Sekafi - Zakre usług

Aktualności

3.0.617.1

18.04.2017

 Model
  + Dodano pole ID_PRODUKCJI dla procedur składowanych

3.0.616.9

12.04.2017

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano możliwość uzupełniania użytkowników w zleceniach

3.0.616.8

10.04.2017

 Administracja -> Naprawa danych
  + Dodano możliwość utworzenia miejsc lokalizacji z danych użytkownika dla kas, które nie miały wpisanego miejsca lokalizacji

3.0.616.7

30.03.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  + Dodano wysyłanie numerów egzemplarzy z Bonus-a do RZS

3.0.616.5

23.03.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  * Poprawiono przesyłanie zdarzeń serwisowych z Bonus-a do RZS

3.0.616.4

21.03.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  + Dodano przesyłanie zdarzeń serwisowych z Bonus-a do RZS
  + Dodano przesyłanie kont operatorów z Bonus-a do RZS

3.0.616.3

17.03.2017

 Wersja Architect: Kontrahent -> Wysyłanie do RZS (POSNET)
  + Dodano przesyłanie kontrahentów z Bonus-a do RZS
  + Dodano przesyłanie lokalizacji z Bonus-a do RZS
  + Dodano przesyłanie kas z Bonus-a do RZS

3.0.616.2

15.03.2017

 Administracja -> Nasza firma -> Ustawienia
  * Poprawiono błąd zapisywania ustawień

 Ewidencja -> Zaznaczenie kilku rekordów
  + Dodano zbiorcze zmiany producenta, dystrybutora i serwisu   

3.0.616.1

09.03.2017

 Rejestr miejsc lokalizacji
  * poprawiono błąd dopisywania nowego rekordu

 Rejestr kontrahentów -> Edycja -> Producent urządzeń fiskalnych
  + Dodano ComboBox pozwalający na przydzielanie uprawnień na serwisowanie wszystkich urządzeń fiskalnych edytowanego producenta. 
Od tej wersji dla każdego producenta można wybrać rodzaj uprawnień - czy uprawnienia serwisantów tego producenta mają być przydzielane dla konkretnych modeli czy uprawnienia są przydzielane na wszystkie modele. 

3.0.615.20

06.03.2017

 Rejestr miejsc lokalizacji
  * poprawiono dopisywanie nowego rekordu (generowanie Id)

3.0.615.19

03.03.2017

 Administracja -> Baza danych -> Kopia zapasowa
  + Dodano kontrolę rozmiaru wolnej przestrzeni w cloud.sekafi.pl przed skopiowaniem archiwum

3.0.615.18

03.03.2017

 Info -> Ceny na Sekafi -> Cena Upgrade’u
  * Poprawiono przeliczanie cen gdy nie ma dodatkowej przestrzeni w chmurze

3.0.615.17

02.03.2017

 Info -> Ceny na Sekafi -> Cena Upgrade’u
  + Dodano ceny za dodatkową przestrzeń w chmurze cloud.sekafi.pl
  + Dodano informację o okresowych rabatach na Sekafi i chmurę

 Administracja -> Baza danych -> Kopia zapasowa
  + Dodano informacje o rozmiarze przestrzeni w chmurze

3.0.615.16

28.02.2017

 Info -> Ceny na Sekafi
  + Dodano zakładkę cennika zakupu dodatkowej przestrzeni w cloud.sekafi.pl

3.0.615.15

27.02.2017

 Administracja -> Baza danych -> Chmura
  + Dodano pasek zapełnienia chmury
  + Dodano ustawienie maksymalnej ilości archiwów

 Administracja -> Baza danych -> Kopia zapasowa
  + Dodano automatyczne kasowanie najstarszego archiwum, gdy liczba archiwów przekroczy zadaną w ustawieniu (i o ile ustawienie maksymalnej ilości archiwów jest włączone)
  * zmieniono sposób tworzenia nazw dla plików archiwum

3.0.615.14

24.02.2017

 Administracja -> Baza danych -> Chmura
  + Dodano info chmury
  * Poprawiono obsługę po okresie gwarancji

3.0.615.13

23.02.2017

 Administracja -> Baza danych -> Chmura
  + Dodano pobieranie do chmury

3.0.615.12

22.02.2017

 Administracja -> Baza danych
  + Dodano połączenie do chmury cloud.sekafi.pl

3.0.615.11

15.02.2017

 Zlecenie -> Dopisanie zleceniodawcy (nie ma go w rejestrze firm)
  * Poprawiono odświeżanie informacji o przypisanym urzędzie skarbowym

3.0.615.10

14.02.2017

 Wersja Architect: Producent -> Wysyłanie modeli do RZS
  * Poprawiono odszukiwanie transz

 Kontrahent -> Wysyłanie do RZS -> Kasy
  * Zmieniono ograniczenie maksymalnej liczby kas z 5 000 na 50 000

Strony

Newsletter