Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.630.1

18.05.2018

 Administracja -> Uprawnienia
  + Dodano ustawienia wymagań dla hasła operatora

3.0.629.9

16.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  * Poprawiono cofanie do poprzedniej operacji    

3.0.629.8

15.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  * Poprawiono przesyłanie klucza do update.sekafi.pl   

3.0.629.7

14.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Klucz szyfrujący
  + Dodano kod resetu  

3.0.629.6

13.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych
  * Zmieniono układ pozycji w podmenu
  + Dodano pozycję Informacje dodatkowe
  + Dodano edycję klucza szyfrującego dla plików backup-u po kontroli znajomości aktualnego klucza

 Administracja -> Bazy Danych -> Ustawienia backup-u
  - Usunięto edycję klucza szyfrującego dla plików backup-u

3.0.629.5

08.05.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Kopia zapasowa
  + Dodano możliwość szyfrowania pliku kopii zapasowej (backup-u)
  + Dodano możliwość utworzenia raportu z programu gbak.exe dołączonego do kopii

 Administracja -> Bazy Danych -> Chmura cloud.sekafi.pl -> Ustawienia backup-u
  + Dodano zapis klucza szyfrującego do pliku ES3    

 Wersja specjalna: Administracja -> Bazy Danych -> Chmura -> Pliki w chmurze
  + Dodano automatyczne pobieranie, odszyfrowywanie i wypakowywanie bazy z wybranej kopii bezpieczeństwa 

3.0.629.4

24.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu -> Dopisywanie pozycji
  * Poprawiono błąd w kontroli 13-znakowego numeru unikatowego

3.0.629.2

23.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono błąd w edycji danych firmy
  + Dodano odczyt z GUS-u danych adresowych firmy dla weryfikacji 

3.0.629.1

21.04.2018

 Administracja -> Bazy Danych -> Chmura -> Ustawienia backup-u
  + Dodano edycję klucza szyfrującego dla plików backupu

 Kontakty -> Terminarz
  - Usunięto Terminarz

 Aplikacja -> Backup do chmury
  + Dodano szyfrowanie kopii bazy wysyłanej do cloud.sekafi.pl

3.0.628.6

18.04.2018

 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji -> Łączenie (usuwanie duplikatów) pozycji w ewidencji o różnych numerach unikatowych
  + Dodano możliwość wykonania raportu bez usuwania duplikatów  

3.0.628.5

17.04.2018

 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji -> Łączenie (usuwanie duplikatów) pozycji w ewidencji o różnych numerach unikatowych
  + Dodano raport usuniętych duplikatów  

3.0.628.4

10.04.2018

 Administracja -> Naprawa danych -> Łączenie pozycji w ewidencji
  + Dodano łączenie (usuwanie duplikatów) pozycji w ewidencji dla rekordów danych o kasach fiskalnych o tym samym numerze fabrycznym i tym samym modelu

3.0.628.3

08.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono zmiany serwisu

3.0.628.2

05.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Poprawiono błąd w dopisywaniu zmiany serwisu

3.0.628.1

05.04.2018

 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  + Dodano informację o danych firmy sprzed edycji

3.0.627.4

05.04.2018

 Aplikacja -> Backup
  * Poprawiono opisy

3.0.627.3

20.03.2018

 Aplikacja -> Baza danych -> Chmura -> Ustawienia Chmury
  * Poprawiono błąd braku aktywacji klawisza Test po wpisaniu klucza

 Wersja Fiskas: Administracja -> Hasła -> Zaszyfruj
  + Dodano Generowanie listy haseł

3.0.627.2

19.03.2018

 Aplikacja -> Backup
  * Zmieniono nazwę w menu na  Backup do cloud.sekafi.pl

3.0.627.1

19.03.2018

 Aplikacja (menu)
  + Dodano Backup (tworzenie kopii bezpieczeństwa)

 Administracja -> Baza danych
  + Dodano Ustawienia backup-u

3.0.626.6

07.03.2018

 Zlecenia -> edycja pozycji
  * Poprawiono błąd zapisu liczników dla pozycji typu Transport

Strony

Newsletter