Sekafi - Zakre usług

Wysyłka dokumentacji serwisowej do producentów

API (ang. Application Programming Interface) to protokół komunikacji (Interfejs programistyczny aplikacji) umożliwiający szybką i wygodną wymianę danych pomiędzy aplikacją kliencką, a usługą świadczona przez serwis zdalny.

RZS (Rejestr Zdarzeń Serwisowych) to dedykowany system informatyczny umożliwiający przesyłanie, za pośrednictwem strony www oraz API producenta, danych o urządzeniach fiskalnych oraz ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń serwisowych z nimi związanych.

 


Schemat połączenia Sekafi z portalami producentów

 

 

Jedną z przydatnych możliwości jakie oferuje oprogramowanie Sekafi 3 SQL jest możliwość łatwej synchronizacji danych o urządzeniach fiskalnych z systemami partnerskimi RZS. Wysyłka danych odbywa się bezpiecznym szyfrowanym połączeniem poprzez API, a dane trafiają prosto do producentów.

Wszystkie informacje, takie jak numery identyfikacyjne urządzeń, przeprowadzone fiskalizacje, przeglądy, naprawy i inne usługi wymagające wpisu do książki serwisowej, które musielibyśmy wprowadzać ręcznie do systemu, możemy przesłać automatycznie z programu Sekafi.

Synchronizacja danych działa również w drugim kierunku, dzięki czemu możemy pobrać z systemów dane serwisowanych przez nas urządzeń oraz modeli producenta, a także aktualną bazę urzędów skarbowych wprost do Sekafi.

To wszystko sprawia, że w prosty sposób możemy w jednym programie przechowywać bazę urządzeń wielu producentów, a przez to, że dane są przechowywane nie tylko w systemach producentów, ale także w Sekafi, zawsze mamy lokalną kopię zapasową ważnych informacji. Oszczędzamy w ten sposób sporo czasu, a także zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, gdyż nie musimy kilka razy ręcznie wprowadzać tych samych danych.

Funkcjonalność jest w pełni zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r., które mówi, że należy wysyłać do producenta urządzeń fiskalnych informacje o czynnościach serwisowych, które skutkowały wpisem do książki serwisowej urządzenia fiskalnego.

 

Instrukcja oraz informacje dotyczące wysyłki dokumentacji serwisowej

 

 

Newsletter