Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.610.21

15.12.2016

 Menu -> Administrator -> Konto e-mail
  + Dodano obsługę TLS

3.0.610.20

15.12.2016

 Gdy pojawi się błąd działania Sekafi
  * Poprawiono wysyłanie e-maila o błędzie

 Menu -> Administrator -> Konto e-mail
  + Dodano możliwość konfiguracji własnego konta e-mail do wysyłania błędów

3.0.610.19

12.12.2016

 Wersja Architect / Posnet
  * Zmieniono wywoływanie Auth.exe

3.0.610.18

10.12.2016

  Menu -> Info
   + Dodano pozycję w menu  "E-mail o Sekafi"

  Menu -> Info -> O programie -> Podmenu (po kliknięciu na obrazek)
   + Dodano pozycję  "Pokaż błąd do testu"

3.0.610.17

08.12.2016

  Gdy pojawi się błąd działania Sekafi
   + Dodano możliwość wysłania krótkiego e-maila do Fiskas po pojawieniu się błędu

3.0.610.16

26.11.2016

 Wersja Architect: Zlecenia bieżące -> edycja
  * Poprawiono odczyt danych pobieranego RMA z RZS

3.0.610.15

21.11.2016

 Wersja Architect: Zlecenia bieżące -> edycja
  * Poprawiono format danych pobieranego RMA

 Lite 2
  * Poprawiono obsługę wysyłania danych ze zlecenia do RZS

 Zlecenie -> edycja
  * Poprawiono obsługę rozpoznawania trybu edycji przy zamykaniu okna edycji, gdy nic nie zmieniono

3.0.610.14

21.11.2016

 Zlecenie -> edycja
  * Poprawiono obsługę rozpoznawania trybu edycji przy zamykaniu okna edycji, gdy nic nie zmieniono

3.0.610.13

14.11.2016

 Pobieranie danych kontrahenta z GUS
  * Poprawiono obsługę odpowiedzi z GUS informującej o braku kontrahenta w bazie GUS

3.0.610.12

14.11.2016

 Wersja Architect: Zlecenia bieżące -> edycja
  * Poprawiono format danych pobieranego RMA z RZS

3.0.610.11

11.11.2016

 Lite 2 -> Protokół odczytu pamięci fiskalnej
  * Poprawiono błąd (Invalid floating point operation), który się czasami pojawiał przy próbie wejścia do protokołów odczytu. 

3.0.610.10

10.11.2016

 Wersja Architect: Zlecenia bieżące -> edycja
  * Zmieniono format statusu RMA wysyłanego do RZS

3.0.610.8

09.11.2016

Wersja Architect: Zlecenia bieżące -> edycja
  + Dodano automatyczne wysyłanie statusu RMA do RZS po każdorazowym pobraniu RMA oraz po zmianach statusu zlecenia

3.0.610.7

03.11.2016

 Kategoria->edycja definicji ewidencji
  * Poprawiono błąd, który pojawiał się przy podglądzie pozycji listy checkbox-ów

3.0.610.6

31.10.2016

 Kategoria -> edycja definicji modelu
  * Poprawiono błąd, który pojawiał się przy dopisywaniu pozycji do listy checkbox-ów

 Grid-y -> Podmenu -> Ustawianie tytułów kolumn
  + Dodano (do listy kolumn po prawej) podmenu umożliwiające szybkie usunięcie wybranej kolumny z widoku grida     

3.0.610.5

25.10.2016

 Rejestr kontrahentów -> edycja dla producenta Posnet -> zakładka RZS -> Eksport do pliku XLS
  * Zmieniono odczyt daty wykonania czynności dla akcji

 Ewidencja -> edycja -> zakładka Serwis -> Lista serwisantów
  * Zmieniono odczyt dostępnych serwisantów, tak aby pomijał osoby z wpisaną datą rozwiązania umowy o pracę wcześniejszą niż bieżąca  

 Zlecenie -> dane zleceniodawcy

  * Poprawiono zapis dat na zakładce GUS po odczycie danych z GUS na zakładce Użytkownika i na zakładce Odbiorcy (dla kontrahenta już wcześniej wpisanego) 

3.0.610.4

19.10.2016

 Wersja Architect: Zlecenia bieżące -> edycja
  * Poprawiono format danych pobieranego RMA z RZS

3.0.610.3

14.10.2016

 Wersja Architect: Zlecenia bieżące -> edycja
  + Dodano pobieranie RMA z RZS do Sekafi

3.0.610.2

13.10.2016

 Ustawienia -> Zapis transz do pliku
  * Zmieniono ustawienie dotyczące zapisu transz do pliku

3.0.610.1

12.10.2016

 Ustawienia -> Zapis transz do pliku
  * Zmieniono ustawienie dotyczące zapisu transz do pliku (dla QQ7 = 'PSN')

Strony

Newsletter