapisu danych kasy i aktualizacji serwisu 

3.0.617.4

12.05.2017

 Kontrahent -> Odbieranie kas z RZS do ewidencji
  * Poprawiono błąd przypisywanego producenta

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  + Dodano przesyłanie licencji z Bonus-a do RZS

Strony

Newsletter