Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.647.11

05.06.2019

Serwis -> Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Poprawiono domyślną miejscowość sporządzenia zgłoszenia

3.0.647.10

04.06.2019

 Lite2
  * Poprawiono aktualizację raportu po wpisaniu przeglądu

3.0.647.9

02.06.2019

Serwis -> Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Poprawiono zapis zmian podatnika do rejestru kontrahentów
  * Poprawiono akualizację Powodu instalacji kasy   

3.0.647.8

31.05.2019

Serwis -> Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Poprawiono wybór i edycję miejsc lokalizacji (instalacji kasy) 

3.0.647.7

29.05.2019

 Wersja Architect: Menu -> Serwis -> Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Poprawiono wybór oddziału serwisu na zgłoszeniu

3.0.647.5

28.05.2019

Serwis -> Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Dodano możliwość wyboru czy zgłaszane urządzenia to kasy rezerwowe

3.0.647.1

23.05.2019

Serwis -> Zgłoszenia do urzędu skarbowego
  * Wstępna wersja zmian formularza edycji Zgłoszenia do US w celu dodstosowania do nowego Rozporządzenia MF

3.0.646.3

21.05.2019

 Rejestr Kontrahentów -> Edycja (pierwsza zakładka)
  * Poprawiono błąd ustawienia jednoosobowej działalności gospodarczej po pobraniu danych z GUS-u

3.0.646.2

21.05.2019

 Rejestr Kontrahentów -> Edycja (pierwsza zakładka) oraz Protokół odczytu pmięci fiskalnej -> Edycja
  * Zmieniono checkbox do odróżniania jednoosobowej działalności gospodarczej na listę rozwijaną umożliwiającą wybór formy działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka)
 

3.0.646.1

19.05.2019

 Protokół odczytu pmięci fiskalnej -> Edycja
  * Dostosowano do danych potrzebnych od 2019-05-01 zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF
  + Dodano rozróżnianie Jednoosobowej działalności gospodarczej
  * Zmieniono zakładki danych podatnika i serwisu dla danych imię, nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej

3.0.645.1

14.05.2019

 Rejestr Kontrahentów -> Edycja (pierwsza zakładka)
  + Dodano rozróżnianie Jednoosobowej działalności gospodarczej
  + Dodano zakładkę adresu na imię, nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej
  Wersja Architect: Menu -> Uprawnienia serwisantów -> Eksport do pliku informacji o uprawnieniach serwisantów dla MF
  * Zmieniono nagłówek oraz kodowanie z Win1250 na UTF-8

3.0.644.5

21.04.2019

 Producent Posnet: Wersja Architect: Generatory Auth 
  + Dodano obsługę generatora online
 Wersja Architect: Model -> Edycja modelu kasy fiskalnej
  + Dodano obsługę dodawania typu dla listy serwisantów

3.0.644.4

16.04.2019

 Wersja Architect: Wydruk Legitymacji serwisanta do uprawnień
  * Zamieniono rodzaj szablonów wydruków z LUP (modele) na LUT (typy)

3.0.644.3

15.04.2019

 Wersja Architect: Model
 + Dodano obsługę typów urządzeń

3.0.644.2

15.04.2019

 Wersja Architect: Zlecenia
 + W liście wyboru serwisantów do Zlecenia zamieniono weryfikację uprawnień na TYPY urządzeń, zamiast modeli

3.0.644.1

11.04.2019

 Ewidencja
 + Dodano pole: Czy przekazano do odczytu w Urzędzie skarbowym
 + Dodano pole: Data przekazania do odczytu w Urzędzie skarbowym

3.0.643.1

09.04.2019

Wersja Architect: Plomby - uprawnienia serwisantów
 + Dodano pole Kasy OnLine
 + Dodano pole Data ostatniego wydruku

3.0.642.17

05.04.2019

 Rejestr Kontrahentów -> Menu pod prawym klawiszem myszki
  + Dodano nowy moduł: Częściowa weryfikacja kontrahentów w GUS

 

Moduł umożliwia zbiorcze pobranie informacji z GUS na temat PKD oraz dat zawieszenia i likwidacji działalności dla wszystkich kontrahentów posiadających przynajmniej jedno przypisane urządzenie fiskalne. 

 

czesciowa-weryfikacja-gus.jpg

3.0.642.16

26.03.2019

 Wersja Architect: Menu -> Uprawnienia serwisantów
  + Dodano Eksport informacji o uprawnieniach serwisantów do pliku CSV w formacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów

3.0.642.1

20.03.2019

 Wersja Architect: Menu
   + Dodano moduł: Wnioski o uprawnienia serwisantów (z wniosków z RZS)

Strony

Newsletter