Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.635.4

29.06.2018

 Ewidencja urządzeń fiskalnych -> grid -> ComboBox
  * Poprawiono błąd braku wyboru grupy ewidencji

3.0.635.3

28.06.2018

 Miejsce lokalizacji -> Edycja -> Kontakty
  * Poprawiono błąd dopisywania / edycji kontaktu (telefonu)

3.0.635.2

21.06.2018

 Wersja FS: Logowanie
  * Przywrócono logowanie bez hasła

3.0.635.1

21.06.2018

 Kontrahent -> Edycja -> Zakładka Współpraca
  + Dodano pole i CheckBox SLA (SLA - Service Level Agreement) informujące czy z daną firmą jest umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług

 Kontrahent -> Wyszukiwanie
  + Dodano wyszukiwanie po SLA
  + Dodano wyszukiwanie po Regionie
  + Dodano wyszukiwanie po datach od kiedy wyrażono zgodę na przetwarzanie / powierzenie danych osobowych
  - Usunięto wyszukiwanie po reprezentancie indywidualnym

3.0.634.2

16.06.2018

 Protokoły odczytu pamięci fiskalnej -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Zgłoszenia do Urzędu skarbowego -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Lite 2 -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych 

3.0.634.1

13.06.2018

 Lokalizacje miejsc instalacji -> Edycja
  + Dodano Historię zmian dokonywanych w Lokalizacji - nowa zakładka Historia Zmian

 Ewidencja -> Edycja
  + Dodano Historię zmian dokonywanych w Ewidencji - nowa zakładka Historia Zmian

3.0.633.5

12.06.2018

 Zlecenie -> Edycja
  + Dodano komunikaty o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

3.0.633.4

10.06.2018

 Zlecenie -> Edycja
  + Dodano ikonę informującą o "zgodzie na przetwarzanie danych osobowych" kontrahenta na Zleceniu

3.0.633.3

06.06.2018

 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia firmy
  + Dodano zakładkę z ustawieniami dotyczącymi komunikatów o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Kontrahent -> Edycja
  + Dodano ikonę "zgody na przetwarzanie danych osobowych"
  + Dodano komunikat o braku zgody na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Osoby -> Edycja
  + Dodano komunikat o braku zgody (od firmy w której jest zatrudniony) na przetwarzanie / powierzanie danych osobowych

 Usługi -> Grid -> Podmenu -> Zmiana kategorii
  * Poprawiono obsługę zmiany kategorii dla jednej usługi         

3.0.633.2

04.06.2018

 Kontrahent -> Dopisywanie
  * Poprawiono zapis zmian kontrahenta 

3.0.633.1

01.06.2018

 Kontrahent -> edycja-Zakładka typ -> Przetwarzanie danych osobowych
  + Dodano checkbox wyrażenia zgody na powierzanie danych osobowych i 2 daty 

3.0.632.6

30.05.2018

 Administracja -> Uprawnienia -> Ustawienia wymagań dla hasła operatora
  + Dodano kontrolę minimalnych ilości znaków

3.0.632.5

29.05.2018

 Logowanie/Hasła
  * Poprawiono wpisywanie poprzedniego hasła - Gdy nie ma - nie jest wpisywane

 Administracja -> Uprawnienia -> Ustawienia wymagań dla hasła operatora
  * Poprawiono reakcję na wymagania minimalnych ilości znaków w haśle gdy zmiana hasła nie jest wymagana

3.0.632.3

28.05.2018

 Osoby -> Dopisywanie
   * Poprawiono zapis zmian osoby

3.0.632.2

25.05.2018

 Wersja FS: Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
   * Zmieniono wywołanie listy kluczy

3.0.632.1

23.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  + Dodano zapis klucza szyfrującego do listy   

3.0.631.2

22.05.2018

 Osoby, Pracownicy, Serwisanci -> edycja -> Nowa zakładka Historia Zmian
  + Dodano historię zmian osób

 Logowanie/Hasła
  * Poprawiono błąd definiowania "bez hasła"

3.0.631.1

21.05.2018

 Administracja -> Uprawnienia -> Operatorzy
  - Usunięto (zablokowano) ustawienie "Dopuszczalna zmiana hasła"
  + Dodano ustawienie: Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
  + Dodano ustawienie: Hasło nigdy nie wygasa
  + Dodano ustawienie: Konto wyłączone 

3.0.630.1

18.05.2018

 Administracja -> Uprawnienia
  + Dodano ustawienia wymagań dla hasła operatora

3.0.629.9

16.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  * Poprawiono cofanie do poprzedniej operacji    

Strony

Newsletter