Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.609.22

10.10.2016

 Wydruki -> Podmenu ustawień druku
  + Dodano (w podmenu) pozycję powalającą na przypisanie do danego rodzaju wydruku drukarki innej niż domyślna drukarka.

 Zlecenie -> dane zleceniodawcy
  * Poprawiono zapis dat na zakładce GUS po odczycie danych z GUS na zakładce zleceniodawcy (dla kontrahenta już wcześniej wpisanego)

 Rejestr kontrahentów -> Wyszukiwanie -> zakładka Typ 1
  + Dodano CheckBox-y o nazwie "Dt" do oddzielenia szukania po polach czy.. "Serwis/użytkownik/Producent./PR/ itp..." od szukania po polach dat "od kiedy"

3.0.609.21

04.10.2016

 Ewidencja -> edycja
  * Zmieniono (poprawiono) odczyt urzędu skarbowego właściciela

 Zlecenia -> edycja
  * Zmieniono (poprawiono) odczyt urzędu skarbowego zleceniodawcy

3.0.609.20

27.09.2016

 Rejestr kontrahentów -> edycja dla producenta -> zakładka RZS -> Eksport do pliku CSV
  * Zmieniono odczyt daty wykonania czynności dla akcji

3.0.609.19

27.09.2016

 Rejestr kontrahentów -> edycja dla producenta -> zakładka RZS -> Eksport do pliku XLS
  * Zmieniono odczyt daty wykonania czynności

3.0.609.18

10.09.2016

 Lite 2
  + Dodano wysyłanie danych o zleceniu do RZS

3.0.609.17

08.09.2016

 Wersja Architect -> Ewidencja -> Edycja -> Transmisja danych do RZS
  * Zmieniono zakres danych wysyłanych do RZS dla kas, których producent jest także serwisem.    

3.0.609.15

05.09.2016

 Kontrahent -> edycja -> Zakładka RZS
  + Dodano odbieranie z RZS-a danych o serwisantach i ich uprawnienieniach 

 Wersja Architect -> Ewidencja -> Edycja -> Transmisja danych do RZS
  + Dodano wysyłanie numerów kasy (mod=kasy_nr_add) 

3.0.609.14

31.08.2016

 Ewidencja -> Edycja
  + Dodano ikonkę wysyłania pojedynczej kasy z ewidencji do RZS

3.0.609.13

31.08.2016

 Administracja -> Naprawa danych -> Przepisywanie użytkowników ze zleceń do ewidencji
  + Dodano przepisywanie brakujących użytkowników ze zleceń do rejestru kontrahentów

3.0.609.12

26.08.2016

 Kontrahent -> edycja -> Zakładka RZS
  + Dodano przycisk Skopiuj ze schowka

 W wersji Architect
  + Dodano ikonkę wysyłania pojedynczego modelu do RZS
  + Dodano ikonkę wysyłania pojedynczej osoby/plomby do RZS
  + Dodano ikonkę wysyłania pojedynczej firmy serwisowej do RZS
  * Poprawiono transmisję transz do RZS 

3.0.609.11

25.08.2016

 Protokół odczytu pamięci fiskalnej -> Edycja pozycji
  + Dodano pasek sum paragonów i faktur

3.0.609.10

09.08.2016

 Zlecenie zbiorcze -> zlecenie zamknięte i nierozliczone -> edycja
  * Poprawiono błąd pokazywania zakładki Rozliczenia zbiorcze

3.0.609.9

02.08.2016

 Wydruki -> rejestr szablonów
  * Poprawiono błąd pokazywania wszystkich szablonów

3.0.609.8

05.07.2016

 Wydruki -> rejestr szablonów
  * Poprawiono błąd braku indeksu  

3.0.609.7

05.07.2016

 Ewidencja
  * Poprawiono usuwanie serwisu (usuwa też lokalizację serwisu i serwisantów)

3.0.609.6

04.07.2016

 Menu
  + Dodano Lite 2  (w wersji Professional)

3.0.609.5

04.07.2016

 Zlecenie -> Edycja zleceniodawcy -> Weryfikacja w GUS
  * Poprawiono błąd braku aktualizacji numeru domu kontrahenta w rejestrze

3.0.609.4

02.07.2016

 Wydruki dokumentów -> wybór szablonu z listy ComboBox  
  + Dodano pole umożliwiające ukrycie szablonu (Na liście)
 Osoby -> Edycja 
  + Dodano pole daty rozwiązania umowy o pracę (zwolnienia serwisanta)
 Zlecenia
  * Zmieniono filtrowanie serwisantów na liście ComboBox tak, aby nie było serwisantów zwolnionych i tych co utracili uprawnienia
 Model -> Dopisywanie nowego modelu kasy -> Kontrola uprawnień
  *  Zmieniono filtrowanie serwisantów tak, aby pominąć serwisantów zwolnionych

3.0.609.3

28.06.2016

 Kontrahent -> Edycja 
  + Dodano pola do podania liczby kas rezerwowych i mobilnych

3.0.609.2

26.06.2016

 Zgłoszenie fiskalizacji kas do Urzędu Skarbowego -> Edycja Kasy
  * Poprawiono obsługę dopisywania nowego miejsca instalacji  

Strony

Newsletter