Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.641.9

05.02.2019

 Połączenie z bazą danych Firebird-a
  * Poprawiono obsługę błędu przy utracie połączenia z bazą danych


 Serwis -> Komunikacja z producentami
  * Przy pobieraniu transakcji od producenta z RZS zamieniono wybór liczby ostatnich dni na zakres dat z jakich pobrać transakcje
  * Przy pobieraniu transakcji z API Novitus zamieniono wybór jednej konkretnej daty na zakres dat z jakich pobrać transakcje
  + Dodano zbiorczą wysyłkę danych o urządzeniach (ewidencji) przez API Novitus


 Wersja Architect: Zmiany serwisu
  * Zmniejszono rozmiar okna Zmiany serwisu tak, aby mieściło się na ekranach o mniejszych rozdzielczościach 

3.0.641.8

01.02.2019

 Wersja Architect: Naprawa danych
  + Dodano naprawę nazw kontrahentów, którzy mają w nazwie znaki specjalne typu & / " itp. 

3.0.641.7

11.01.2019

 Wersja Architect: Zmiany serwisu -> Edycja -> Cofnięcie wydanej decyzji o zmianie
  + Po cofnięciu decyzji zmiany serwisu, w Ewidencji i w RZS przywracany jest poprzedni serwis

3.0.641.6

09.01.2019

 Osoby -> Edycja
  * Poprawiono błąd odczytu daty urodzenia osoby

3.0.641.5

08.01.2019

 Zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego -> Wybór serwisanta
  * Poprawiono wybieranie serwisanta posiadającego więcej niż jeden numer uprawnień (nr plomby) od producenta

3.0.641.3

22.12.2018

 Administracja -> Import danych -> Import urzędów skarbowych
  * Poprawiono błąd, który pojawiał się przy wczytywaniu urzędów po zmianie długości pól miast i ulic

3.0.641.2

19.12.2018

 Wersja Architect: 
  - Usunięto pobieranie cen na Sekafi z Internetu przy uruchamianiu programu, gdy kończy się gwarancja 

3.0.641.1

26.11.2018

 Modele
  + Dodano zakładkę Historii zmian
 Usługi 
  + Dodano zakładkę Historii zmian
 Uszkodzenia (usterki)
   + Dodano zakładkę Historii zmian

3.0.640.7

20.11.2018

 Menu -> Serwis
  * Zmieniono nazwę wywołania "Import transakcji z RZS" na "Import transakcji od producenta przez API"
  * Poprawiono błąd, który pojawiał się przy pobieraniu faktur poprzez API Novitus-a z dnia, w którym ich nie wystawiono.

3.0.640.6

16.11.2018

 Kontrahent (Dot. rekordu producenta Comp/Novitus) -> Edycja -> Zakładka RZS -> Zakładka ustawienia dla API Novitus
  + Dodano pole do pokazywania ostatnio wpisanej litery
 Kontrahent -> Edycja -> Zakładka API (producenta)  
  * Poprawiono przełączanie zakładek przy włączaniu i wyłączaniu API

3.0.640.5

15.11.2018

 Kontrahent (Dot. rekordu producenta Comp/Novitus) -> Edycja -> Zakładka RZS -> Zakładka ustawienia dla API Novitus
  * Zmieniono widoczność klucza API

3.0.640.4

10.11.2018

 Wersja Architect:Wnioski o odnowienie uprawnień
  * Poprawiono odczyt aktualnej fotografii serwisanta 

3.0.640.3

09.11.2018

 Wersja Architect: Wnioski o odnowienie uprawnień serwisantów
  + Dodano przesyłanie do RZS informacji o usunięciu wniosku

3.0.640.2

08.11.2018

 Wersja Architect:Typy
  + Dodano wyszukiwanie 
 Transmisje do RZS
  * Poprawiono błąd, który powodował nie pokazywanie komunikatu po zakończeniu wysyłania
 Kontrahent -> Edycja -> Dane z GUS
  + Dodano korektę odczytywanego kodu pocztowego (gdy brak kreski)

3.0.640.1

06.11.2018

 Rejestry: Kontrahentów, Miejsc lokalizacji, Urzędów skarbowych i Banków
  * Zmieniono rozmiar pola (maksymalną długość) ulicy do 80 znaków
  * Zmieniono rozmiar pola (maksymalną długość) miasta do 50 znaków 

3.0.639.2

06.11.2018

 Ewidencja -> Edycja
  + Dodano wysyłanie danych o kasie po przez API Novitus
 Towary -> Wyszukiwanie
  + Dodano wyszukiwanie po polach:Kasa/Drukarka, Sposób użytkowania i po polu Kopia (wydruku z kasy)
 Typy urządzeń fiskalnych
  + Dodano możliwość łączenia kilku rekordów w jeden docelowy

3.0.639.1

30.10.2018

 Wersja Architect: Plomby -> Wysyłanie do RZS-a
  + Dodano wysyłanie listy dat odnowienia i prefiksy numerów unikatowych
 Miejsca lokalizacji
  + Dodano przycisk do skopiowania nazwy i adresu z danych kontrahenta (dostępny tylko przy dopisywaniu pierwszego miejsca lokalizacji)
 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia -> Serwisowe/Aktywne
  + Dodano ustawienie TRS (CheckBox)
 Wersja Architect: Administracja -> Pozostałe -> Typy urządzeń fiskalnych
  + Dodano kolumny grupa i L.p.
  + Dodano (w edycji) wyszukiwanie wśród modeli, które nie mają przypisanego typu   

3.0.638.9

25.10.2018

 Administracja -> Baza danych -> cloud.sekafi.pl -> Ustawienia chmury
  + Dodano opcję ostrzegania o małej ilości wolnego miejsca w chmurze

3.0.638.8

23.10.2018

 Administracja -> Baza danych -> cloud.sekafi.pl -> Lista kopii bezpieczeństwa bazy danych
  + Dodano listę wykonanych kopii bazy danych w cloud.sekafi.pl

3.0.638.7

21.10.2018

 Wykonywanie kopii zapasowej (backup-y)
  + Dodano kontrolę czy wystarczy miejsca w chmurze  
 Lite 2 -> Porównywanie z RZS
  + Dodano porównywanie napraw zapisywanych do książki serwisowej i wysłanych do RZS z naprawami zapisanymi w bazie
 Wersja Architect: Uprawnienia do serwisowania urządzeń fiskalnych
  * Zmieniono dostęp z Plomb do modeli albo do typów (w zależności od stanu wykonania przejścia: 
        Administracja->Nasza firma->Ustawienia->Typy modeli

Strony

Newsletter